Davetlisiniz: Zafer Aracagök’ten “Minör Okumalar”

zaferaracagök21. Yüzyıl’ı en çok etkisi altına alan iki isim Deleuze ve Guattari üzerine şüphesiz ki çok şey yazıldı çok şey söylendi ancak iki düşünürün fikirleriyle felsefe yapma Türkçe literatürde sık karşımıza çıkan bir durum değil. Aracagök, bu konuşmada geçen yıl ardarda Amerika (Atopological Trilogy: Deleuze and Guattari, Punctum Books, NY 2015) ve Türkiye’de (Atopolojik Sapmalar: Deleuze ve Guattari, Kült Neşriyat 2015) yayınlanmış kitabında Deleuze ve Guattari düşüncesinin kıvrımlarında dolaşarak katettiği düşünsel kavşaklardan, kavramlardan sözedecek. Kitabın önsözünü yazan Manola Antonioli’nin tarif ettiği gibi; Deleuze’ü felsefi ritimlerle ilgilenen bir müzisyen gibi okuyan Zafer Aracagök, dikkatimizi Deleuze düşüncesindeki ‘indécidable’ meselesine çekiyor. Deleuze ve Guattari ile olan karşılaşmasının ‘iş ilişkisi’ olmadığı gibi, uğraşının da derslerini hazırlayıp bilgisinden kar eden profesyonel bir profesör uğraşı değil, ‘aşk meselesi’ olduğu açıkça görülüyor. Aracagök, Deleuze ve Guattari’nin oluş felsefesinin (‘kadın-oluş’, ‘hayvan-oluş’, ‘algılanamaz-oluş’, ‘yeğin-oluş’, vb.) düşüncelerinde yarattığı çatlağı sınırlarına, uç noktalarına itiyor: bu volkanik düşüncenin lavları aktıkça Deleuze ve Guattari’nin ortak çalışmalarında tasarladıkları ‘kaçış çizgileri’ yahut ‘cadı kaçışı’ yeni kombinasyonlara ve sonuçlara parçalanıyor. Bu işlem, kuantum teorisinin olduğu kadar kuir teorinin ve psikanalizin de yardımıyla, Deleuze ve Guattari’nin düşüncesinin bizzat onlar için bile örtük, karanlık ve daima indécidable kalan yönlerini öne çıkarmayı amaçlıyor. Bu yüzden burada söz konusu olan şey Deleuze’ün çalıştığı filozoflara (Spinoza, Kant, Leibniz, Nietzsche, Bergson) ilişkin önerdiği şeyi Deleuze ve Guattari’ye uygulamak oluyor: arkadan yaklaşmak ve canavarlar yaratmak. Etkinliğin Facebook sayfası için tıklayın

Book by Zafer Aracagök

Aracogak_AT_Cover_Front_WEBA new book authored by Zafer Aracagök, Ph.D. (BİLGİ Department of Communication Design and Management), titled “Atopological Trilogy: Deleuze and Guattari“, is published by Punctum Books:

“Atopological Trilogy creates new concepts for Deleuze-Guattarian thought without any heed for sectarian, sermonising, or dutiful readings of the philosophers. In Part I of the trilogy, “Becoming-Sexual of the Sexual,” Aracagök demonstrates the ways in which quantum theory and the concept of “complementarity” inform Deleuze and Guattari’s thought, especially in relation to “becoming” in general and “becoming-woman” and “becoming-queer” more particularly. Aracagök argues that the ways in which the philosophers put forward a ban on “becoming-man” with a certain degree of undecidability encapsulates (albeit in a cryptic form) other becomings, the most important of which is becoming-queer, or rather, the becoming-sexual of the sexual.

In Part II: “Deleuze on Sound, Music, and Schizo-Incest,” Aracagök puts into resonance the sound, noise, and music (and the question) of schizo-incest with the intention of deterritorialising a notion of the meta-audible. If Kafka’s story, “The Investigations of a Dog” leads us to a realm of the “formless” which cannot be heard without destroying what we know as “hearing,” it also offers us a limit-experience of the meta-audible, which, when radicalised via the notions of “schizo-incest” and “self-shattering,” creates a line of flight that escapes even from the line of flight itself. All these maneuvers pose a serious challenge to Deleuze and Guattari, who claim that despite all his investigations, Kafka’s investigator dog is re-Oedipalised in the end. Proposing in the end a limit experience which Aracagök calls the “meta-audible,” he shows that Kafka’s more radical approach to sound creates a line of flight that escapes even from the line of flight itself.

The final essay of the trilogy, “Clinical and Critical Perversion,” begins with the 19th-century crisis of an abyss presumed to be yawning between mimesis and diegesis ever since Plato. According to Aracagök, this takes the form of a crisis of the “political,” the repression of which becomes the mission of psychoanalytical discourse towards the end of the 19th century. This crisis finds another form of expression in George Büchner’s unfinished 1836 novella Lenz, relative to the audibility of a “terrible voice which is usually called silence.” If the disappearance of the “political” is related to the rise of psychoanalysis on the protocols of, first, hypnosis, and then, the “talking cure,” both of which privilege the presumed form of the voice of the analyst over the analysand’s silence (a psycho-politics?), Aracagök proposes re-distributing this process, calling renewed attention to the clinicalisation of perversion, along Deleuzian-Guattarian distinctions such as: surface and depth, critical and clinical, oedipal-incest and schizo-incest, leading to a re-evaluation of what Deleuze and Guattari might have meant by “homosexual-effusion” in their book Kafka: Toward a Minor Literature, all in order to deterritorialise the “political” under a new concept — namely, critical perversion.

Ultimately, Atopological Trilogy offers the reader no safe grounds for preserving not only a philosophical identity but also not any identity, if only to be able to let you float in the air without any guidance à la Kafka’s “Red Indian.”

Atopological Trilogy on Facebook

Dr. Zafer Aracagök’ten “Göçebe Düşünmek” kitabına katkı: Deleuze: Ses, Müzik ve Şizo-Ensest Üzerine

8219BİLGİ Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Görevlisi Dr. Zafer Aracagök‘ün “Deleuze: Ses, Müzik ve Şizo-Ensest Üzerine” adlı makalesi, Ahmet Murat Aytaç ve Mustafa Demirtaş tarafından yayına hazırlanan “Göçebe Düşünmek” adlı kitapta Metis tarafından yayımlandı:

“Son yıllarda Gilles Deleuze’ün gerek kendi başına gerekse Felix Guattari ile birlikte yazdığı önemli eserlerin çoğu Türkçede yayımlandı. Ancak Deleuze düşüncesi üzerine Türkçe yazılmış incelemeler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Göçebe Düşünmek bu eksikliği doldurma yolunda atılmış önemli bir adım. On beş akademisyen, aktivist ve düşünür Deleuze’ü ve geliştirdiği “göçebe düşünce” tarzını felsefe, siyaset ve sanat alanındaki çeşitli sorunlar üzerinden serimliyor, bu düşünme tarzının birer uygulamasını sunuyorlar. Tam da Deleuze’ün isteyeceği üzere, onun düşüncesini yorumlamakla kalmayıp “kullanan”, yeniden düşünerek geliştiren metinler (tanıtım metninden)”.

Dr. Zafer Aracagök’ten “Zeminsiz Üçleme”

futuristika_zafer-aracagök-zeminsiz-Üçleme_02

BİLGİ Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Görevlisi Dr. Zafer Aracagök‘ün  90’larda yayınlanan üç kült kitabını (Eve Dönmek İstemiyorum, Anti-Hamlet & Sıfırografya) tek ciltte bir araya “Zeminsiz Üçleme” Kült Neşriyat tarafından yayımlandı. Kapağın kitap ve kapak illüstrasyonları Bora Başkan’a ait:

“(…) Zeminsiz Üçleme, hemen fark edileceği gibi, eleştiriden tasvire, yorumdan monoloğa pek çok felsefi ve edebi yazı unsurunu alışılmadık biçimlerde kullanan, farklı düşünüm ve duygulanım ritimlerini eş-anlı harekete geçirebilen bir toplam. Ancak burada söz konusu olan, sadece türler arası geçişkenlik, sınır kaymaları yada çakıştırmaya, harmanlamaya dayalı bir kurgulama tekniği değil. Zeminsiz Üçleme’nin bizi maruz bıraktığı çok daha zorlayıcı,rahatsız edici bir karmaşa. Mantık içinde mantıksızı deneyen (evet, “söz’de hiç mantık aranır mı?”), hep başka bir mantığa doğruilerleyen bir yazı…” 
-Necmi Zeka’nın Önsözü’nden- (Tanıtım Bülteninden)

Zafer Aracagök Presented @ Université Paris Quest

1Dr. Zafer Aracagök (Istanbul Bilgi University) gave a seminar, Deleuze/Desonance, at  Département de Philosophie, Université Paris Ouest, Nanterre La Défense on January 26, 2013.

Invited by the renown Deleuze scholar, Prof. Dr.Anne Sauvagnargues, Aracagök addressed the following issues:

DELEUZE/DESONANCE

Abstract

If philosophy is supposed to deviate the thought from the rule of the specular, as once was attempted by the Situationists, concept of ‘resonance’ in Deleuze and Guattari is perhaps already offering a non-relational relationship between various pairs or binaries which, especially in recent history and in the history of philosophy, have fettered thought to a sedentary regression under the rule of ‘real-politics’. Problematizing the maintenance of the specular as such, in this seminar, I aim to raise the question whether there is something else which puts the Deleuzian concept of resonance into resonance? I discuss that informing Deleuze’s reading of Duns Scotus, Leibniz, Schopenhauer, Nietzsche, Lacan, and quantum theory, this question leads to a question of the ‘first’ and thus creates various problems for Deleuze’s theorisation of the paradoxical entity, noise, voice and distance. Responding to this difficulty, I ‘point to’a concept, ‘desonance’ as a way of overwriting it with a problematisation I call ‘mimesis without specularisation’ or ‘specularisation without mimesis’ all with the intention of opening up new paths towards deterritorialisations particularly under the light of a nomadic concept of ‘resonance’ on a plane of continuous flight.

Zafer Aracagök is an academic/musician who teaches art theory and continental philosophy at Bilgi University, Istanbul, Turkey. He is the author of three books (in Turkish) and a number of articles addressing the issues of image, resonance and noise in continental philosophy and in the philosophy of Deleuze and Guattari in journals such as Revue Chimères, Parallax, Pli-The Warwick Journal of Philosophy, Third Text, Rhizomes, Postmodern Culture and Symploke. His book, Desonance: Desonating (with) Deleuze was published by VDM Verlag, 2009. His musical work is well received, released and performed both in Turkey and abroad such as, UK, France and Italy.

Aracagök organized ‘Resonances: A Deleuze and Guattari Conference on Philosophy, Arts and Politics’ at Bilgi University, Turkey in July 2010. He edited Resonances: Deleuze and Guattari special issue for Parallax (Routledge) published in January 2012.

Special Issue of Parallax: Edited and Contributed by Zafer Aracagök

We are pleased to announce the publication of the special “Resonance(s): Deleuze and Guattari” issue of Parallax (Routledge, indexed in AHCI & SSCI) edited by Dr. Zafer Aracagök of VCD Department, Faculty of Communication. Aracagök both edited this issue of Parallax which is one of the most eminent academic journals in the fields of continental philosophy and cultural studies, and also contributed with an “introduction” and an article, entitled, “Desonance”. As some will remember, Aracagök had organised the first international conference on Deleuze and Guattari in Turkey, namely, “Resonance(s): A Deleuze and Guattari Conference on Philosophy, Arts and Politics” in Istanbul Bilgi University in 2010. We congratulate him and wish him further success in his future work. You can check this special issue of Parallax here at this link: http://www.tandfonline.com/toc/tpar20/18/1

Zafer Aracagök’ün Çalışmaları

2009’da yayınlanan Desonance: Desonating (with) Deleuze kitabının yazarı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Zafer Aracagök 23-26 Haziran tarihlerinde University of London’da European Network for Cinema and Media Studies tarafından gerçekleştirilen Sonic Futures: Soundscapes and the Languages of Screen Media konferansına “Deleuze on Sound, Music and Schizo-incest” başlıklı sunumuyla katıldı. Aracagök 20-21 Mayıs tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılan Mobility and Fantasy in Visual Culture konferansında da “Desire Image” başlıklı çalışmasını sunmuştu. Zafer Aracagök’ün son dönemde yayınlanan diğer çalışmaları ise şöyle:

“On Some Umbrellas,” in His Master’s Voice in Dublin/Sevim Burak, İstanbul, Mas Printing House, May 2011, (A special 50-copy of this book is printed for a symposium on Sevim Burak’s works at Trinity College, Dublin, Ireland on 19 May, 2011.)
“An Audio-Visual Interview with Zafer Aracagök on Deleuze,” Deleuze Studies/Actual Virtual #12, 2011, Manchester Metropolitan University, UK (http://www.hssr.mmu.ac.uk/deleuze-studies/journal/av-12/)
“Cinsel-Oluş”, Sanat ve Arzu Seminerleri, İstanbul, Norgunk Yayıncılık, Istanbul, Aralık 2010.
“Pour un principe d’incertitude sexuel(le),” Revue Chimères, N°73 tiques meutes et larves, Paris, FR, November 2010.
“Spectacle, Speculative, Spectile: Situations in Sarah Kane, Sevim Burak, etc,” Third Text, Volume 24, Issue 4, 2010, Routledge, London, UK. (AHCI)
“Deleuze on Sound, Music and Schizo-incest,” Rhizomes.19, Summer 2009.
Editing a special Deleuze and Guattari issue for Parallax (Taylor & Francis -AHCI) to be published in January 2012.