Melike Özmen’den makale ve kitap bölümü

s200_melike._zmen.jpgBİLGİ İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Melike Özmen‘in kaleme aldığı “Have You Seen This Bus? Information Design Problems in Public Spaces in Istanbul and an Intervention on Public Transportation in Dikilitaş Neighborhood” adlı makale Sociology and Anthropology dergisinde yayınlandı.

Özmen’in katıldığı Universal Design 2016 (UD 2016) konferansında sunduğu “Sıkışma: An Alternative Information Design Project for Ihlamur Pavilions Istanbul” adlı bildiri ise, “Universal Design 2016: Learning from the Past, Designing for the Future” adlı e-kitapta yayımlandı. Kitaba buradan ulaşılabilir.

Davetlisiniz: Zafer Aracagök’ten “Minör Okumalar”

zaferaracagök21. Yüzyıl’ı en çok etkisi altına alan iki isim Deleuze ve Guattari üzerine şüphesiz ki çok şey yazıldı çok şey söylendi ancak iki düşünürün fikirleriyle felsefe yapma Türkçe literatürde sık karşımıza çıkan bir durum değil. Aracagök, bu konuşmada geçen yıl ardarda Amerika (Atopological Trilogy: Deleuze and Guattari, Punctum Books, NY 2015) ve Türkiye’de (Atopolojik Sapmalar: Deleuze ve Guattari, Kült Neşriyat 2015) yayınlanmış kitabında Deleuze ve Guattari düşüncesinin kıvrımlarında dolaşarak katettiği düşünsel kavşaklardan, kavramlardan sözedecek. Kitabın önsözünü yazan Manola Antonioli’nin tarif ettiği gibi; Deleuze’ü felsefi ritimlerle ilgilenen bir müzisyen gibi okuyan Zafer Aracagök, dikkatimizi Deleuze düşüncesindeki ‘indécidable’ meselesine çekiyor. Deleuze ve Guattari ile olan karşılaşmasının ‘iş ilişkisi’ olmadığı gibi, uğraşının da derslerini hazırlayıp bilgisinden kar eden profesyonel bir profesör uğraşı değil, ‘aşk meselesi’ olduğu açıkça görülüyor. Aracagök, Deleuze ve Guattari’nin oluş felsefesinin (‘kadın-oluş’, ‘hayvan-oluş’, ‘algılanamaz-oluş’, ‘yeğin-oluş’, vb.) düşüncelerinde yarattığı çatlağı sınırlarına, uç noktalarına itiyor: bu volkanik düşüncenin lavları aktıkça Deleuze ve Guattari’nin ortak çalışmalarında tasarladıkları ‘kaçış çizgileri’ yahut ‘cadı kaçışı’ yeni kombinasyonlara ve sonuçlara parçalanıyor. Bu işlem, kuantum teorisinin olduğu kadar kuir teorinin ve psikanalizin de yardımıyla, Deleuze ve Guattari’nin düşüncesinin bizzat onlar için bile örtük, karanlık ve daima indécidable kalan yönlerini öne çıkarmayı amaçlıyor. Bu yüzden burada söz konusu olan şey Deleuze’ün çalıştığı filozoflara (Spinoza, Kant, Leibniz, Nietzsche, Bergson) ilişkin önerdiği şeyi Deleuze ve Guattari’ye uygulamak oluyor: arkadan yaklaşmak ve canavarlar yaratmak. Etkinliğin Facebook sayfası için tıklayın

Book by Zafer Aracagök

Aracogak_AT_Cover_Front_WEBA new book authored by Zafer Aracagök, Ph.D. (BİLGİ Department of Communication Design and Management), titled “Atopological Trilogy: Deleuze and Guattari“, is published by Punctum Books:

“Atopological Trilogy creates new concepts for Deleuze-Guattarian thought without any heed for sectarian, sermonising, or dutiful readings of the philosophers. In Part I of the trilogy, “Becoming-Sexual of the Sexual,” Aracagök demonstrates the ways in which quantum theory and the concept of “complementarity” inform Deleuze and Guattari’s thought, especially in relation to “becoming” in general and “becoming-woman” and “becoming-queer” more particularly. Aracagök argues that the ways in which the philosophers put forward a ban on “becoming-man” with a certain degree of undecidability encapsulates (albeit in a cryptic form) other becomings, the most important of which is becoming-queer, or rather, the becoming-sexual of the sexual.

In Part II: “Deleuze on Sound, Music, and Schizo-Incest,” Aracagök puts into resonance the sound, noise, and music (and the question) of schizo-incest with the intention of deterritorialising a notion of the meta-audible. If Kafka’s story, “The Investigations of a Dog” leads us to a realm of the “formless” which cannot be heard without destroying what we know as “hearing,” it also offers us a limit-experience of the meta-audible, which, when radicalised via the notions of “schizo-incest” and “self-shattering,” creates a line of flight that escapes even from the line of flight itself. All these maneuvers pose a serious challenge to Deleuze and Guattari, who claim that despite all his investigations, Kafka’s investigator dog is re-Oedipalised in the end. Proposing in the end a limit experience which Aracagök calls the “meta-audible,” he shows that Kafka’s more radical approach to sound creates a line of flight that escapes even from the line of flight itself.

The final essay of the trilogy, “Clinical and Critical Perversion,” begins with the 19th-century crisis of an abyss presumed to be yawning between mimesis and diegesis ever since Plato. According to Aracagök, this takes the form of a crisis of the “political,” the repression of which becomes the mission of psychoanalytical discourse towards the end of the 19th century. This crisis finds another form of expression in George Büchner’s unfinished 1836 novella Lenz, relative to the audibility of a “terrible voice which is usually called silence.” If the disappearance of the “political” is related to the rise of psychoanalysis on the protocols of, first, hypnosis, and then, the “talking cure,” both of which privilege the presumed form of the voice of the analyst over the analysand’s silence (a psycho-politics?), Aracagök proposes re-distributing this process, calling renewed attention to the clinicalisation of perversion, along Deleuzian-Guattarian distinctions such as: surface and depth, critical and clinical, oedipal-incest and schizo-incest, leading to a re-evaluation of what Deleuze and Guattari might have meant by “homosexual-effusion” in their book Kafka: Toward a Minor Literature, all in order to deterritorialise the “political” under a new concept — namely, critical perversion.

Ultimately, Atopological Trilogy offers the reader no safe grounds for preserving not only a philosophical identity but also not any identity, if only to be able to let you float in the air without any guidance à la Kafka’s “Red Indian.”

Atopological Trilogy on Facebook

Dr. Zafer Aracagök’ten “Göçebe Düşünmek” kitabına katkı: Deleuze: Ses, Müzik ve Şizo-Ensest Üzerine

8219BİLGİ Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Görevlisi Dr. Zafer Aracagök‘ün “Deleuze: Ses, Müzik ve Şizo-Ensest Üzerine” adlı makalesi, Ahmet Murat Aytaç ve Mustafa Demirtaş tarafından yayına hazırlanan “Göçebe Düşünmek” adlı kitapta Metis tarafından yayımlandı:

“Son yıllarda Gilles Deleuze’ün gerek kendi başına gerekse Felix Guattari ile birlikte yazdığı önemli eserlerin çoğu Türkçede yayımlandı. Ancak Deleuze düşüncesi üzerine Türkçe yazılmış incelemeler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Göçebe Düşünmek bu eksikliği doldurma yolunda atılmış önemli bir adım. On beş akademisyen, aktivist ve düşünür Deleuze’ü ve geliştirdiği “göçebe düşünce” tarzını felsefe, siyaset ve sanat alanındaki çeşitli sorunlar üzerinden serimliyor, bu düşünme tarzının birer uygulamasını sunuyorlar. Tam da Deleuze’ün isteyeceği üzere, onun düşüncesini yorumlamakla kalmayıp “kullanan”, yeniden düşünerek geliştiren metinler (tanıtım metninden)”.

Dr. Zafer Aracagök’ten “Zeminsiz Üçleme”

futuristika_zafer-aracagök-zeminsiz-Üçleme_02

BİLGİ Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Görevlisi Dr. Zafer Aracagök‘ün  90’larda yayınlanan üç kült kitabını (Eve Dönmek İstemiyorum, Anti-Hamlet & Sıfırografya) tek ciltte bir araya “Zeminsiz Üçleme” Kült Neşriyat tarafından yayımlandı. Kapağın kitap ve kapak illüstrasyonları Bora Başkan’a ait:

“(…) Zeminsiz Üçleme, hemen fark edileceği gibi, eleştiriden tasvire, yorumdan monoloğa pek çok felsefi ve edebi yazı unsurunu alışılmadık biçimlerde kullanan, farklı düşünüm ve duygulanım ritimlerini eş-anlı harekete geçirebilen bir toplam. Ancak burada söz konusu olan, sadece türler arası geçişkenlik, sınır kaymaları yada çakıştırmaya, harmanlamaya dayalı bir kurgulama tekniği değil. Zeminsiz Üçleme’nin bizi maruz bıraktığı çok daha zorlayıcı,rahatsız edici bir karmaşa. Mantık içinde mantıksızı deneyen (evet, “söz’de hiç mantık aranır mı?”), hep başka bir mantığa doğruilerleyen bir yazı…” 
-Necmi Zeka’nın Önsözü’nden- (Tanıtım Bülteninden)

The International Conference of Communication, Media Studies and Design

The International Conference of Communicatiıon, Media Studies and Design

May 02 – 04, 2013 – Famagusta – Cyprus – Salamis Bay Hotel

Abstract Submissions Deadline: January 31, 2013

The International Conference of Communication, Media Studies and Design which is owned and organized by the Online Journal of Communication and Media Technologies (OJCMT), is an international annual conference (www.cmdconf.net).

You are invited to attend The International Conference of Communication, Media Studies and Design and submit proposals for papers, workshops, posters/demonstrations, and corporate showcases/demos. All presentation proposals are reviewed and selected by a respected Editorial Board Members of the OJCMT (www.ojcmt.net).

This year theme of the conference for the exchange of information on research, development, and applications are categorized under the following headings; Communication Technologies, Social Media, Visual Communication and Design, Integrated Marketing Communication, Communication Education, Communication Barriers, Health Communication, Media Management and Economics, Political Communication and Communication and Media Studies in General.

Topics: The scope of the conference includes Communication Technologies, Social Media, Visual Communication and Design, Integrated Marketing Communication, Communication Education, Communication Barriers, Media Management and Economics, Political Communication and Communication and Media Studies in General.

Presentation Categories: The conference program includes keynote and invited talks, full and brief paper presentations, and poster/demonstration. Each session will be organized according to different theme.

Keynote Speakers

Prof. Dr. Clarke L. Caywood (USA) / Prof. Dr. Eugène Loos (Netherlands)

Special Issue of Parallax: Edited and Contributed by Zafer Aracagök

We are pleased to announce the publication of the special “Resonance(s): Deleuze and Guattari” issue of Parallax (Routledge, indexed in AHCI & SSCI) edited by Dr. Zafer Aracagök of VCD Department, Faculty of Communication. Aracagök both edited this issue of Parallax which is one of the most eminent academic journals in the fields of continental philosophy and cultural studies, and also contributed with an “introduction” and an article, entitled, “Desonance”. As some will remember, Aracagök had organised the first international conference on Deleuze and Guattari in Turkey, namely, “Resonance(s): A Deleuze and Guattari Conference on Philosophy, Arts and Politics” in Istanbul Bilgi University in 2010. We congratulate him and wish him further success in his future work. You can check this special issue of Parallax here at this link: http://www.tandfonline.com/toc/tpar20/18/1