Book chapter by Haluk Ucel

haluk_ucel-300x157Haluk Ucel, Ph.D. (BİLGİ Media School) contributed to the book, Gender in the Media Transnational Perspectives, with the chapter titled “Gender Representations in Television Soap Operas in Turkey”, edited by M. Fernandez-Morales M. and S. Tomascikova. The book is published by Kosice:  Pavol Jozef Safarik University in Kosice:

“Turkish television is a rather late starter in establishing its state television in the 1970s, broadcasting daily with limited hours, having a single black and white channel and surviving only with some American series such as Little House on the Prairie or Colombo and Brazilian telenovelas and later, a rather stormy controversial introduction of commercial television in the early 1990s with pirate broadcasting from abroad.  Today, it marks its existence with a remarkable profile in domestic and international markets. 

           In this chapter, the construction of masculine and feminine identities in Turkish soap operas will be investigated.  Gender representations through secular and Islamic discourses will be explored.  Identity, gender stereotypes, meaning making and active audience will be observed.  Discourse and content analysis will be carried out.  The main focus will be on the most effective television serial Magnificent Century (Muhteşem Yüzyıl in Turkish) (Taylan and Taylan 2010). 

           The emergence of television in post-war Western societies as a dominant entertainment industry later became a threat to cinema.  Today, the existence of new media is the major threat to television.  While the current debate about the disappearance of conventional television gets hotter, Turkish television success in the international arena sets a counter debate about the power of conventional television.”

Co-edited book by Haluk Ucel

Haluk Ucel, Ph.D. (BİLGİ Media School) is the co-editor of the book “Gender Issues in the Media”, published by Kosice: Pavol Jozef Safarik University in Kosice:

“This book is an introduction to gender representations and identities in media.  Media does not solely construct gender identities.  However, media has tremendous power in constructing identities through gender representations with its fast growing technological  existence.  Media targets gendered masses for its products either cultural or commercial.”

Ayşegül Akaydın’dan makale

739861BİLGİ TVRP Programı Araştırma Görevlisi Ayşegül Akaydın‘ın Zuhal Akmeşe ile birlikte hazırladığı “Milliyetçilik söylemi Bağlamında Dağ filmi Eleştirisi” adlı çalışma, editörlüğü Murat İri tarafından üstlenilen ve Derin tarafından yayımlanan “Medyanın Milliyetçiliği: Milliyetçiliğin Medyası” adlı kitapta yer aldı:

“Her ülkenin kendi tarihsel gelişimi içerisinde, yıllar boyunca biriktirdiği milli bilincin en çok görünür olduğu alanlardan biri medyadır. Kitle medyası sadece milliyetçi söylemler üzerinden milli aidiyeti korumakla kalmaz, evlerimize kadar girerek sıradan bir toplumsal pratik haline getirir. Bunu kimi zaman toplumsal süreçlere bağlı olarak yüksek sesle, kimi zaman ise ileride ortaya çıkarılmak üzere üstü örtülü bir biçimde yapar. Kitle iletişim araçları ile özel ve kamusal alanda kendisine yer bulan milliyetçi söylemler, var olan egemen ideolojinin milli bütünlüğünü sürdürmesini sağlar. Bu bütünlüğün dışında kalan unsurlar ise bastırılması ve hatta yok edilmesi gereken “öteki”lerdir. “Medyanın Milliyetçiliği: Milliyetçiliğin Medyası”; medya ve milliyetçilik arasındaki ilişkileri farklı araçlar üzerinden inceleyerek, medyanın milli kimlikler üzerinde ne kadar etkili olduğu sorusunun cevabını arıyor. Murat İri’nin derlediği kitapta Anıl Karaoğlu, Ayşegül Akaydın, Batu Anadolu, Gökhan Aşçı, Hasan Ramazan Yılmaz, Mehmet Ferhat Sönmez, Nalan Özde Köseoğlu, Taha Baran, Tebessüm Yılmaz ve Zuhal Akmeşe’nin yazıları yer alıyor.”

CFP | Journal of Arab & Muslim Media Research: Special Issue on Stereotypes, Media Ethics and the Limits of Free Speech

17519411This special issue of the Journal of Arab and Muslim Media Research aims to address  theoretical issues and welcomes contributions based on original empirical studies regarding (and not necessarily limited to) the following areas of enquiry:
–              Media framing of Muslim youth
–              Media reproduction of stereotypes
–              Serious journalism VS sensational reporting
–              Media ethics between theory and practice
–              Cross-country comparative approaches to media ethics
Manuscripts to be considered for publication should be submitted via e-mail to Noureddine Miladi (Editor) on: noureddine.miladi@qu.edu.qa Each manuscript should be between7000 and 8500 words in main text and 150 words in abstract.

Article co-authored by Ethem Özgüven

ethem_ozguven1-300x157A new article by Ethem Özgüven (BİLGİ TVRP) and Petra Holzer, titled “CSLS (Contra Small Local Slow) Against Adverts” is published by the Interactions: Studies in Communication and Culture.

The thematic issue on ‘New Media and Participation’ was edited by Beybin Kejanlioglu and includes articles by Peter Dahlgren, Nico Carpentier,  Pantelis Vatikiotis, Minna Aslama Horowitz & Philip M.Napoli, Tugba Tas & Oguzhan Tas, Malin Isaksson, Jetta Huttunen, Ethem Ozguven and Petra Holzer. The issue is based on a selection of papers from a conference held at Bahçeşehir University and supported by the COST Action IS0906, ‘Transforming Audiences, Transforming Societies’ (Istanbul, 22-23 November 2013).

Haluk Ucel presented @ the 12th ESSE Conference in Kosice, Slovakia

Photo0734Haluk Ucel, M.A. (Department of Television Reporting and Programming) presented his study titled “Televisual Reconstructions of the Past and Identities in Turkey” at the 12th ESSE Conference in Kosice, Slovakia:

“This paper investigates televisual representations of the past and the construction of identities in Turkey. The paper mainly focuses on discourse analysis of the domestically and internationally acclaimed Turkish TV soap opera Magnificent Century, which is inspired by 16th century Ottoman history. The paper also observes consumerism through TV commercials which stem from the TV serial, representing the past and the audience identification with the text together with the main characters, building happiness and the reconstruction of identities. Magnificent Century and the related TV commercials reconstruct national identity through imagery and imaginary reconstructions of the past.”

TESEV İktidarın Çarkında Medya Raporu Yayımlandı

TESEV, Türkiye’de bağımsız ve özgür bir medyanın oluşmasının önündeki yasal, siyasal ve ekonomik engellerin ve devlet ile medya ilişkilerinin tarihsel bir perspektiften ve eleştirel bir bakışla tespit edilmesini amaçlayan “İktidarın Çarkında Medya” raporunu yayınladı.

Dilek Kurban ve Ceren Sözeri tarafından hazırlanan rapor, medya alanındaki politika yapım süreçlerini, bu süreçlerde rol oynayan aktörleri, medya içeriğini düzenleyen yasal çerçeveyi, medya piyasalarının yapısını ve bu piyasada gazetecilerin çalışma koşullarını ve denetim mekanizmalarını inceliyor. (Kaynak: bianet.org)