Doç. Dr. Gresi Sanje’den kitap bölümü


3875658Doç. Dr. Gresi Sanje ‘nin (BİLGİ Reklamcılık Programı) kaleme aldığı “Afetlerle Kalkınmada Doğal Kaynak: Gönüllülük” adlı çalışma, editörüğünü Murat Tiryakioğlu‘nun üstlendiği “Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler” adlı Efil Yayınevi tarafından basılan kitapta yayımlandı.

 

 

 

Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Vakaları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Programı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gresi Sanje ve UNDP Bölgesel İş Geliştirme Koordinatörü Gökhan Dikmener‘in editörlüğünü üstlendikleri “Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Vakaları” kitabı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları etiketiyle yayınlandı. Eserde BİLGİ İletişim Fakültesi’nden Medya ve İletişim Sistemleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart, Kültür Yönetimi Lisans Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan ve Reklamcılık Programı Araştırma Görevlisi Vehbi Görgülü‘nün çalışmaları da yer almaktadır.

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik anlayışına Gençtur, Çöp(m)adam, KEDV, AYDER ve Buğday gibi vaka örnekleriyle ışık tutan çalışma, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın, bir Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile UNDP ortak projesi olan Güney Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar Girişimi kapsamında, Şubat 2011’de imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde yürütülmüştür.

Gresi Sanje Dahan’dan yeni bir makale çalışması

İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Gresi Sanje Dahan,  “Sanal Dünyada e-Ağızdan Ağıza Pazarlama Üzerine Bir İnceleme” makalesi ile, Beta Yayınları tarafından yayınlanan Sosyal Medya-Akademi adlı kitapta yer aldı.

Sosyal Medya – Akademi

Editörler: Tolga Kara & Ebru Özgen

Beta Yayınları, Şubat 2011.

Yeni Sosyal Girişimciler Konferansı

18 Kasım Cuma günü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’nde gerçekleştirilen Yeni Sosyal Girişimciler Konferansı’nda, sosyal girişimciliğin hem akademik hem saha uygulamaları gerçek örnekler üzerinden tartışıldı.  Kültür Yönetimi Lisans Programı öğretim üyesi, Yrd. Doç. Gökçe Dervişoğlu Okandan’ın moderatörlüğünü üstlendiği konferansta, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Gresi Sanje Dahan ve Gökhan Dikmener (UNDP), katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Gresi Sanje Dahan’s Book: Sektörün Penceresinden Reklam Süreci

In the book, advertising process is addressed from the perspectives of the advertising professionals and the process is discussed through five major actors. Besides the process,current topics such as pitching process, awards, glabalization of the industry are discussed and quotations from the world litarature are placed within the book.