Gökçe Dervişoğlu Okandan, Sinop’da WSun workshopunu gerçekleştirdi


ifbilgi tarafından desteklenen “Kalkınma için Sosyal Girişimcilik” projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, WSun workshopunu düzenledi. Sürdürülebilir Kalkınma için Sosyal Girişim ve Yaratıcılık Projesi’nin amacı HAL’i sosyal girişim ve yaratıcılık merkezine dönüştürmek için bir organizasyon modeli yaratmaktır. Bu merkez dayanışma temelli sosyal kalkınma için kültürel ve yerel ürünleri pazarlamayı sağlayacak sosyal girişimi tetiklemelidir.

Book chapter by Gokce Dervisoglu Okandan

dervisoglu“The Effect of Cultural and Creative Industries on Economic Development of the Cities: A Comparative Analysis of Turkey and UAE”, authored by Gokce Dervisoglu Okandan, Ph.D. (Assistant Professor at BİLGİ Faculty of Communication) is published within the book Comparative Political and Economic Perspectives on the MENA Region, edited by M. Mustafa Erdoğdu (Marmara University, Turkey) and Bryan Christiansen (PryMarke, LLC, USA). The book is published by IGI Global.

Erkan Saka, Anıl Sayan & Vehbi Görgülü editörlüğünde Yeni Medya Çalışmaları II

673139Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, Anıl Sayan & Vehbi Görgülü (BİLGİ İletişim Yönetimi) editörlüğünde Yeni Medya Çalışmaları II e-kitap formatında idefix.com üzerinden satışa sunuldu:

“Bu kitapta sunduğumuz çalışmalara gelince, Gözde Ferimaz Şahan hayatımıza hızla giren SoLoMo (Social Local Mobile) hizmetlere teorik bir perspektif sunuyor, bunu yaparken de bir vaka çalışamasının ampirik sonuçlarını bizimle paylaşıyor. Zeynep Kunt arkadaşımız ise İstanbul merkezli olmakla beraber dijital platformlar üzerinden örgütlenen bir spiritüel hayat topluluğuna etnografik bir bakış sunuyor. İdil Başural’ın nefret söylemlerinin dijital ortamlarda yeniden üretilmesiyle ilgili analizi son zamanlarda gördüğüm en iyi modellerden biri oluyor. Bu konuda birçok çalışma yapılmasına rağmen bir analiz modeli sunanlar azınlıkta kalmaktadır. Bu yüzden bakmaya alanda bakmaya değer bir çalışma olduğuna inanıyorum. Ege Tunca ise Türkiye’de hala birçok çalışma gerektiren oyun tabanlı topluluklara içerden bir bakış sunuyor. Tuğçe Sarıkuzu’unun aynı konuyla ilgili literatür taraması da gözden kaçmamalı. Laura Avadar’ın Twitter ve Gazetecilik mesleğiyle ilgili çalışması da iyi çalışılmış, bize model olanakları sunan bir çalışma. Üzerine çokça konuşulsa da bu alanda model çalışmalara ihiyacımız sürüyor. Şenay Çınar’ın bloglar üzerine çalışması da edebiyat teorisiyle blogların birleştiği ve incelendiği kaynak olabilecek bir makale olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak da görece az işlenmiş bir alan olan yaratıcı endüstriler ve sosyal medya ilişkisi üzerine yoğunlaşan Emre Erbirer ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan’dan bir çalışmamız var.”

YKY’den sanat yönetimi hakkında yepyeni bir çalışma: Sanat yönetimi üzerine konuşmalar

3127Esra A. Aysun’un Şubat-Mayıs 2013’te gerçekleşen halka açık dört konuşmanın dökümünden hazırladığı “Sanat Yönetimi Üzerine Konuşmalar”, Sanat Yönetimi’nin Devlet, Yerel Yönetimler, Özel Sektör ve Bağımsız Yapılarla ilişkisini, alanın uzmanlarıyla ortaya koyan kaynak bir kitap. Konuşmalarda sırasıyla Özlem Ece, Dr. H. Ayça İnce, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan ve Ekmel Ertan kendi alanlarındaki çalışmaları üzerinden Türkiye’de sanat yönetiminin devlet, yerel yönetimler, özel sektör ve bağımsız yapılarla ilişkilerini ele aldılar.

Gokce Dervisoglu Okandan presented at The Princeton University Center for Arts and Cultural Policy Studies

gokce-dervisogluDr. Gokce Dervisoglu Okandan, Assistant Professor from Istanbul Bilgi University gave a seminar at The Princeton University Center for Arts and Cultural Policy Studies, titled “From Data Collection to Knowledge Creation- A Challenge in Cultural Policy Scene in Turkey”.

The presentation concentrated on the research efforts she has developed for CPANDA project, a national data achieve project introduced by Princeton University with various stakeholders. Dr. Okandan introduced the Turkish cultural policy scene, the need of systemization in collecting cultural statistics and discuss her research on CPANDA, as a benchmark example for prospective model proposition for Turkey.

Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı

s200_bilgi_kpy2012 yılında gerçekleştirilen BİLGİ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nın Bildiri Özetleri Kitabı yayımlandı. İçeriğinde BİLGİ İletişim Fakültesi hocalarımızdan Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, Doç. Dr. Asu Aksoy, Adil Serhan Şahin ve Özlem Örçen‘in de çalışmalarının yer aldığı derleme linkten indirilebilir.