New article co-authored by Eser Telci on the mediating role of corporate reputation

11135_048_006New article authored by Esra Arıkan, Deniz Kantur, Ceyda Maden and Eser Telci (BİLGİ Advertising), titled “Investigating the mediating role of corporate reputation on the relationship between corporate social responsibility and multiple stakeholder outcomes” is published by the SSCI-indexed journal Quality & Quantity:

“In today’s highly volatile environment, companies strive to leverage the perceptions of their multiple stakeholders more than ever before with the aim to build a sustainable competitive advantage. Accordingly, corporate social responsibility and corporate reputation concepts are of vital importance for both academicians and practitioners, concerning their potential impact on internal and external stakeholders. Recognizing the intensified significance of a multi-stakeholder perspective, the current study attempts to contribute to the literature through examining the mediating role of corporate reputation on the relationship between corporate social responsibility and various outcomes of customers, employees, and investors as the key stakeholders. Based on a reputational ranking of companies conducted by a national magazine since 2001, nine companies were selected from service and manufacturing industries and an online questionnaire was conducted to a multi-stakeholder sample consisting of customers, employees and investors. The results showed that corporate reputation fully mediates the relationship between corporate social responsibility and organizational commitment, employee satisfaction, investor loyalty, purchase intention, and intention to seek employment. On the other hand, there existed partial mediation on the relationship between corporate social responsibility and customer perceived value, customer satisfaction, customer loyalty, customer switching cost, customer commitment, turnover intention, intention to invest, and intention to spreadword-of-mouth. The results have important implications for practitioners who seek to manage their relationships with multiple stakeholders through their engagement in corporate social responsibility activities and efforts to enhance their companies’ reputational status”.

Esra Arıkan ve Eser Telci’den ödüllü bildiri: “Marka özgünlüğü, marka güveni ve müşteri satın alma davranışı”

trustYrd. Doç. Dr. Esra Arıkan (Doğuş Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Eser Telci (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Yönetimi Bölümü) tarafından, bu yıl Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Pazarlama Kongresi’nde sunulan “Marka Özgünlüğü, marka güveni ve müşteri satın alma davranışı” adlı araştırma, Prof. Dr. Mehmet Oluç İkincilik Ödülü’ne layık görüldü:

“Marka özgünlüğünün tüketici davranışlarını şekillendirmedeki gücünün artmasına rağmen, pazarlama yazınında bu konudaki araştırmalar oldukça azdır. Bu çalışma, markaların tüketicilerin gözündeki özgünlük derecelerinin markaya yönelik güven duygularına, marka memnuniyet seviyelerine ve markayı tekrar satın almaya yönelik davranışlarına olan etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Farklı özgünlük derecelerine sahip beş marka kullanılarak oluşturulan anketle toplam 405 tüketiciye ulaşılmış ve marka özgünlüğünün müşterilerin marka güveni ve memnuniyetlerini arttırarak sadakat geliştirmelerine ve markaya ait ürünler için daha yüksek fiyat ödemeyi kabul etmelerine yol açtığı bulunmuştur.”