Co-edited book by Nazan Haydari Pakkan: Case Studies in Intercultural Dialogue

9781465212092New edited book by Assoc. Prof. Nazan Haydari Pakkan (BİLGİ TVRP) and Prudence Margaret Holmes, titled Case Studies in Intercultural Dialogue is published by Kendall Hunt Publishing, and available here. Case Studies in Intercultural Dialogue focuses on the important and under-investigated concept of intercultural dialogue:

“The book draws on cases of intercultural communication in which there is a dialogue, conflict or misunderstanding, and presents approaches, theories, and analytical tools that can be used to productively understand and/or resolve the issues presented in each case study. This edited collection covers a wide range of research topics drawn from peace building, arts and media, education, anthropology, new communication technologies organizational communication, and more….The format of Case Studies in Intercultural Dialogue encourages readers to engage in discussion from different perspectives through various methodological and theoretical approaches to problems, opportunities, and ethical issues of intercultural communication” (from press release).

Zehra Kafkaslı ve Begüm Baki’den ortak bir kitap çalışması: Hakkınız Var – İnsan Hakları Üzerine Yazılar

hakkınızvarZehra Kafkaslı (BİLGİ TVRP) ve Begüm Baki‘nin imza attığı ortak çalışma “Hakkınız Var: İnsan Hakları Üzerine Yazılar“, Doğan Kitap tarafından yayımlandı:

“Hukuk devleti kavramının özünü, bireyin devlete karşı sahip olduğu temel hak ve özgürlükler oluşturur. İktidar ya da devlet aygıtı da bu temel hak ve özgürlükleri koruma altına almakla yükümlüdür. Yani devlet vatandaşa hizmet için vardır. Ancak iktidarın, koruma altına almakla yükümlü olduğu hakları ihlal ettiği durumlar söz konusudur. Bununla başa çıkmanın yolu da öncelikle sahip olduğumuz hakları bilmekten ve savunmaktan geçiyor.

Hakkınız Var: İnsan Hakları Üzerine Yazılar da temel hak ve özgürlükler konusunda bilinmesi gerekenleri anlatıyor. Kitap, 2011 yılından beri Güncel Hukuk dergisinde yayımlanan insan hakları yazılarından oluşuyor. Hukuk alanında çalışan akademisyen ve avukatların üretimi olan çalışmalar, anadilde eğitim hakkından kürtaj hakkına, Noel Baba’ya tapma hakkından protesto hakkına, anayasal başvuru hakkından kent hakkına, yaşam hakkından ölme hakkına kadar geniş bir yelpazedeki insan haklarını tanıtıyor.

Daha özgür ve adaletli bir yaşam için olmazsa olmaz hakları anlatan kitabı, Zehra Kafkaslı ve Begüm Baki yayına hazırladılar. Kitaba aynı zamanda Güncel Hukuk dergisinin Yayın Yönetmeni olan Prof. Dr. Köksal Bayraktar kaleme aldığı sunuşla; Semih Poroy çizimleriyle; Olgun Akbulut, E. Eylem Aksoy Retornaz, Özge Atalay Çelik, Gökçeçiçek Ayata, Aysun Cele, Demirhan Burak Çelik, Rita Ender, Reyda Ergün, Ozan Erözden, Sevinç Eryılmaz, Ulaş Karan, M. Ali Kartal, Pınar Memiş Kartal ve Tolga Şirin yazılarıyla katkıda bulundular. Hakların korunmasına dair güncel AHİM kararlarını ve son hukuki düzenlemeleri de ele alan Hakkınız Var: İnsan Hakları Üzerine Yazılar, daha adil bir dünyada yaşamayı isteyen tüm okurlara sesleniyor. Zira haklarınızı bilmeden onlara sahip çıkamazsınız.”

-Basın bülteninden-

Ayşegül Akaydın’dan dönüşen televizyon platformları üzerine bir inceleme

AbOA1tRBİLGİ TVRP Araştırma Görevlisi Ayşegül Akaydın‘ın “Değişen Televizyon Platformlarının İzleyiciye Sunduğu Seçenekler” adlı makalesi Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde yayınlandı:

“Teknoloji alanındaki gelişmeler sonucunda enformasyon toplumu dediğimiz internet ve bilgisayar teknolojilerinin ön planda olduğu bir toplumsal yapı ortaya çıktı. Enformasyonun kolay ve hızlı paylaşımı sayesinde iletişim teknolojileri de gelişmeye başladı. Manuel Castells’in de belirttiği gibi toplum, daha akışkan, dinamik bir yapıya ağ toplumuna dönüştü.

Bu toplumsal dönüşüm ve gelişen teknolojiler sayesinde televizyon alanında yeni bir yayıncılık anlayışı oluştu. Sayısal yayıncılık özellikle izleyiciye çok fazla imkan sundu. IPTV, web TV, pay TV olarak adlandırılan televizyon sistemleri hayatımıza girdi. IPTV, şifreli veya şifresiz radyo, televizyon, veri kanallarının, depolanan video, ses ve veri içeriklerinin IP (internet protokol) paketlerine dönüştürülerek geniş bant erişim teknolojileri (Xdsl,fiber..) üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır (Taşçı,Tekcan,Sunar,2011). Ayrıca bu yeni televizyon yayıncılığı, izleyiciyi ön plana çıkaran etkileşimli bir anlayıştır.

Bu çalışmada, sayısal televizyon yayıncılığının izleyiciye sunduğu imkanlar ve seçenekler incelendi. Çalışmada literatür taraması ile birlikte kuramsal temel oluşturulup değişen izleyici kavramına da değinildi.”

Haluk Üçel Presented at the 9th International Conference Crossroads in Cultural Studies

Haluk Üçel (Radio and Television Programming) presented his paper titled ‘Nostalgia in search of imagined Identities in Turkey’ at the 9th International Conference Crossroads in Cultural Studies. The conference was organized by Sorbonne Nouvelle University and UNESCO between 2-6 July in Paris, France.

Üçel previously (in June) presented at the Erich-Brost-Institut für Internationalen Journalismus Technische Universität Dortmund, his paper ‘Journalism and Media in Turkey’.