Erkan Saka ve Anıl Sayan’dan kitap bölümü

dijital-kitabi-nilufer-timisi-Front-1Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka (BİLGİ PR Öğretim Üyesi) ve Anıl Sayan (BİLGİ PR Araştırma Görevlisi) tarafından kaleme alınan “Büyük Veri Nedir: Olanaklar ve Sınırlar”, Prof. Dr. Nilüfer Timisi‘nin editörlüğünü üstlendiği “Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler” başlıklı kitapta Kalkedon tarafından yayımlandı:

“Dijital iletişim, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamları dikkate alınarak çok çeşitli başlıklar altında incelenebilir. İletişim çalışmalarında (genel olarak sosyal bilimlerde) iletişim aracını merkezine alan bir düşünme, teknolojik determinizme kapılarını açabilmektedir. Günümüz toplumlarında teknolojinin bir tür atmosfer gibi kuşatıcılığı, kapsayıcılığı dikkate alındığında aracın kendisi ve niteliklerinden bağımsız bir düşünme biçimi de neredeyse olanaksızdır. Deterministik bir idealleştirme yapmaksızın, teknolojinin, imkanları aracılığıyla ortaya çıkan sosyal iletişimi anlamak giderek daha da önem kazanmaktadır. Teknoloji, yaşadığımız dönemde iletişimin aracı ve içeriği haline geldikçe teknolojiyi anlamak ile teknoloji karşıtlığı arasına bir mesafe konulması da zorunlu hale gelmektedir. Bu çalışmada sosyal teoride teknoloji üzerine düşünen yazının,toplum ve teknoloji arasındaki ilişkiyi nasıl ele aldığı üzerine durulup, bu ikiliği aşmaya çalışan ağ yaklaşımlarının sosyal bilimlere ve iletişim araştırmalarına ne tür bir açılım sağladığı irdelenecektir.” – basın bülteninden.

Erkan Saka, Anıl Sayan ve Vehbi Görgülü editörlüğünde Yeni Medya Çalışmaları 3

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka ve Araştırma Görevlileri Anıl Sayan ve Vehbi Görgülü editörlüğünde hazırlanan Yeni Medya Çalışmaları serisinin üçüncü kitabı geçtiğimiz günlerde yayınlandı:

“Yeni Medya” diye adlandırdığımız medyalar çok sınırlı bir şekilde algılanıyor. Akademik çevrelerde de sıradan vatandaşlar arasında da durum neredeyse aynı. İnternet denildiğinde akla ilk gelen Facebook ya da Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarının bile aktif kullanıcılar arasında sınırlı bir şekilde kullanıldığına şahit oluyoruz. Türkiye’de aktif internet kullanıcılarının yüksekliğine rağmen yeni medya kullanımında ve perspektiflerindeki sığlığa işaret etmek ve bu yeni mecranın potansiyellerinin çok azının kullanıldığını vurgulamak istiyoruz. Her yeni teknolojiyle beraber yeni bir “teknolojik determinizm” dalgasına maruz kalıyoruz. Bundan kastımız şu; en azından içinden geçtiğimiz kuşaksal geçiş döneminde daha genç kuşaklar her türlü internet aracına sahip olsalar ve aktif internet kullanımı Türkiye’de çok yüksek olsa da bu onların interneti verimli/ üretken bir şekilde kullanacağı ya da internet kaynaklarının geniş bir çerçevede kullanılacağı anlamına gelmiyor. Yeni medya araçları otomatik olarak öğrenilmiyor. Bir öğrenim ve deneyimleme süreci bu yüzden kaçınılmaz oluyor. Her teknolojiyle birlikte insanlığın daha iyi bir noktaya geleceğine, “küresel köy” olunacağına, bir takım eşitsizliklerin ortadan kalkılacağına inanıldı. Her yeni medya ile birlikte insanlık adına güzel gelişmelerin olduğuna şüphe yok. Ancak hiçbir medya kendi başına “özgürleştirici” ya da “baskıcı” sonuçlara yol açmıyor. Sosyal/siyasal aktörlerin elinde iyi ya da kötü sonuçlara yol açabiliyor. Yeni medya Arap baharında etkin bir araç iken Çin’de ve İran’da siyasi iktidarın muhalifleri kontrol altında tuttuğu bir araca dönüşebiliyor. Bu kitabın ekseni; yeni medyanın olumlu ve olumsuz yanları arasında deterministik olmayan bir yerde bulunmak. Kamusal gündemde daha az yer işgal eden – sansür ya da gözetim gibi- medyatik olmayan ama var olan alanlara ağırlık veriyoruz.”

Article by Seray Öney Doğanyiğit

IMG_0759“Mobile Health Applications User Trends in Turkey” authored by Seray Öney Doğanyiğit (BİLGİ Public Relations) and Elgiz Yılmaz, Ph.D. (Galatasaray University) is published by the Journalism & Mass Communication. The journal is published by David Publishing Company and indexed in many international databases such as Google Scholar; CiteFactor, USA; Ulrich’s Periodicals Directory, USA and J-Gate. The abstract of the article is as follows:

“Due to the rapid rise of mobile phones around the globe, many consumers, researchers, clinicians, and health services are starting to see their utility in health. As well as a health informatics role in improving the uptake and efficiency of current health services, mobile communication-assisted health care (m-health) also opens opportunities for services that are strikingly new and curative, in particular delivering personal health behaviour change programmes. Herein, we report the preliminary findings of a health-promotion survey titled “Mobile Apps User Trend Analysis of Turkish People”. The survey examines the information needs and media preferences of women and men who research health information and use mobile apps for their healthcare in everyday life. Also this study tries to recover the behaviour of people and what applications they are downloading with respect to health, wellness, and medical mobile applicaitons. In looking the data, it appears that adoption of mHealth is growing at a furious pace. In this context, improvements to health communication have the potential to make a significant role to a promising new medium for health education and communication”.

Book chapters by Bilgen Başal Pekin

9781466681255Bilgen Başal Pekin, Ph.D. (Department of Public Relations) contributed with two chapters tittled “On-Line Media Planning and On-Line Media Common Measurement Currencies” and “Turkish Healthcare Industry Promotional Practices and Digital Era” to “Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age”, edited by Nurdan Öncel Taşkıran and Recep Yılmaz. The book is published by IGI Publications and can be ordered here.

Book chapter by Erkan Saka

Saka_Erkan1Erkan Saka, Ph.D. (BİLGİ PR) authored the chapter “Integrating New Media into Higher Education: A Turkish Case in Transmedia, Convergence and Gamification” for the newly published book, Digital Transformations in Turkey: Current Perspectives in Communication Studies, edited by Banu Akdenizli:

“As the world has become more interconnected we are increasingly aware of the global interdependence of people and cultures. Many draw attention to how human communication and interaction is not only facilitated by the Internet but also how it increases the range and the number of ways in which we are able to connect and interact with others. These changing, shifting cultural, economic and technological realities have led many to question the power of the nation-state and how it is being restructured. Information and communication technologies (ICTs), particularly the Internet have and are transforming and even in some cases destabilizing governance and power. It is of common understanding by now that ICTs play a vital role in the social, political and economic development of every country. As they have become everyday technologies continuously embedded, and routinized in societies where they are mostly used (Lievrouw & Livingstone, 2010), ICTS are also transforming social contexts, communication activities, practices, social arrangements and organizations.

This book’s aim is analyze the genesis, dynamics, and functioning of different communication contexts in relations to digital transformations as they are experienced in Turkey. This volume intends to provide an intellectual, multi-faceted, and balanced discussion and presentation of the role and impact of modern communication technologies within different communication contexts. The expected outcome of this publication is not only to offer a general understanding of how different communication fields are being transformed but also outline and demonstrate the particular case of Turkey, a country with an appetite for development and growth albeit its questionable and notorious track record of freedom of expression and violations in the media.”

More information about the book and contributors can be found here.

The 4th International Crisis Communication Conference

managing-crisis-on-the-insideThe forth international conference, organized by Department of Strategic Communication, Campus Helsingborg, Lund University, Sweden, will take place on October 7–10, 2015 . The theme of the conference is intersections that encompass themes as internal/external communication, social media and transboundary crises. The intersections theme seeks to capture the idea that crises are critical points where various topics intersect and reflect the complex nature of crises. Crisis communication requires crisis managers to address both internal audiences (such as employees) and external audiences (such as consumers and citizens). Crises connect internal and external communication. Crisis communication balances the needs of management (what is good for the organization) and the needs of stakeholders, especially victims. Crisis communication must leverage all possible communication channels demanding an ability to integrate and to utilize both social media and traditional media. Crisis communication is required in both corporate and political crises. Crises can force the corporate and political realms to work together or creates conflict between the two. The general theme examines the various applications of crisis communication at the points of intersection.

FOUR INTERSECTIONS
The sub-themes would be the four primary intersections: corporate–political, social–traditional media, management–stakeholders, and internal–external.

• Corporate–Political: research under this sub-theme would examine the tensions created when corporations and political actors are involved in the same crisis, the performance nature of political crises (evaluation of how political actors perform during the crisis), the utilization of crisis exploitation in political crises and potential application to corporate crises, and how corporations and political actors can work to create crisis preparedness and resilience.

• Social–Traditional Media: research under this sub- theme would explore applications of social media during a crisis, the continuing role of traditional media during a crisis, the value of a media approach to crisis communication, the role of social media and traditional media in promoting resilience, and the tensions between social and traditional media during a crisis.

• Management–Stakeholders: research under this sub-theme could examine the tensions between management and stakeholder interests during a crisis, the unique demands of victim management in a crisis, the emotional demands of crises on management and stakeholders, and understanding the variety of stakeholders that emerge during a crisis.

• Internal–External: research under this sub-theme could examine the role of internal communication during a crisis, the role of employees during a crisis, the tensions between internal and external demands during a crisis, and internal communication processes that shape external communication during a crisis.

Presentation proposals in English language are to be submitted as meaningful extended abstracts (max. 500 words, references excluded). Abstracts should state the title of the presentation, purpose, theoretical approach, methodology, (expected) findings, implications, relevance, and originality of the study. The abstract should also include author and affiliation details. Abstracts must be presented in Word format, in 1.5 line spacing and 12 point Times New Roman font size. They have to be submitted until April 15, 2015 to the email address: crisis4@isk.lu.se. Notifications of acceptance will be sent through an e-mail by June 1, 2015.