Book chapter by Özlem Hesapçı and Yonca Aslanbay

360hThe networked self: Collectivism redefined in civic engagements through social media causes” authored by Özlem Hesapçı, Ph.D. (Boğaziçi University) and Yonca Aslanbay, Ph.D. (İstanbul Bilgi University) is published within Handbook of Research on Waste Management Techniques for Sustainability, published by IGI Global:

“The number of digital networks established for a common social ‘cause’ having passion of civic activism increase globally day by day. The purpose of this study is to provide explanations for civic engagement through social media causes. In the current study, a structured questionnaire is administered to 308 social media users in Turkey. The findings refine existing research bringing a new perspective to collectivism by explaining civic engagement in specific areas through social media causes in terms of individualistic values, self-identity (social vs. personal) and social media use. Overall findings ascertain social media’s role on raising social capital while enhancing not only the individual selves but also collective performances through diverse civic cause engagements. The study has significant outcomes for both non-profit and profit organizations in building strategies of communication with their stakeholders through digital means.”

Article by Özlem Hesapçı, Ezgi Merdin and Vehbi Gorgulu

article-journal-consumer-behavior-lYour ethnic model speaks to the culturally connected: Differential effects of model ethnicity in advertisements and the role of cultural self-construal“, authored by Özlem Hesapçı, Ph.D. (Boğaziçi University), Ezgi Merdin, Ph.D. (Koç University) and Vehbi Gorgulu (Research Assistant at BİLGİ Department of Communication Design and Management) is published by the SSCI-indexed journal, Journal of Consumer Behaviour.

New article by Yonca Aslanbay and Kaan Varnali: A Future of “Happiness”: Can Markets Be Co-evolved?

12115

A Future of “Happiness”: Can Markets Be Co-evolved?“, the new article by Yonca Aslanbay, Ph.D. and Kaan Varnali, Ph.D. is published by the SSCI-indexed journal Society:

“The downturn of the markets in the recent global economic crisis points to a need to question the current dynamics of the market system, a decade after the turn of the millennium. The inequalities with regard to the consumption of resources across world markets, the declared low satisfaction
rates over what is offered in the marketplace, and the increasing skepticism with marketing practices are all more pronounced than ever. It is becoming evident that consumer marketing fails in constructing a happier society. Consumers, producers, and governments as the three main market stakeholders, share responsibility for the undesired consequences. This article provides a critical perspective on the contemporary paradigm that dominates marketing thought in relation to the central role and the evolving meaning of consumption in the market economy that is favored by most governments. The core position of the article is that determining happiness as the ultimate end requires a shift to a new societal orientation for all stakeholders of the market system.”

Erkan Saka, Anıl Sayan & Vehbi Görgülü editörlüğünde Yeni Medya Çalışmaları II

673139Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, Anıl Sayan & Vehbi Görgülü (BİLGİ İletişim Yönetimi) editörlüğünde Yeni Medya Çalışmaları II e-kitap formatında idefix.com üzerinden satışa sunuldu:

“Bu kitapta sunduğumuz çalışmalara gelince, Gözde Ferimaz Şahan hayatımıza hızla giren SoLoMo (Social Local Mobile) hizmetlere teorik bir perspektif sunuyor, bunu yaparken de bir vaka çalışamasının ampirik sonuçlarını bizimle paylaşıyor. Zeynep Kunt arkadaşımız ise İstanbul merkezli olmakla beraber dijital platformlar üzerinden örgütlenen bir spiritüel hayat topluluğuna etnografik bir bakış sunuyor. İdil Başural’ın nefret söylemlerinin dijital ortamlarda yeniden üretilmesiyle ilgili analizi son zamanlarda gördüğüm en iyi modellerden biri oluyor. Bu konuda birçok çalışma yapılmasına rağmen bir analiz modeli sunanlar azınlıkta kalmaktadır. Bu yüzden bakmaya alanda bakmaya değer bir çalışma olduğuna inanıyorum. Ege Tunca ise Türkiye’de hala birçok çalışma gerektiren oyun tabanlı topluluklara içerden bir bakış sunuyor. Tuğçe Sarıkuzu’unun aynı konuyla ilgili literatür taraması da gözden kaçmamalı. Laura Avadar’ın Twitter ve Gazetecilik mesleğiyle ilgili çalışması da iyi çalışılmış, bize model olanakları sunan bir çalışma. Üzerine çokça konuşulsa da bu alanda model çalışmalara ihiyacımız sürüyor. Şenay Çınar’ın bloglar üzerine çalışması da edebiyat teorisiyle blogların birleştiği ve incelendiği kaynak olabilecek bir makale olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak da görece az işlenmiş bir alan olan yaratıcı endüstriler ve sosyal medya ilişkisi üzerine yoğunlaşan Emre Erbirer ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan’dan bir çalışmamız var.”

Öykü Gül’den kitap çalışması: Halkla İlişkiler El Kitabı

02408fd0-fcb9-43a9-a958-b3e3eb2fe010BİLGİ Halkla İlişkiler Programı Öğretim Görevlisi Dr. Öykü Gül‘ün “Halkla İlişkiler El Kitabı” adlı kitap çalışması e-kitap formatında Taş Mektep Yayıncılık tarafından yayınlandı. Kitap çevrimiçi kitabevlerinden satın alınabilir: 

“Halkla ilişkiler, kuruluş amacı ve türü ne olursa olsun her organizasyonun tüm paydaşlarıyla iletişiminin stratejik olarak yönetilmesi için gerekli bir yönetim fonksiyonudur.Güncel iç görü ve algı üzerine çalışırken bu unsurların gelecekte nasıl şekilleneceği üzerine de yoğunlaşarak yol haritasını belirler. Bu yönüyle halkla ilişkiler şimdiki zamanın ötesinde yaratılmak istenen etkileri de yönetir ve geleceğe değer katar.”

 

Esra Arıkan ve Eser Telci’den ödüllü bildiri: “Marka özgünlüğü, marka güveni ve müşteri satın alma davranışı”

trustYrd. Doç. Dr. Esra Arıkan (Doğuş Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Eser Telci (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Yönetimi Bölümü) tarafından, bu yıl Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Pazarlama Kongresi’nde sunulan “Marka Özgünlüğü, marka güveni ve müşteri satın alma davranışı” adlı araştırma, Prof. Dr. Mehmet Oluç İkincilik Ödülü’ne layık görüldü:

“Marka özgünlüğünün tüketici davranışlarını şekillendirmedeki gücünün artmasına rağmen, pazarlama yazınında bu konudaki araştırmalar oldukça azdır. Bu çalışma, markaların tüketicilerin gözündeki özgünlük derecelerinin markaya yönelik güven duygularına, marka memnuniyet seviyelerine ve markayı tekrar satın almaya yönelik davranışlarına olan etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Farklı özgünlük derecelerine sahip beş marka kullanılarak oluşturulan anketle toplam 405 tüketiciye ulaşılmış ve marka özgünlüğünün müşterilerin marka güveni ve memnuniyetlerini arttırarak sadakat geliştirmelerine ve markaya ait ürünler için daha yüksek fiyat ödemeyi kabul etmelerine yol açtığı bulunmuştur.”

New article by Kaan Varnali and Vehbi Gorgulu on expressive political participation in Twitter: the case of #occupygezi

twitter-467x315A new article authored by Kaan Varnali, Ph.D. (Department of Communication Management) and Vehbi Gorgulu, M.A. (Department of Communication Management), titled ‘A social influence perspective on expressive political participation in Twitter: the case of #OccupyGezi’ is published by the SSCI-indexed communication science journal, Information, Communication and Society:

“The aim of this research is to contribute to the growing literature on online political participation by seeking a better understanding of the social determinants of action that drive expressive political participation in Twitter. Our results revealed that social influence variables explain a significant portion of variance in online political participation independently from the antecedents identified by prior literature. While social identity and group norms were significantly related with political expressive participation in Twitter, subjective norms had no significant effect. Findings are discussed within the scope of Gezi Park protests and future research directions are suggested.”