Erkan Saka, Vehbi Görgülü ve Anıl Sayan’ın yeni çalışması yayımlandı

erkan_saka

BİLGİ İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünden Yrd. Doç Dr. Erkan Saka, Yrd. Doç Dr. Vehbi Görgülü ve Arş Gör. Anıl Sayan‘ın editörlüğünü üstlendikleri Dijitalleşen Gazetecilik İçin Yeni İş Modelleri adlı kitap, Taş Mektep Yayın Atölyesi‘nden çıktı. BİLGİ Medya bölümünden Dr. Ivo Ozan Furman‘ın da bir makalesiyle yer aldığı kitabın tanıtım yazısı şöyle:

Yeni Medya Çalışmaları serimizin dördüncü kitabı, medya ekonomisini yakından ilgilendiren bir temaya dayanıyor. Dijitalleşmenin gazeteciliğe etkisi, ülkemizde birçok yönüyle incelendi ancak geleneksel ya da yeni medya tabanlı gazetecilik girişimlerinin ayakta kalabilmesi için hayati önem taşıyan iş modelleri konusu görece az irdelenmişti. Bu çalışma bir boşluğu doldurma niyetini taşıyor. İş modeli kavramsallaştırmasını olabilecek en geniş çerçevede ele alıyoruz. Geleneksel finansman kalıplarının zayıflamasıyla birlikte yeni iş modelleri arayışları hayatî bir önem kazanırken biz de bu arayışları belgelendirmek ve bu süreçte doğacak beyin fırtınasıyla bu arayışlara katkıda bulunmak istedik. Çalışmamız hem akademik içerikler hem de sektör bazlı vaka incelemelerini içeriyor. Bu sayede konu üzerine yeni düşünmeye başlayanlara da, alanda zaten çalışıyor olanlara da destek olacağına inanıyoruz. Vaka incelemeleri ve söyleşilerin çok daha fazla ve kapsayıcı olmasını istedik. Kitaba yetişmeyen ve gelecekteki çalışmaları içerecek bir web sitesi de kurduk ki (https://medyaekonomisi.com/) içeriğimiz hem yakınsamalı medyanın ruhuna uygun olsun hem de bu alandaki çalışmaları daha da zenginleştirmiş olalım.

Başak Uçanok Tan’ın yeni yayınları

basak_ucanok

BİLGİ İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Başak Uçanok Tan‘ın kaleme aldığı iki makale, yakın zamanlarda çıkan iki farklı kitapta yer aldı. “Responsible Corporate Behaviors: Drivers of Corporate Responsibility” başlığını taşıyan makale, Mark Anthony Camilleri‘nin editörlüğünde hazırlanan CSR 2.0 and the New Era of Corporate Citizenship (IGI-Global, 2016) adlı kitapta yer alırken, “Değerler ve Materyalizmin Hayat Tatmini Üzerindeki Etkileri” başlıklı kitap bölümü ise, editörlüğünü Tülay Turgut ve Murat Çinko‘nun üstlendikleri Değerli İnsana Değerli Çalışmalar (Beta Yayınevi, 2017) adlı yapıtta yayımlandı.

CFP by TRT Radio Magazine: Future of international broadcasting

Papers are invited for a proposed Special Issue in TRT Radyo Vizyon magazine that explores radio as a medium:
1. Transformation of International Broadcasting –transformation from old-school external broadcasting to modern external broadcasting.
2. Web diplomacy.
3. Social media and international broadcasting.
4. Can new Technologies help international broadcasting regain old power?
5. Are there common values of international broadcasting?
6. New strategies in international broadcasting
7. Changes in target audience.
8. The future of radio as a tool of international broadcasting.

Articles of no more than 800 words are invited for consideration and inclusion in this Special Issue of /TRT Radyo Vizyon/ to be published in January 2016.

Articles should be sent to the Editor : Nurettin Turan at nurettin.turan60 @gmail.com.tr

Deadline for magazine articles : 20 Oct 2015

Vehbi Gorgulu presented at #protesteco conference in Alghero, Sardinia

unnamedVehbi Gorgulu (BİLGİ Department of Communication Design and Management) presented findings of his collaborative research project, titled “How Turkey’s Mainstream Television Channels Framed Gezi Park Protests and Protesters” at Protest Participation in Variable Communication Ecologies Conference in Alghero, Sardinia. 

The conference was organized by the Department of Political Sciences, Communication Sciences and Information Engineering of the University of Sassari, the Department of Sociology at City University London and the iCS.

New book co-edited by Tonguç İbrahim Sezen

41VB3k8Xx5LA new book co-edited by Tonguç İbrahim Sezen, Ph.D. (BİLGİ Communication Design and Management), titled “Interactive Digital Narrative: History, Theory and Practice” is published by Routledge as part of the European Communication Research and and Education series. Sezen also contributed to the book with the chapter “Remaking as revision of narrative design in digital games”.

Book by Zafer Aracagök

Aracogak_AT_Cover_Front_WEBA new book authored by Zafer Aracagök, Ph.D. (BİLGİ Department of Communication Design and Management), titled “Atopological Trilogy: Deleuze and Guattari“, is published by Punctum Books:

“Atopological Trilogy creates new concepts for Deleuze-Guattarian thought without any heed for sectarian, sermonising, or dutiful readings of the philosophers. In Part I of the trilogy, “Becoming-Sexual of the Sexual,” Aracagök demonstrates the ways in which quantum theory and the concept of “complementarity” inform Deleuze and Guattari’s thought, especially in relation to “becoming” in general and “becoming-woman” and “becoming-queer” more particularly. Aracagök argues that the ways in which the philosophers put forward a ban on “becoming-man” with a certain degree of undecidability encapsulates (albeit in a cryptic form) other becomings, the most important of which is becoming-queer, or rather, the becoming-sexual of the sexual.

In Part II: “Deleuze on Sound, Music, and Schizo-Incest,” Aracagök puts into resonance the sound, noise, and music (and the question) of schizo-incest with the intention of deterritorialising a notion of the meta-audible. If Kafka’s story, “The Investigations of a Dog” leads us to a realm of the “formless” which cannot be heard without destroying what we know as “hearing,” it also offers us a limit-experience of the meta-audible, which, when radicalised via the notions of “schizo-incest” and “self-shattering,” creates a line of flight that escapes even from the line of flight itself. All these maneuvers pose a serious challenge to Deleuze and Guattari, who claim that despite all his investigations, Kafka’s investigator dog is re-Oedipalised in the end. Proposing in the end a limit experience which Aracagök calls the “meta-audible,” he shows that Kafka’s more radical approach to sound creates a line of flight that escapes even from the line of flight itself.

The final essay of the trilogy, “Clinical and Critical Perversion,” begins with the 19th-century crisis of an abyss presumed to be yawning between mimesis and diegesis ever since Plato. According to Aracagök, this takes the form of a crisis of the “political,” the repression of which becomes the mission of psychoanalytical discourse towards the end of the 19th century. This crisis finds another form of expression in George Büchner’s unfinished 1836 novella Lenz, relative to the audibility of a “terrible voice which is usually called silence.” If the disappearance of the “political” is related to the rise of psychoanalysis on the protocols of, first, hypnosis, and then, the “talking cure,” both of which privilege the presumed form of the voice of the analyst over the analysand’s silence (a psycho-politics?), Aracagök proposes re-distributing this process, calling renewed attention to the clinicalisation of perversion, along Deleuzian-Guattarian distinctions such as: surface and depth, critical and clinical, oedipal-incest and schizo-incest, leading to a re-evaluation of what Deleuze and Guattari might have meant by “homosexual-effusion” in their book Kafka: Toward a Minor Literature, all in order to deterritorialise the “political” under a new concept — namely, critical perversion.

Ultimately, Atopological Trilogy offers the reader no safe grounds for preserving not only a philosophical identity but also not any identity, if only to be able to let you float in the air without any guidance à la Kafka’s “Red Indian.”

Atopological Trilogy on Facebook