Erkan Saka, Anıl Sayan ve Vehbi Görgülü editörlüğünde Yeni Medya Çalışmaları 3

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka ve Araştırma Görevlileri Anıl Sayan ve Vehbi Görgülü editörlüğünde hazırlanan Yeni Medya Çalışmaları serisinin üçüncü kitabı geçtiğimiz günlerde yayınlandı:

“Yeni Medya” diye adlandırdığımız medyalar çok sınırlı bir şekilde algılanıyor. Akademik çevrelerde de sıradan vatandaşlar arasında da durum neredeyse aynı. İnternet denildiğinde akla ilk gelen Facebook ya da Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarının bile aktif kullanıcılar arasında sınırlı bir şekilde kullanıldığına şahit oluyoruz. Türkiye’de aktif internet kullanıcılarının yüksekliğine rağmen yeni medya kullanımında ve perspektiflerindeki sığlığa işaret etmek ve bu yeni mecranın potansiyellerinin çok azının kullanıldığını vurgulamak istiyoruz. Her yeni teknolojiyle beraber yeni bir “teknolojik determinizm” dalgasına maruz kalıyoruz. Bundan kastımız şu; en azından içinden geçtiğimiz kuşaksal geçiş döneminde daha genç kuşaklar her türlü internet aracına sahip olsalar ve aktif internet kullanımı Türkiye’de çok yüksek olsa da bu onların interneti verimli/ üretken bir şekilde kullanacağı ya da internet kaynaklarının geniş bir çerçevede kullanılacağı anlamına gelmiyor. Yeni medya araçları otomatik olarak öğrenilmiyor. Bir öğrenim ve deneyimleme süreci bu yüzden kaçınılmaz oluyor. Her teknolojiyle birlikte insanlığın daha iyi bir noktaya geleceğine, “küresel köy” olunacağına, bir takım eşitsizliklerin ortadan kalkılacağına inanıldı. Her yeni medya ile birlikte insanlık adına güzel gelişmelerin olduğuna şüphe yok. Ancak hiçbir medya kendi başına “özgürleştirici” ya da “baskıcı” sonuçlara yol açmıyor. Sosyal/siyasal aktörlerin elinde iyi ya da kötü sonuçlara yol açabiliyor. Yeni medya Arap baharında etkin bir araç iken Çin’de ve İran’da siyasi iktidarın muhalifleri kontrol altında tuttuğu bir araca dönüşebiliyor. Bu kitabın ekseni; yeni medyanın olumlu ve olumsuz yanları arasında deterministik olmayan bir yerde bulunmak. Kamusal gündemde daha az yer işgal eden – sansür ya da gözetim gibi- medyatik olmayan ama var olan alanlara ağırlık veriyoruz.”

World Social Marketing Conference 2015

The 4th World Social Marketing Conference will be held from 19-21 April 2015 in Sydney, Australia and will have a strong focus on rigour and relevance of theoretically-grounded research and practice for the achievement of social change and social good. The scope of the special issue relates to the tracks within the conference including the following:

•Advancing theory and research in social marketing
•Living well, longer
•Environment and sustainability
•Meso, exo, macro, and/or systems social marketing
•Technology and new media
•Charity and not-for-profit
•Crime, safety, and justice
•Tobacco control
•Licit and illicit substance (ab)use
•Technology and new media

Find submission details here.

CFP: Integrated Marketing Communications: Evolution, Current Status, Future Developments

IMCThe special issue of European Journal of Marketing aims to generate the latest research from some of the major academic participants in the field of marketing and brand communication and measurement concerning integrated marketing communications (IMC). It is likely that their thoughts and views developed in and for this special issue will mold and shape the subject as we move further into the second half of the second decade of the 21st century.

The Guest Editor will welcome in this issue open-minded, provocative, multi-disciplinary and eclectic perspectives that would assist in unraveling and understanding IMC. All papers which enter review will be subject to a double blind peer review process and should offer innovative insights based on rigorous and thoughtful conceptualization, literature review, empirical evidence and/or case studies surrounding, but not necessarily limited to the following research areas:

  • Evolution of IMC, current status and relevance
  • Definitional issues of IMC – how these have changed over time
  • Connections between IMC, brands and branding in an interconnected and interactive marketplace/space.
  • Measurement – how and in what ways are IMC approaches accountable now and how may these become more accountable in the future?
  • Media proliferation and audience fragmentation and demassification seem to personify the nature of the 21st century. How does this challenge impact IMC and vice versa?
  • Emergent markets – just as IMC was developed in the West, how and in what ways is IMC operationalized in new or emergent markets. Is there any evidence of leapfrogging previous stages of development?
  • How and in what ways is IMC taught around the world? How should it be taught and what should students be expected to learn? How does technological advancement impact a) IMC; and b) how it is taught?
  • Evidence of IMC adoption and usage in companies
  • Interactions between IMC and ICC (integrated corporate communications)
  • IMC and social media

Submission to this issue is through Manuscript Central. Please review the author guidelines for the journal before submission at www.emeraldinsight.com/ejm.htm. Instructions on how to submit are found there.

The deadline of papers to be submitted is 31st August 2015. Accepted papers will be published in 2016.

New article co-authored by Eser Telci on the mediating role of corporate reputation

11135_048_006New article authored by Esra Arıkan, Deniz Kantur, Ceyda Maden and Eser Telci (BİLGİ Advertising), titled “Investigating the mediating role of corporate reputation on the relationship between corporate social responsibility and multiple stakeholder outcomes” is published by the SSCI-indexed journal Quality & Quantity:

“In today’s highly volatile environment, companies strive to leverage the perceptions of their multiple stakeholders more than ever before with the aim to build a sustainable competitive advantage. Accordingly, corporate social responsibility and corporate reputation concepts are of vital importance for both academicians and practitioners, concerning their potential impact on internal and external stakeholders. Recognizing the intensified significance of a multi-stakeholder perspective, the current study attempts to contribute to the literature through examining the mediating role of corporate reputation on the relationship between corporate social responsibility and various outcomes of customers, employees, and investors as the key stakeholders. Based on a reputational ranking of companies conducted by a national magazine since 2001, nine companies were selected from service and manufacturing industries and an online questionnaire was conducted to a multi-stakeholder sample consisting of customers, employees and investors. The results showed that corporate reputation fully mediates the relationship between corporate social responsibility and organizational commitment, employee satisfaction, investor loyalty, purchase intention, and intention to seek employment. On the other hand, there existed partial mediation on the relationship between corporate social responsibility and customer perceived value, customer satisfaction, customer loyalty, customer switching cost, customer commitment, turnover intention, intention to invest, and intention to spreadword-of-mouth. The results have important implications for practitioners who seek to manage their relationships with multiple stakeholders through their engagement in corporate social responsibility activities and efforts to enhance their companies’ reputational status”.