Proceeding book of PERFORMART’14: Performing Arts and Public Space Conference is published

performart-posterProceeding book of PERFORMART’14: Performing Arts and Public Space Conference is published. The Conference was organized by BİLGİ Management of Performing Arts and DAKAM. Three proceedings authored by BİLGİ Faculty of Communication members are as follows:

  • Home as a public/private space: headscarved female characters in Good Things are On Our Side and Clouds May Wander, Authors: Burcu Yasemin Şeyben, Rasim Erdem Avşar
  • Istanbul Pride Week and March: protest art as performance, Author: A. Serhan Şahin
  • Challenges and actions projects of Performance in Social Context, Authors: Aylin Kalem, Burcu Halaçoğlu.

New article by Asu Aksoy and Burcu Yasemin Seyben on new cultural policy direction in Turkey

n_54764_4A new article by Asu Aksoy, Ph.D. (School of Arts and Cultural Management) and Burcu Yasemin Seyben, Ph.D. (School of Arts and Cultural Management) titled “Storm over the State Cultural Institutions: New Cultural Policy Direction in Turkey” is published by the International Journal of Cultural Policy:

“In this article, we discuss the new cultural policy of the present AK Party government towards the State Theatre in Turkey. AK Party government has made clear its intention to terminate the status of state performing arts institutions as state-funded operations. We show that the new policy involves a re-thinking of the role of the state in cultural provision, and, furthermore, a re-thinking in the light of AK Party’s conservative political principles. In looking at the example of theatre, we are concerned with the actual complexity of what the AK Party means and does with respect to this policy commitment which, in practice, does certainly not end to the state’s direct involvement in culture. By closing the State Theatre and State Opera and Ballet directorates, the government intends to demobilize, or de-centre, the westernizing and secular cultural orientation that has characterized Turkey’s official cultural identity until now. ” 

(Photo credit: Hürriyet Daily News)

Burcu Yasemin Şeyben and Mehmet Özgür Bahçeci Presented at VI. International Cultural Research Symposium

Burcu Yasemin Şeyben ve Mehmet Özgür Bahçeci  VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: “Mekân ve Kültür 2011″de “Mahalle Hayalleri ve Temsilleri: Sahibinin Sesi’nde Mahallenin Toplum Hayaliyle İlişkisi” başlıklı bildirilerini sundular.

8-10 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen Mekân ve Kültür 2011 sempozyumunda Şeyben ve Bahçeci’nin sundukları bildirinin özeti aşağıda yer almaktadır:

Mahalle, Karagöz’den günümüze Türkiye’de, en çok tercih edilen oyun mekanlarından biri olmuştur.  Bu tercihin nedenlerini inceleyen Sevda Şener ve Yavuz Pekman gibi tiyatro araştımacılarına göre, toplum hayali ve toplumsal çatışmalar sadece bir mekan değil, sosyo-kültürel bir birim olarak mahalle üzerinden temsil edilegelmiştir. Mahallenin bu tür bir temsili, karakterler üzerinden her tür düşünsel argümanın kişileştirilmesini ve birlikte sunulmasını sağlamıştır. Bu yolla her tür düşünsel argümanın çatışması temsil edilebilirken, aynı zamanda kişileştirilen bu çatışmaların bir arada ve uyum içinde varolabildiği fantazisi mahallenin sunduğu birliktelik ve yakınlık üzerinden kurulmuştur. Dolayısıyla, bu tür bir kişileştirme ve mahalle tasavvuru üzerinden bütün toplumsal çatışmaların üstünü örten bir deneyim ortaklığı hayal etmek mümkün kılınır. Sevim Burak’ın Sahibinin Sesi oyunuysa toplumu mahalle üzerinden hayal etme durumunun kendisini sorunsallaştırarak, oyunun ana karakteri, Bilal, üzerinden bu hayalin nasıl kurgulandığını görünür kılar. Bu hayalin kurucularına ne tür bir güç bahşettiğini ve nasıl bir anlamlandırma imkanı sağladığını, Bilal’in ilişkileri ve toplumla ilişkilenme biçimi üzerinden yansıtan oyun, Türk Tiyatrosu-mahalle ilişkisini kavrama noktasında değerlenir. Bu çalışmanın hedefi, Sahibininin Sesi üzerinden, mahalle’nin sosyo-kültürel bir mekan olarak, toplum hayaliyle bağlantısının dinamiklerini ortaya koymaktır.

Sempozyum websitesi: http://semp2011.kulturad.org/index.php?turkce