Ayşegül Akaydın’dan makale

739861BİLGİ TVRP Programı Araştırma Görevlisi Ayşegül Akaydın‘ın Zuhal Akmeşe ile birlikte hazırladığı “Milliyetçilik söylemi Bağlamında Dağ filmi Eleştirisi” adlı çalışma, editörlüğü Murat İri tarafından üstlenilen ve Derin tarafından yayımlanan “Medyanın Milliyetçiliği: Milliyetçiliğin Medyası” adlı kitapta yer aldı:

“Her ülkenin kendi tarihsel gelişimi içerisinde, yıllar boyunca biriktirdiği milli bilincin en çok görünür olduğu alanlardan biri medyadır. Kitle medyası sadece milliyetçi söylemler üzerinden milli aidiyeti korumakla kalmaz, evlerimize kadar girerek sıradan bir toplumsal pratik haline getirir. Bunu kimi zaman toplumsal süreçlere bağlı olarak yüksek sesle, kimi zaman ise ileride ortaya çıkarılmak üzere üstü örtülü bir biçimde yapar. Kitle iletişim araçları ile özel ve kamusal alanda kendisine yer bulan milliyetçi söylemler, var olan egemen ideolojinin milli bütünlüğünü sürdürmesini sağlar. Bu bütünlüğün dışında kalan unsurlar ise bastırılması ve hatta yok edilmesi gereken “öteki”lerdir. “Medyanın Milliyetçiliği: Milliyetçiliğin Medyası”; medya ve milliyetçilik arasındaki ilişkileri farklı araçlar üzerinden inceleyerek, medyanın milli kimlikler üzerinde ne kadar etkili olduğu sorusunun cevabını arıyor. Murat İri’nin derlediği kitapta Anıl Karaoğlu, Ayşegül Akaydın, Batu Anadolu, Gökhan Aşçı, Hasan Ramazan Yılmaz, Mehmet Ferhat Sönmez, Nalan Özde Köseoğlu, Taha Baran, Tebessüm Yılmaz ve Zuhal Akmeşe’nin yazıları yer alıyor.”

Ayşegül Akaydın’dan dönüşen televizyon platformları üzerine bir inceleme

AbOA1tRBİLGİ TVRP Araştırma Görevlisi Ayşegül Akaydın‘ın “Değişen Televizyon Platformlarının İzleyiciye Sunduğu Seçenekler” adlı makalesi Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde yayınlandı:

“Teknoloji alanındaki gelişmeler sonucunda enformasyon toplumu dediğimiz internet ve bilgisayar teknolojilerinin ön planda olduğu bir toplumsal yapı ortaya çıktı. Enformasyonun kolay ve hızlı paylaşımı sayesinde iletişim teknolojileri de gelişmeye başladı. Manuel Castells’in de belirttiği gibi toplum, daha akışkan, dinamik bir yapıya ağ toplumuna dönüştü.

Bu toplumsal dönüşüm ve gelişen teknolojiler sayesinde televizyon alanında yeni bir yayıncılık anlayışı oluştu. Sayısal yayıncılık özellikle izleyiciye çok fazla imkan sundu. IPTV, web TV, pay TV olarak adlandırılan televizyon sistemleri hayatımıza girdi. IPTV, şifreli veya şifresiz radyo, televizyon, veri kanallarının, depolanan video, ses ve veri içeriklerinin IP (internet protokol) paketlerine dönüştürülerek geniş bant erişim teknolojileri (Xdsl,fiber..) üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır (Taşçı,Tekcan,Sunar,2011). Ayrıca bu yeni televizyon yayıncılığı, izleyiciyi ön plana çıkaran etkileşimli bir anlayıştır.

Bu çalışmada, sayısal televizyon yayıncılığının izleyiciye sunduğu imkanlar ve seçenekler incelendi. Çalışmada literatür taraması ile birlikte kuramsal temel oluşturulup değişen izleyici kavramına da değinildi.”

Erkan Saka Editörlüğünde ‘Türkiye’de Yeni Medya Çalışmaları’

ImageBilgi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka (BİLGİ PR/M&İS) editörlüğünde, ve Vehbi Görgülü (BİLGİ Reklamcılık), Anıl Sayan (BİLGİ PR) ve Ayşegül Akaydın‘dan (BİLGİ TVRP) oluşan editoryal ekibin çalışmalarıyla hazırlanan ‘Türkiye’de Yeni Medya Çalışmaları -I-, e-book formatında yayımlandı.

Kitapta yer alan 7 makaleden 5’i BİLGİ Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanan yüksek lisans tezlerinden derlenen makalelerden oluşmaktadır: Gökhan Aslan; “Anonimliği Sosyal Medya İle Değerlendirmek”,Beyhan Sunal;”Özgür Yazılım-Açık Kaynak Hareketi Örneğinde Sosyal Hareketlerde Yeni Olanaklar: Çokluk, Ağ Örgütlenmeleri ve Refleksif Direniş”, Metin Özer; “Bir Crowdsourcing Denemesi Örneği: secimtakip.org”, Simge Tezel; “Türkiye’de Viral Pazarlama/Reklamcılığa Bakış”, Emre Yasa; “Twitter And Journalism: How Students Utilize Twitter to Consume News”.

Bunun yanı sıra Erkan Saka’nın “Blogging As A Research Tool For Ethnographic Fieldwork” adlı çalışması ve Anıl Sayan’ın “Yeni Medya Davranışları: Boz Baykuşlar Örneği” makalesi kitapta yer almaktadır.

‘Türkiye’de Yeni Medya Çalışmaları’, Yeni Medya’nın kullanım biçimlerinden, internet üzerinden oluşturulan taraftar örgütlenmelerine, hali hazırda kullanılan jargon ve bunun kavramsal içeriğinden, Hacker kültürünün felsefi kaynaklarına uzanan ve her defasında Yeni Medyanın farklı bir özelliğine vurgu yapan bol çeşnili zengin bir kaynak sunmayı hedeflemektedir.

Çalışma, idefix.com adresinden edinilebilir. Detaylı bilgi için: Erkan’s Field Diary