New article by Asu Aksoy and Burcu Yasemin Seyben on new cultural policy direction in Turkey

n_54764_4A new article by Asu Aksoy, Ph.D. (School of Arts and Cultural Management) and Burcu Yasemin Seyben, Ph.D. (School of Arts and Cultural Management) titled “Storm over the State Cultural Institutions: New Cultural Policy Direction in Turkey” is published by the International Journal of Cultural Policy:

“In this article, we discuss the new cultural policy of the present AK Party government towards the State Theatre in Turkey. AK Party government has made clear its intention to terminate the status of state performing arts institutions as state-funded operations. We show that the new policy involves a re-thinking of the role of the state in cultural provision, and, furthermore, a re-thinking in the light of AK Party’s conservative political principles. In looking at the example of theatre, we are concerned with the actual complexity of what the AK Party means and does with respect to this policy commitment which, in practice, does certainly not end to the state’s direct involvement in culture. By closing the State Theatre and State Opera and Ballet directorates, the government intends to demobilize, or de-centre, the westernizing and secular cultural orientation that has characterized Turkey’s official cultural identity until now. ” 

(Photo credit: Hürriyet Daily News)

Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı

s200_bilgi_kpy2012 yılında gerçekleştirilen BİLGİ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nın Bildiri Özetleri Kitabı yayımlandı. İçeriğinde BİLGİ İletişim Fakültesi hocalarımızdan Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, Doç. Dr. Asu Aksoy, Adil Serhan Şahin ve Özlem Örçen‘in de çalışmalarının yer aldığı derleme linkten indirilebilir.

Asu Aksoy’dan Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul 2010

Asu Aksoy-Zeynep Enlil, Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul 2010, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Mayıs 2011 – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olup İstanbul Kültür Mirası ve Ekonomisi Envanteri adlı proje kapsamında yayınlanmakta olan bu kitapta, İstanbul gibi bir metropolün kültür yapılanması ilk defa bu derece kapsamlı bir şekilde incelenerek derleniyor. Kentin kültür yönetimi, altyapısı, aktörleri, yasal çerçevesi; Compendium sistemi içinde, bu konularda çeşitli kurumlar ve proje ekibi tarafından hazırlanmış raporlar, istatistikler ve karşılaştırmalı veriler ışığında derinlemesine analiz ediliyor. Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul 2010, İstanbul’un kültür politikalarını yönlendiren siyasetçiler, yöneticiler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları için temel bir kaynak oluşturuyor.