Proceeding book of PERFORMART’14: Performing Arts and Public Space Conference is published

performart-posterProceeding book of PERFORMART’14: Performing Arts and Public Space Conference is published. The Conference was organized by BİLGİ Management of Performing Arts and DAKAM. Three proceedings authored by BİLGİ Faculty of Communication members are as follows:

  • Home as a public/private space: headscarved female characters in Good Things are On Our Side and Clouds May Wander, Authors: Burcu Yasemin Şeyben, Rasim Erdem Avşar
  • Istanbul Pride Week and March: protest art as performance, Author: A. Serhan Şahin
  • Challenges and actions projects of Performance in Social Context, Authors: Aylin Kalem, Burcu Halaçoğlu.

Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı

s200_bilgi_kpy2012 yılında gerçekleştirilen BİLGİ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nın Bildiri Özetleri Kitabı yayımlandı. İçeriğinde BİLGİ İletişim Fakültesi hocalarımızdan Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, Doç. Dr. Asu Aksoy, Adil Serhan Şahin ve Özlem Örçen‘in de çalışmalarının yer aldığı derleme linkten indirilebilir.