Alper Kırklar’dan kitap bölümü

alper_kirklara_kirklar_kitapBİLGİ Medya Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Alper Kırklar tarafından kaleme alınan “İnteraktif Dijital Hikâye Anlatımı ve Habercilik Eğitimi İçin Yeni Yaklaşımlar” başlıklı makale, Yrd. Doç Dr. Berrin Kalsın‘ın editörlüğünü üstlendiği Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği adlı kitapta yayımlandı.

Gece Kitaplığı‘ndan çıkan kitabın tanıtım yazısı ise şöyle:

Günümüzde internet haberciliğinin alt dalları olarak; sosyal medya haberciliği, video haberciliği, mobil habercilik, yurttaş gazeteciliği, robot gazeteciliği ve veri gazeteciliği gibi yeni tip habercilik türleri uygulanmaktadır. Bu yeni tip habercilik modelleri hem haberciler tarafından, hem de hedef kitle tarafından yakından takip edilmektedir. Kullanıcılar her geçen gün karşılarına çıkan bu habercilik modellerini deneyerek haber tüketim alışkanlıklarına bir yenisini daha eklemektedir. Bugün geldiğimiz noktada, dünyada ve Türkiye’de internet haberciliği oldukça ciddi boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki; her yıl dünyanın dört bir tarafında internet haberciliği üzerine akademik ve sektörel tartışmalar yapılmakta, araştırmacılar ise bir sonraki yılın habercilik trendleri üzerine öngörülerde bulunmaktadır. Kitabımızda, günümüz internet haberciliği uygulamalarını araştıran on bir adet makale bulunmaktadır. Bu makaleler ülkemizin farklı üniversitelerinde görev alan öğretim üyeleri ile sektöre emek veren uzmanlar tarafından kaleme alınmıştır.

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Yılın İletişim Araştırması Ödülü

ilad-log-buyuk

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) her yıl, iletişim alanında başarılı bir araştırmaya “Yılın İletişim Araştırması Ödülü” veriyor. Dernek başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz‘in, bu yılki ödüle ilişkin açıklamasını aşağıda okuyabilirsiniz.

İLAD Yılın İletişim  Araştırması Ödülü’nün amacı,

İletişim alanında yapılmış özgün ve ampirik çalışmaları desteklemektir. İLAD İletişim Araştırmaları Derneğinin kuruluş amaçları arasında, iletişim alanındaki araştırmaları özendirmek ve desteklemek de yer almaktadır. Günümüzde, iletişim dünyasında devrim niteliğinde teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Geleneksel medya araçları ile yapılan tek yönlü iletişimden, sosyal medya olgusu ile gelinen çok yönlü ve etkileşimli iletişim çağında yaşanan gelişmeleri irdeleyen çalışmaların özellikle desteklenmesine gereksinim duyulmaktadır.

Ödül Ölçütleri

 • Araştırma, iletişim alanında yapılmış olmalıdır.
 • Araştırmanın yıl içinde  yayımlanmış olması gerekir.
 • Çeviri veya derleme çalışmalar ile makaleler kabul edilmez.
 • Bir araştırmaya dayanan ve kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri, yayımlanmamış olsa da, yarışmaya katılabilir.
 • Eserler Türkçe olmalıdır.

Seçici Kurul

 • Prof.Dr.Nermin Abadan Unat
 • Prof. Dr. Haluk Şahin
 • Prof.Dr. Özden Cankaya

İLAD Ödülleri, maddi değil manevi bir anlam taşımaktadır. Ödülün manevi niteliğini, seramik dalında uluslararası üne sahip Kütahyalı Sıtkı Ölçar ustanın form verdiği ve özel olarak bu ödüller için imal ettirilen Anka Kuşu formunda özel bir eser temsil etmektedir.

İLAD Ödülleri, Mart ayı sonunda törenle sahiplerine veriliyor. Törende, gündemdeki konuların tartışılacağı bir panel düzenleniyor.  Panel, her yıl bir üniversite ya da bir sivil toplum örgütü ile birlikte düzenleniyor. Bu yıl Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ile birlikte İletişim Eğitimi ve Akreditasyon konularının irdeleneceği bir panel düzenleyeceğiz.

Yönetmeliğimiz gereğince, “İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü” için araştırmacılarımız kendileri başvurabilecekleri gibi, ilgili üniversite, fakülte ya da iletişim programınca da aday gösterilebiliyorlar. Araştırmalarının 2016 yılı içinde yayımlanmış, tezlerin ise 2016 yılı içinde kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Aday başvuru ve önerilerinin,  28 Şubat 2017 gününe kadar  İLAD Yönetim Kurulu’na, ilad@ilad.org.tr adresinden e-posta yoluyla iletilmesini bekliyoruz.

Yılın İletişim Araştırması Ödülü için katılacak eserlerin, 5 nüsha olarak aşağıdaki dernek adresimize gönderilmesi gerekiyor.

Adres

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği

İstiklal Caddesi No:22 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

Bildiri çağrısı: 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı

ilk_slide

Görsel: ww4.ticaret.edu.tr/ntcconf/

4-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yaklaşımlar Konferansına ilişkin duyuru metni aşağıda görülebilir:

Konferansın amacı: Dijital iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmelerin gazetecilik, medya, sinema, halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, reklam, marka iletişimi çalışmaları, siyasal iletişim vb. alanlarda yarattığı etkilerin medya sektörü, kurum, ajans, mecra, hedef kitle ya da tüketici tarafında nasıl yansımaları olduğu ve bu alanlarda ne gibi yeni trendlerin gündeme geldiği konusu olumlu ve olumsuz yönleriyle uluslararası düzeyde ele alınarak bu konferansta tartışılacaktır.

Kabul

Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. 200-250 kelimeden ve 3 anahtar kelimeden oluşacak bildiri özetlerinin İngilizce olarak gönderilmesi gerekmekte olup özetlerin son gönderim tarihi 15 Şubat 2017’dir.

Hakem Kurulu tarafından kabul edilen bildiriler ISSN’i alınacak bildiri kitapçığında basılacak ve CD de katılımcılara verilecektir. Ayrıca konuşmacılara katılım belgesi de sunulacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve etkinlik takvimi için, ww4.ticaret.edu.tr/ntcconf/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Call for Papers: 6th Annual International Conference on Journalism & Mass Communications

banner

6th Journalism & Mass Communications Conference (JMComm 2017) will be held in Singapore, on 9th – 10th October 2017. Here is the required information.

Conference Theme: Journalism, Media and Mass Communication in the Age of Information

Mass media is seen in nearly every facet of our daily lives and technology is constantly altering the way we live. The technology boom that has been felt around the world has forever changed communication as we know it and has greatly impacted our personal and professional lives. Presently, the media as a vehicle of social change influence appearance, language, family, status, politics, and religion.

Certain differences exist between information, entertainment, and communication in today’s society, particularly in relation to mass media. These various media interactions have converged in our current society in a number of ways and have impacted social relations through the way we communicate with one another. Educational implications require an understanding of the complex world through interdisciplinary scholarship, critical viewing, new values, and an examination of the impact of the mass media.

With all the new technology, digital tools and connectivity, one of the most interesting fallouts has been the intensification of social connections… connecting the world as a single place, and creating a greater awareness of opinion, bias, and raw news. The intersection of globalization, communication, and journalism defines an important and growing field of research, particularly concerning the public sphere and spaces for political discourse.

Highlights

-Workshop on Digital Narratives, Entertainment and Community Building (Assoc. Prof. Vivian Hsueh Hua Chen, Nanyang Technological University)

-Keynote Address (Prof. Mohan Jyoti Dutta, National University of Singapore; Assoc. Prof. Vivian Hsueh Hua Chen, Nanyang Technological University)

-Conference proceedings will be published and submitted to several indexing partners. All authors who present their papers at the conference will be invited to submit an extended version of their research paper for the GSTF Journal on Media & Communications (JMC).

Best Paper Awards and Best Student Paper Awards will be conferred at the conference (in order to qualify for the award, the paper must be presented at the conference).

JMComm 2017 will also constitute a special panel session. Panel proposals are invited for submission. A minimum of three papers centering on a specific topic will be accepted for submission under the panel category.

Important Dates

-Full Paper Submission Deadline: 31st May 2017

-Early Bird Registration Deadline: 21st July 2017

-Late Registration Deadline: 14th August 2017

-Conference Dates: 9th – 10th October 2017

Please visit www.jmcomm.org for more detailed information.

 

Call for Papers: Early years of digital culture in Turkey (1997-2004)

Computer and Globe

Dr. Erkan Saka and Dr. Ivo Furman of Istanbul Bilgi University Faculty of Communication have announced a call for papers to celebrate the 20th year of digital culture in Turkey.

Despite being around for more than five decades, our understanding of the Internet history and digital cultures within non-western contexts is very much in its infancy. This is partly caused by the dominance of North American (and English-speaking) studies of early digital culture. Reading these accounts can be misleading in that one might be led to assume that the origins of digital culture was a primarily North American (and English-speaking) phenomenon.

Instead, we argue that rather than passively appropriating the Internet as a communication technology, local socio-cultural milieus of relatively peripheral countries such as Turkey have played an active role in shaping the potential of Internet and creating their own unique digital cultures. Accordingly, this call looks to answer the pertinent need to account for digital culture within peripheral or non-Western contexts and contribute to the diversification of research in Internet Studies.
We intend the collection to be interdisciplinary in scope, with contributions drawing upon a range of disciplinary perspectives including communication studies, information studies, history, sociology and linguistics. Possible topics can include
Media representations of the Internet
Internet/Digital Art
E-government projects
Cyberactivism
Piracy, Hacking, Modding/Phreaking
Internet Spaces
Case Studies
·  Early Internet celebrities
·  Blogs
·  Iconic sites
·  Internet memes
·  E-Zines
·  Moral Panics
·  Chatroom cultures
·  Gaming subcultures
·  Pioneers and Pioneering cultures
Business histories of the Web
·  Entrepreneurs
·  “Digital Bosphorus”
Software and Hardware cultures
·  Infrastructure of the Internet in Turkey
·  Web governance
·  Computer Mediated Communication
Possible types of contributions may include reports, case-studies, visual archives, interviews. Deadline for contribution abstracts (250 words or so with a title and a short bio) is March 1st, 2017.
Please send your contributions to erkan.saka@bilgi.edu.trivo.furman@bilgi.edu.tr.

Call for French Embassy Fellowships

republique-francaise-embleme

The French Embassy is opening the application process for its 2017 French-Turkish postdoctoral and visiting research fellowship for Turkish researchers. You will find the specifics of the requirements and details about the program in the document attached.

The scholarships will be launched for:

 • PhD candidates
 • Young visiting researchers (Submission up to 3 years after obtaining the doctorate)
 • Visiting researchers

Deadline is February 19th 2017 (Till midnight)

You may send your application to the following e-mail address:  bourses@ifturquie.org