Call for French Embassy Fellowships

republique-francaise-embleme

The French Embassy is opening the application process for its 2017 French-Turkish postdoctoral and visiting research fellowship for Turkish researchers. You will find the specifics of the requirements and details about the program in the document attached.

The scholarships will be launched for:

  • PhD candidates
  • Young visiting researchers (Submission up to 3 years after obtaining the doctorate)
  • Visiting researchers

Deadline is February 19th 2017 (Till midnight)

You may send your application to the following e-mail address:  bourses@ifturquie.org

Scholarship opportunity – MA Studies in the UK (WSA/Southampton)

The Chevening programme grants awards to outstanding individuals with leadership potential from around the world.

A Chevening/Southampton Scholarship offers financial support to individuals wishing to study for a Master’s degree at the University of Southampton, along with the opportunity to become part of an influential and highly regarded global network.

logoChevening/Southampton Scholarships are available for any one-year taught Masters degree at the University of Southampton. Applicants can choose any course of study,  but are encouraged to refer to their country pages for details of priority areas of study for their region.

Chevening/Southampton Scholarships are jointly funded by the Foreign and Commonwealth Office and the University of Southampton and will include:

• a monthly stipend
• travel to the UK from your country at the beginning of your award
• travel from the UK back to your country at the end of your award
• an arrival and departure allowance
• a thesis or dissertation grant
• the cost of one visa application
• university tuition fees

TÜBİTAK 27 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ BİLGİ’DE

TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası akademik araştırma programları ve bilim insanları desteklerine dair bilgi vermek üzere, 81 ilimizde akademisyenlerle biraraya geliyor.

Bilgi günleri, temel olarak araştırmacıların ulusal ve uluslararası düzeyde artış gösteren akademik araştırma desteklerine dair farkındalıklarını ve desteklerden yararlanma oranlarını artırmayı amaçlıyor.

TÜBİTAK’tan üst düzey yöneticiler ve destek programları uzmanları katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda;

  • TÜBİTAK tarafından verilen akademik Ar-Ge destekleri, Uluslararası akademik Ar-Ge destekleri ve Bilim insanı destekleri (TÜBİTAK lisans ve lisans sonrası bursları) tanıtılacak,
  • Akademisyen ve bilim insanlarına yönelik araştırma projelerinin hazırlanmasında başarı ve başarısızlık nedenleri paylaşılacak,
  • Her il için o ilde yer alan üniversitelerin akademik destek programlarındaki durumu paylaşılacak, o ile yönelik öneriler verilecek,
  • Katılımcılara daha sonra TÜBİTAK’a başvurularında kullanacakları katılım belgesi verilecek,
  • Toplantı sonunda yapılacak geri bildirim anketleri ile hem bilgi günleri hem de araştırma destek mekanizmalarına dair katılımcıların görüş ve önerileri alınacak.

Bilgi günleri ile; TÜBİTAK ile üniversitelerimiz arasında iletişim köprüleri kurulması, destek mekanizmalarından yararlanan araştırmacı sayısının ve nitelikli proje hazırlama kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri

27 Haziran 2012 Çarşamba (14.00 – 17.30) , Dolapdere Kampüsü BS-2 

Research Stipends from Time Warner Cable

Time Warner Cable Research Program on Digital Communications

The  Time Warner Cable Research Program on Digital Communications will be dedicated to increasing public understanding of the benefits and challenges facing the future of digital technologies in the home, office, classroom, and community.

Turkish citizens can apply for research stipends, but the subject matter of the report must be oriented to telecommuncations in the United States.

The Research Program will focus on the following areas:

• Increasing knowledge about the marketplace and the consumer

• Increasing knowledge about digital technologies

• Increasing knowledge about communications policy

• Increasing knowledge about innovation in digital communications

Individuals receiving a stipend should produce a 25- to 35-page report. The report should be submitted no later than six months after the start of the project.Proposals from any discipline with research interest in digital communications will be considered. Multidisciplinary research teams, consisting of two or more authors from different fields, are encouraged.

Size of Stipend: $20,000 Application Deadlines for 2011 Awards: April 1, 2011 and November 1, 2011.

Submitting Applications: Applications should be submitted online.

Applicants should submit:

• A three-page description of the proposed project

• A resumé (no more than three pages per author)

Applicants will be notified when their application is received and when the proposal review process is completed. For further info visit http://www.twcresearchprogram.com/overview.php . Click here to download the research announcement pdf.

Shpilman Institute for Photography Grant Program

THE SIP GRANT PROGRAM
Founded in 2010, the Shpilman Institute for Photography is a non-profit organization whose mission is to support international scholarly research and artistic projects that advance the practices, uses, and effects of photography. The SIP programs encompass both historical and contemporary photography, with a special interest in its relationship to philosophy, and include public events such as conferences and panels, a grant program, publications, and a dynamic website for scholarly research and professional updates.
OVERVIEW
The Shpilman Institute for Photography was founded in 2010 when the field of photography was expanding at unprecedented rates and the critical need for deeper scholarship and contemplation of its social, philosophical, artistic, and cultural implications became evident.
The SIP began by organizing conferences, panels, and talks in Israel, and supporting scholarly and artistic activities locally and globally, with colleagues from such leading institutions as the Jeu de Paume, the Museum of Modern Art, and Parsons The New School for Design. In 2010 The SIP announced its Annual Grant Program that has awarded $120,000 to over a dozen researchers from around the world.
The SIP Grant Program supports research on photography and the merger of theory and photographic practice by funding significant projects by emerging and established artists, curators, and organizations at strategic points in their development. Thay concentrate on projects that have a broad impact and are in dialogue with international art discourse.
The SIP operates via two grant programs: Research Grants for Academic Writing, and Funding for Exhibition-Related Research .
The announcement on the Exhibition-Related Research program will take place in September 2011. For additional details and questions please contact by email info@thesip.org or visit http://thesip.org/

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

2011 yılı II. Dönem elektronik başvurularının en geç 9 Eylül 2011 saat 18:00’e kadar yapılması gerekiyor.

 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

 1. PROGRAMIN AMACI

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde yapılan çalışmaları desteklemektir.

2. KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

•Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
•Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir)

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.

Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

B. Bursiyerler

•Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında  lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” bursiyer olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
•TÜBİTAK – BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

Başvuru için: http://ardeb1001.tubitak.gov.tr

European Research Council (ERC) Grants

The European Research Council (ERC) is a European funding initiative, designed to support the best scientists, engineers and scholars in Europe. The ERC’s mandate is to encourage the highest quality research in Europe through competitive funding and to support investigator-initiated frontier research across all fields of research, on the basis of scientific excellence. Two types of ERC grants are currently available to support researchers in carrying out frontier research projects: ERC Starting Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant) and ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant). Grants are awarded and managed according to simple procedures that maintain the focus on excellence, encourage creativity and combine flexibility with accountability. The ERC, which is established by the European Commission and funded through the EU’s Seventh Research Framework Programme with a budget of EUR 7.51 bn for 7 years (FP7, 2007-2013), complements other funding schemes in Europe, such as those of research funding agencies operating at the national level and those within the EU’s Seventh Research Framework Programme. The ERC consists of a Scientific Council and an Executive Agency. It operates under conditions of autonomy and integrity, guaranteed by the European Commission, to which it is accountable.

ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) aim to support up-and-coming research leaders who are about to establish or consolidate a proper research team and to start conducting independent research in Europe. The scheme targets promising researchers who have the proven potential of becoming independent research leaders. It will support the creation of excellent new research teams and will strengthen others that have been recently created. Calls for proposals are published annually in summer (normally late July each year) with deadlines in autumn.

ERC Advanced Investigators Grant (ERC Advanced Grant) funding scheme complements the ERC Starting Grant funding scheme by targeting researchers who have already established themselves as independent research leaders in their own right. ERC Advanced Grants allow exceptional established research leaders in any field of science, engineering and scholarship to pursue frontier research of their choice. They aim to encourage risk-taking and interdisciplinarity, and supports pioneering frontier research projects. Calls for proposals are published annually in autumn with deadlines in spring.

For further information visit ERC website.