Erkan Saka, Vehbi Görgülü ve Anıl Sayan’ın yeni çalışması yayımlandı

erkan_saka

BİLGİ İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünden Yrd. Doç Dr. Erkan Saka, Yrd. Doç Dr. Vehbi Görgülü ve Arş Gör. Anıl Sayan‘ın editörlüğünü üstlendikleri Dijitalleşen Gazetecilik İçin Yeni İş Modelleri adlı kitap, Taş Mektep Yayın Atölyesi‘nden çıktı. BİLGİ Medya bölümünden Dr. Ivo Ozan Furman‘ın da bir makalesiyle yer aldığı kitabın tanıtım yazısı şöyle:

Yeni Medya Çalışmaları serimizin dördüncü kitabı, medya ekonomisini yakından ilgilendiren bir temaya dayanıyor. Dijitalleşmenin gazeteciliğe etkisi, ülkemizde birçok yönüyle incelendi ancak geleneksel ya da yeni medya tabanlı gazetecilik girişimlerinin ayakta kalabilmesi için hayati önem taşıyan iş modelleri konusu görece az irdelenmişti. Bu çalışma bir boşluğu doldurma niyetini taşıyor. İş modeli kavramsallaştırmasını olabilecek en geniş çerçevede ele alıyoruz. Geleneksel finansman kalıplarının zayıflamasıyla birlikte yeni iş modelleri arayışları hayatî bir önem kazanırken biz de bu arayışları belgelendirmek ve bu süreçte doğacak beyin fırtınasıyla bu arayışlara katkıda bulunmak istedik. Çalışmamız hem akademik içerikler hem de sektör bazlı vaka incelemelerini içeriyor. Bu sayede konu üzerine yeni düşünmeye başlayanlara da, alanda zaten çalışıyor olanlara da destek olacağına inanıyoruz. Vaka incelemeleri ve söyleşilerin çok daha fazla ve kapsayıcı olmasını istedik. Kitaba yetişmeyen ve gelecekteki çalışmaları içerecek bir web sitesi de kurduk ki (https://medyaekonomisi.com/) içeriğimiz hem yakınsamalı medyanın ruhuna uygun olsun hem de bu alandaki çalışmaları daha da zenginleştirmiş olalım.

Başak Uçanok Tan’ın yeni yayınları

basak_ucanok

BİLGİ İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Başak Uçanok Tan‘ın kaleme aldığı iki makale, yakın zamanlarda çıkan iki farklı kitapta yer aldı. “Responsible Corporate Behaviors: Drivers of Corporate Responsibility” başlığını taşıyan makale, Mark Anthony Camilleri‘nin editörlüğünde hazırlanan CSR 2.0 and the New Era of Corporate Citizenship (IGI-Global, 2016) adlı kitapta yer alırken, “Değerler ve Materyalizmin Hayat Tatmini Üzerindeki Etkileri” başlıklı kitap bölümü ise, editörlüğünü Tülay Turgut ve Murat Çinko‘nun üstlendikleri Değerli İnsana Değerli Çalışmalar (Beta Yayınevi, 2017) adlı yapıtta yayımlandı.

Alper Kırklar’dan kitap bölümü

alper_kirklara_kirklar_kitapBİLGİ Medya Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Alper Kırklar tarafından kaleme alınan “İnteraktif Dijital Hikâye Anlatımı ve Habercilik Eğitimi İçin Yeni Yaklaşımlar” başlıklı makale, Yrd. Doç Dr. Berrin Kalsın‘ın editörlüğünü üstlendiği Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği adlı kitapta yayımlandı.

Gece Kitaplığı‘ndan çıkan kitabın tanıtım yazısı ise şöyle:

Günümüzde internet haberciliğinin alt dalları olarak; sosyal medya haberciliği, video haberciliği, mobil habercilik, yurttaş gazeteciliği, robot gazeteciliği ve veri gazeteciliği gibi yeni tip habercilik türleri uygulanmaktadır. Bu yeni tip habercilik modelleri hem haberciler tarafından, hem de hedef kitle tarafından yakından takip edilmektedir. Kullanıcılar her geçen gün karşılarına çıkan bu habercilik modellerini deneyerek haber tüketim alışkanlıklarına bir yenisini daha eklemektedir. Bugün geldiğimiz noktada, dünyada ve Türkiye’de internet haberciliği oldukça ciddi boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki; her yıl dünyanın dört bir tarafında internet haberciliği üzerine akademik ve sektörel tartışmalar yapılmakta, araştırmacılar ise bir sonraki yılın habercilik trendleri üzerine öngörülerde bulunmaktadır. Kitabımızda, günümüz internet haberciliği uygulamalarını araştıran on bir adet makale bulunmaktadır. Bu makaleler ülkemizin farklı üniversitelerinde görev alan öğretim üyeleri ile sektöre emek veren uzmanlar tarafından kaleme alınmıştır.

Book chapter co-authored by Kaan Varnalı and Vehbi Görgülü

“Determinants of Brand Recall in Social Networking Sites”, co-authored by Kaan Varnalı (Assoc. Prof. at BİLGİ Faculty of Communication, on the left) and Vehbi Görgülü (Asst. Prof. at BİLGİ Faculty of Communication) is published within the book Strategic Uses of Social Media for Improved Customer Retention, edited by  Wafaa Al-Rabayah (Independent Researcher, Jordan), Rawan Khasawneh (Jordan University of Science and Technology, Jordan), Rasha Abu-shamaa (Yarmouk University, Jordan) and Izzat Alsmadi (Boise State University, USA). The book is published by IGI Global.

Abstract

This research aims to contribute to the understanding of how brand impressions in social networking sites influence brand recall. Further, the relationship between the built-in metrics offered by social networking sites and brand recall are also examined to assess the validity of these metrics as measures of advertising effectiveness. Results indicate a positive relationship between brand recall and self-brand congruence, tie-strength with, trust toward, and perceived popularity of the profile associated with the post, and clicking a link embedded in the post / ad in which the brand appears. On the other hand, there is not a significant difference between the levels of brand involvement, homophily with the profile associated with the post / ad, like-count, and four types of built-in user-interaction options including liking, sharing, posting a comment and tagging among the brands that were successfully retrieved from the memory and those were not.

Doç. Dr. Eser Gegez ve Burcu Gümüş’e Prof.Dr. Mehmet Oluç En İyi Bildiri Ödülü

eser_telciBİLGİ İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eser Gegez ve markaokulu Program Yöneticisi/BİLGİ İletişim Doktora Programı Öğrencisi Burcu Gümüş tarafından, bu yıl Kütahya’da 06-08 Ekim tarihlerinde düzenlenen 21. Pazarlama Kongresi’nde sunulan  “Değişen Tüketici Kültüründe Yeni Trend: Ortak Tüketim” başlıklı bildiri,  Prof.Dr. Mehmet Oluç En İyi Bildiri Ödülü’ne layık görüldü.

Bildiri özeti:

“Ortak tüketim anlayışının tüketici davranışlarını değiştirme burcugücünün artmasına rağmen, özellikle Türk pazarlama yazınında bu konudaki araştırmalar oldukça azdır. Bu çalışma, tüketicilerin ürün ve hizmetlerin sahiplenilmesine ilişkin (ortak tüketim anlayışı) niyet ve tutumlarını incelemeyi amaçlamıştır. Tüketicilerin algıladıkları ekonomik, çevresel ve psikolojik faydaların bu yeni gelişen trende yönelik tutum ve eğilimlerini etkileyeceği öngörülmüş ve beklenen ilişkileri test etmek amacıyla toplam 456 tüketiciye anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, ortak tüketime yönelik tutum ve davranışların bahsi fayda beklentilerinden güçlü şekilde etkilendiği ortaya konmuş; fakat bu sisteme duyulan güvenin öngörülen ilişkilerde bir moderatör etkisi olduğu kanıtlanamamıştır.”

Melike Özmen’den makale ve kitap bölümü

s200_melike._zmen.jpgBİLGİ İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Melike Özmen‘in kaleme aldığı “Have You Seen This Bus? Information Design Problems in Public Spaces in Istanbul and an Intervention on Public Transportation in Dikilitaş Neighborhood” adlı makale Sociology and Anthropology dergisinde yayınlandı.

Özmen’in katıldığı Universal Design 2016 (UD 2016) konferansında sunduğu “Sıkışma: An Alternative Information Design Project for Ihlamur Pavilions Istanbul” adlı bildiri ise, “Universal Design 2016: Learning from the Past, Designing for the Future” adlı e-kitapta yayımlandı. Kitaba buradan ulaşılabilir.

Book chapters co-authored by Yonca Aslanbay

Crowdfunding for Sustainable Entrepreneurship and Innovation.jpg“The Crowdfunding Market, Models, Platforms, and Projects” andThe Crowdfunding Communities and the Value of Identification for Sustainability of Co-Creation” co-authored by Yonca Aslanbay is published within Crowdfunding for Sustainable Entrepreneurship and Innovation, edited by Walter Vassallo.

The abstracts of book chapters are as follows:

Chapter 6 (M. Demiray, Ş.Burnaz, Y.Aslanbay)

The Crowdfunding Market, Models, Platforms, and Projects

The changing structure and intensity of competition on one hand, the ongoing pressure on creating differentiated offerings lead to seek out new ways to improve technology as well as new ways to perform business. Technological developments enable market participants or other interest parties to engage in the process of both innovation and production, resulting with an online social network market model of co-creation. This chapter focuses on describing different aspects of recently developing crowdfunding market models where new projects are offered and funded by large number of individuals from general public. The current extent and dynamics of the growing crowdfunding market, various models of crowdfunding, crowdfunding platforms and the projects that are crowdfunded are analyzed through the chapter by giving examples and comparative comments. The analysis of the market is concluded by the foreseen future trends.

Chapter 9 (M. Demiray, Y.Aslanbay)

The Crowdfunding Communities and the Value of Identification for Sustainability of Co-Creation

For a sustainable future, the actors of the market need a change in spirit that will elevate the life-chances of people by being an “empowered part” of the economic system. A participative, open knowledge economic and market system that will ensure the material well-being, the social visibility, the happiness and the consciousness of the individual is essential. Crowdfunding, as a recent online social community network market model is to be a new socio-technical system of co-creation through self “making and funding”. The aim of this study is to discuss the role of identification in co-creation for sustainability of newly rising crowdfunding communities. In line with this objective, the following two aspects are clarified: the key characteristics of crowdfunding platforms as online communities and the role of identification for co-creation in online crowdfunding communities.