French-Turkish Postdoctoral researcher Scholarships

021213-france-changing-stance-positively-to-turkish-eu-relations-1.jpgThe Embassy of France in Turkey offers scholarships for Turkish postdoctoral researchers who intend to go further in their studies in a French academic institution. These fellowships program duration will be equivalent to 2 months. The researchers will be able to leave on May and June or October and November.

Field of studies
These scholarships allow for study in the following fields:
-Mathematics, physics, physic of materials
-Bio-medical technologies, health sciences
-Business studies (including entrepreneurship)
-Arts including applied arts (design)

Scholarship value/inclusions
-Stipend equivalent to 2350€ per month
-Social insurance
-Travel cost shall be covered. The plane tickets dates will be booked accordingly to your postdoctoral stay in the research center.

Condition of eligibility
-Being a postdoctoral researcher (in accordance with European rules, maximum 4 to 5 years after defending your PhD thesis)
-French and/or English speaker

Applications should be sent to the following email address: tiphaine.walton@diplomatie.gouv.fr

PLEASE notify as object: postdoctoral researcher scholarship
Deadline: you can apply until March the 15th 2016
Incomplete applications will not be considered

Application package should include:
– CV
-Research project (maximum 1000 words)
-Two letters of reference (including a letter from the Director of the Department)
-The letter of invitation from the French Research Center hosting (which has to be found by the candidate)
-A cover letter

Avrupa Birliği Eğitim Duyurusu

abAvrupa Birliği ve Türkiye arasındaki “Sivil Toplum Diyaloğu” projesi kapsamında Sinop’ta 21-25 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenecek eğitimlere katılım için aşağıdaki belirtilen alanlarda yüksek lisans ve/veya doktora yapan öğrenciler aranmaktadır. Katılmak isteyen öğrencilerin ulaşım, konaklama ve yemek masrafları proje tarafından karşılanacak olup, eğitimler yerli ve yabancı akademisyenler ve uzmanlar tarafından verilecektir.

21-25 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan eğitime İletişim, Grafik tasarım, Sinema TV, Halkla ilişkiler ve tanıtım, Gazetecilik, Metin yazarlığı, Harita mühendisliği ve Mimarlık fakültesi yüksek lisans ve/veya doktora öğrencileri başvurabilirler.

Katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerin en geç 1 Mart 2016 tarihine kadar İngilizce olarak kısa özgeçmişlerini; kemal.gungor@ankey.com.tr adresine göndermeleri rica olunur.

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında yeni bir teklif çağrısı

eidhr1_01Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, insan hakları ve demokratik reformlar konusunda sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan ve yıllık bir program olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında yeni bir Teklif Çağrısı yayınladı.

DİHAA, dünya çapında demokrasiyi ve insan haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği programı olup, Türkiye 2002 yılından bu yana bu programdan yararlanmaktadır. Bugüne kadar, ifade özgürlüğünden adalete daha iyi erişime, işkence ve cezasızlıkla mücadeleden kültürel çeşitliliğin korunması ve kültürel çeşitliliğe saygıya kadar uzanan çok çeşitli alanda yüzden fazla projeye destek sağlanmıştır.

2014 yılı Teklif Çağrıları için ayrılması öngörülen toplam tutar 3 milyon Euro olup bu miktar aşağıdaki iki özel hedefe ayrılmıştır:

  1. Yerel ve ulusal düzeylerde sivil toplumun insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katılımının güçlendirilmesi
  2. Yerel düzeyde insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleşmesini teşvik etme ve bu amaçla mücadele etme çabalarında insan hakları savunucularının desteklenmesi

İki aşamalı çağrının ilk aşamasında, proje özeti (kavramsal not-concept note) değerlendirilmek üzere sunulmalıdır. Söz konusu kavramsal notun sunulması için son teslim tarihi 15 Aralık 2014‘tür.

Teklif çağrısı, DİHAA Türkiye Programı ve başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Bilimsel ve Teknolojik İş Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı

Programın amacı ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir. Bu ağların/platformların;

  • Önerilen alanda ulusal ve uluslar arası düzeyde, bilimsel ve teknolojik gelişim sağlamak üzere politikaların geliştirilmesi ve yol haritaları oluşturulması,
  • Ülkemizin uluslar arası alanda bilim ve teknolojide görünürlüğünün ve işbirliklerinin artırılması,
  • Ulusal ve uluslar arası bilgi birikimini paylaşarak verilen/alınan desteklerin doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması, var olan olanakların birleştirmesi, paylaşım için yeni mekanizmaların geliştirilmesi, ve dolaşımı arttırarak paylaşımın ve bilginin yayılmasının etkin hale getirilmesi,
  • Ulusal ve uluslar arası projeler oluşturulmasının ve bunlardan alınacak destekler ile ilgili konuda ülkemizde ortak kullanılacak fiziksel altyapının oluşmasının ve gelişmesinin sağlanması; yetişmiş insan gücünün kritik kütle üzerine çıkması için gerekli eğitim faaliyetlerinin oluşturulmasının ve uygulanmasının desteklenmesi; birikmiş/birikecek bilimsel bilginin teknolojiye transferi için gerekli yönlendirmelerin ve somut eylemlerin yapılmasının sağlanması,
  • Kurulacak işbirlikleri ile ülkemizin uluslar arası rekabet gücünün artmasına katkı sağlanması konularında katkıda bulunmaları beklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU DÖNEMİ

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na kargo veya posta yolu başvuru yapılabilir.

DESTEK SÜRESİ

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

DESTEK MİKTARI

Destek üst limiti yıllık 250.000 TL’dir.

DESTEK TÜRÜ

Toplantı organizasyon, seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve teçhizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai hizmetler ile danışmanlık ücretleri.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRME ŞEKLİ

Proje önerileri TÜBİTAK tarafından belirlenen değerlendirme sürecinden geçirilir.

DEĞERLENDİRME SÜRESİ

Proje önerilerinin değerlendirme süresi yaklaşık 4 aydır.

Daha fazla bilgi için

 http://www.tubitak.gov.tr/sid/366/pid/364/index.htm

 tunga.yilmaz@bilgi.edu.tr

Research Stipends from Time Warner Cable

Time Warner Cable Research Program on Digital Communications

The  Time Warner Cable Research Program on Digital Communications will be dedicated to increasing public understanding of the benefits and challenges facing the future of digital technologies in the home, office, classroom, and community.

Turkish citizens can apply for research stipends, but the subject matter of the report must be oriented to telecommuncations in the United States.

The Research Program will focus on the following areas:

• Increasing knowledge about the marketplace and the consumer

• Increasing knowledge about digital technologies

• Increasing knowledge about communications policy

• Increasing knowledge about innovation in digital communications

Individuals receiving a stipend should produce a 25- to 35-page report. The report should be submitted no later than six months after the start of the project.Proposals from any discipline with research interest in digital communications will be considered. Multidisciplinary research teams, consisting of two or more authors from different fields, are encouraged.

Size of Stipend: $20,000 Application Deadlines for 2011 Awards: April 1, 2011 and November 1, 2011.

Submitting Applications: Applications should be submitted online.

Applicants should submit:

• A three-page description of the proposed project

• A resumé (no more than three pages per author)

Applicants will be notified when their application is received and when the proposal review process is completed. For further info visit http://www.twcresearchprogram.com/overview.php . Click here to download the research announcement pdf.

Call for Works: Transmediale 2012: In/Compatible

International PhD workshop and conference, organised by Digital Aesthetics Research Centre/Centre for Digital Urban Living, Aarhus University, in partnership with the transmediale festival for art and digital culture, and Universität der Künste, Berlin.

SUBMIT YOUR WORK
Deadline: 31 August 2011
With the conceptual framework of in/compatible we are looking for artistic works in any genre and format that either explicitly or in more subtle ways engage the incompatible nature of contemporary technological cultures. We imagine that these works rather than anticipating resolution, address, accentuate and invest in the unresolved tensions across translocal media practices and systems. In particular we are calling for works that take us by surprise by not quite “fitting in“.
The selected works will form part of our exhibition as well as of our screening, performance and conference programme. While there will be no transmediale Award this year, works may be considered for the Vilém Flusser Residency Programme, taking the form of a 2 months artistic research residency run by tm and UdK in Berlin.
Works taken into consideration for the programme can be related to the following keywords and areas:
dissensual aesthetics, hacktivism, operating systems, speculative realisms, queer technologies, strange ontologies, displacements, ecologies, psychedelia, glitches, spam, media-archaeologies, technological obsolescence, haunted media, reverse remediations, the untimely, erotics, ambivalences, tools, law, anxieties, confusions, violence, obscurities, junk, addictions, restlessness, destructions, attractions, accidents, isolation, punk, surrealisms, aggressiveness, the uncommon, frustrations, spiritualities, risks, dubious calculations, psychosis, uneven structures, crimes.

Akademik İşbirliği Çağrısı – İçerik Analizi Uygulamaları

Mimar Sinan G. S. Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Meral Yay ve Yrd. Doç Dr. Elif Özge Özdamar İçerik analizi ile ilgili araştırmalarda kullanılan istatisik yöntemlerini geliştirmek, ve “öngörülemeyen” bazı ilişki ve hipotezleri, matematiksel modeller kullanarak açığa çıkarabilmek amacıyla akademik işbirliği çağrısında bulunuyorlar. İçerik analizinin uygulandığı farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren akademisyenlerle işbirliği kurarak, bilimsel niteliği yüksek olan ortak yayınların ortaya çıkarılmasını hedefliyorlar. Bu konuya ilgilenen akademisyenler öneri, fikir ve bilgi alışverişi için Yrd Doç. Dr. Esra Arsan ile iletişime geçebilirler. earsan@bilgi.edu.tr