Bildiri çağrısı: Modern Türkiye Sosyal Bilimler Gençlik Kongresi

mtsbgenclik_kongresi_eng_mailing

İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Merkezinin, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü, Şehir Sosyoloji Dükkânı Kulübü ve Şehir Diplomasi Kulübünün katkılarıyla düzenlediği Modern Türkiye Sosyal Bilimler Gençlik Kongresi, 28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Altunizade yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

“Modern Türkiye’de Özgürlük ve Güvenlik” üst başlığını taşıyan kongrenin çağrı metni şöyle:

Bu yıl kongre Türkiye’de özgürlük ve güvenlik kavramları bağlamında özellikle şu konulara odaklanmaktadır: Siyasal sistemler, dış politika, sosyoloji, tarih, psikoloji, uluslararası ilişkiler, göç, özgürlükler, kimlik, inanç grupları, askeri darbe, savunma, edebiyat, felsefe ve hukuka dair konular tartışılacaktır. Modern Türkiye çalışmalarının çeşitli konuları hakkında bildiri ve panel önerileri de kabul edilecektir.

Son başvuru tarihi 15 Mart 2017 olan kongre, Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine  yöneliktir.

Ayrıntılı bilgi için cemts.sehir.edu.tr/gencmots/tr/duyuru-metni/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Bildiri çağrısı: 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı

ilk_slide

Görsel: ww4.ticaret.edu.tr/ntcconf/

4-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yaklaşımlar Konferansına ilişkin duyuru metni aşağıda görülebilir:

Konferansın amacı: Dijital iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmelerin gazetecilik, medya, sinema, halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, reklam, marka iletişimi çalışmaları, siyasal iletişim vb. alanlarda yarattığı etkilerin medya sektörü, kurum, ajans, mecra, hedef kitle ya da tüketici tarafında nasıl yansımaları olduğu ve bu alanlarda ne gibi yeni trendlerin gündeme geldiği konusu olumlu ve olumsuz yönleriyle uluslararası düzeyde ele alınarak bu konferansta tartışılacaktır.

Kabul

Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. 200-250 kelimeden ve 3 anahtar kelimeden oluşacak bildiri özetlerinin İngilizce olarak gönderilmesi gerekmekte olup özetlerin son gönderim tarihi 15 Şubat 2017’dir.

Hakem Kurulu tarafından kabul edilen bildiriler ISSN’i alınacak bildiri kitapçığında basılacak ve CD de katılımcılara verilecektir. Ayrıca konuşmacılara katılım belgesi de sunulacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve etkinlik takvimi için, ww4.ticaret.edu.tr/ntcconf/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Call for Papers: 6th Annual International Conference on Journalism & Mass Communications

banner

6th Journalism & Mass Communications Conference (JMComm 2017) will be held in Singapore, on 9th – 10th October 2017. Here is the required information.

Conference Theme: Journalism, Media and Mass Communication in the Age of Information

Mass media is seen in nearly every facet of our daily lives and technology is constantly altering the way we live. The technology boom that has been felt around the world has forever changed communication as we know it and has greatly impacted our personal and professional lives. Presently, the media as a vehicle of social change influence appearance, language, family, status, politics, and religion.

Certain differences exist between information, entertainment, and communication in today’s society, particularly in relation to mass media. These various media interactions have converged in our current society in a number of ways and have impacted social relations through the way we communicate with one another. Educational implications require an understanding of the complex world through interdisciplinary scholarship, critical viewing, new values, and an examination of the impact of the mass media.

With all the new technology, digital tools and connectivity, one of the most interesting fallouts has been the intensification of social connections… connecting the world as a single place, and creating a greater awareness of opinion, bias, and raw news. The intersection of globalization, communication, and journalism defines an important and growing field of research, particularly concerning the public sphere and spaces for political discourse.

Highlights

-Workshop on Digital Narratives, Entertainment and Community Building (Assoc. Prof. Vivian Hsueh Hua Chen, Nanyang Technological University)

-Keynote Address (Prof. Mohan Jyoti Dutta, National University of Singapore; Assoc. Prof. Vivian Hsueh Hua Chen, Nanyang Technological University)

-Conference proceedings will be published and submitted to several indexing partners. All authors who present their papers at the conference will be invited to submit an extended version of their research paper for the GSTF Journal on Media & Communications (JMC).

Best Paper Awards and Best Student Paper Awards will be conferred at the conference (in order to qualify for the award, the paper must be presented at the conference).

JMComm 2017 will also constitute a special panel session. Panel proposals are invited for submission. A minimum of three papers centering on a specific topic will be accepted for submission under the panel category.

Important Dates

-Full Paper Submission Deadline: 31st May 2017

-Early Bird Registration Deadline: 21st July 2017

-Late Registration Deadline: 14th August 2017

-Conference Dates: 9th – 10th October 2017

Please visit www.jmcomm.org for more detailed information.

 

I. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi Yeditepe Üniversitesinde yapılacak

 

i-iliskisel-sosyal-bilimler-kongresi-afisi

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde, 13-14 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan “I. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi” için bildiri ve katılım çağrısı yapıldı. Kongre düzenleme kurulunca yayımlanan çağrı metni şöyle:

Değerli Bilim İnsanları,

13-14 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “I. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi”ne sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz (http://www.iliskiselsosyalbilimler.com/).

İlişkisel Sosyoloji üzerine İletişim Bilimlerini temel alan kongre ile Türkiye’de sosyal kuram alanında çalışan çağdaş araştırmacılara özgü ilişkisel kavrayışların anlaşılması  ve ilişkiselci anlayışın sosyal bilimler alanında yaygınlaşması beklenmektedir. Bu bağlamda mevcut  kuramsal yaklaşımların yeni katkılarla geliştirilmesi ve Pierre Bourdieu, Charles Tilly, Margaret Archer gibi üç temel ilişkiselci üzerinden yapılan yeni kolektif yaklaşımlara ve analiz araçları üretebilen çalışmalara ulaşılması amaçlanmaktadır.

Kongrede kabul edilen bildirilerin özetleri kongre özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri kitap olarak yayınlanacaktır.

Kongre, iletişim alanının yanı sıra, sosyoloji, mimari, güzel sanatlar, antropoloji, tarih, iktisat, siyaset bilimi, sağlık, dilbilim ve kültürel  alanlarda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır.

Bildiri özetleri 02 Ocak 2017 tarihine kadar kabul edilecektir.

Kongre Düzenleme Kurulu

Bilgi için:

http://www.iliskiselsosyalbilimler.com/

http://facebook.com/iliskiselsosyalbilimler

http://twitter.com/iliskiselsosyal

Ege University 16th International Cultural Studies Symposium “NARRATIVES OF TRAUMA”

css_logo.jpg

This conference is about the influence of trauma both on individuals and on cultures and about the necessity to share and translate such traumatic affect. By concentrating on rhetorical, semiotic and social aspects, the conference aims to focus on the phenomenon of trauma and its different manifestations and to consider the elements that may generate the aporias of trauma and offer new possibilities for survival, recovery and healing. Therefore, the goal of this conference is to challenge the recent boundaries and assumptions of the field, encouraging new approaches for trauma studies.

Since the nature of our symposium has traditionally been cross/interdisciplinary, research and studies from all disciplines in the social sciences along with relevant applied sciences are invited in the following topics:
– Individual and collective trauma
– Writing trauma
– The unrepresentable
– Silence and trauma
– Love and death
– Self and trauma
– Trauma and family
– Autobiographies, life writings, memoirs
– Post-memory, post-trauma
– Representations of trauma
– Ethics of trauma narratives
– Post 9/11
– Social and cultural dimensions of trauma
– Recovery and healing
– Post-human
– Disruption and reorientation of consciousness
– Gothic and trauma
– Trauma and psychology
– Exile, dislocation and trauma
– Trauma and discourse
– Loss, mourning, ritual
– Trauma and history/ war/ nation

Deadline for 250-word proposals (as abstracts): December 30, 2016

Please e-mail your proposal and a short BIO (100 words) to: cssege@gmail.com

CFP: Navigating Acceleration

sales-acceleration.pngThe conference is concerned with the material and phenomenological consequences of accelerations and decelerations as well as aesthetic strategies afforded and/or precluded by them. It seeks responses concerned with the material inscription, practical harnessing and phenomenological experience of varying speeds, from the perspective of contrasting temporalities. We are particularly interested in transversal approaches reading across, and drawing into dialogue, seemingly incompossible positions within the fields of sonic and visual arts, cultural and critical theory, and media and communications accelerationism vs. post-growth or ‘folk’ politics; afro-futurism vs. afro-pessimism; techno-feminism vs. feminist emphases on care and other forms of reproductive labour reliant on human agents etc.

A suggested (but by no means exhaustive) list of topics for consideration

Alternate futures: What are examples of speculative fantasies and hi-tech futurisms that problematise the modernist rift between techno-utopias and techno-phobias? What are the internal debates involved in discourses thinking race, gender and sex in and through technology and progress? What role do pessimisms responding to these discourses play in their recuperation of the future?

Particle Time: Rust, dust and other particles point to the mutual entanglement of man-made and environmental change, blurring the boundaries between historical and natural (biological, geological) durations. What temporal ontologies might a reconsideration of the geochemical particles involved in the making of media (art) help emerge?

How do artists address this “deep time of the media” (S. Zielinski)?

Spectrality and Ruination: Ghosts and ruins occupy the longue durée of history; they are negative inscriptions of the obsolete, the uncanny/unhomely return of the repressed and the unrealised, persisting as spectral/ruinous present against capital’s double telos of perpetual growth and progress. How and by way of which temporal logic may ghosts and ruins converse with the past? How do they inflect our understanding of the present (as future ruin/spectrality)?

24/7: Neoliberal urban and domestic experiences are marked by an acceleration of visual mediation as a means of social regulation and capture. What critical and aesthetic tools might allow us to recuperate the lost dimensions of social-spatial practice in both private and public spaces?

Slow motion: Both the contemporary “slow cinema” and certain instances of structural film enact a systematic deceleration of the moving image, emphasising its stillness, silence and uneventful duration. Usually defined in aesthetic terms (e.g. as an affective economy that resists the logic of consumption), these slow currents may also be framed as poietic strategy – with particular resonance in marginal or ‘underdeveloped’ moving image ecologies of the Global South.

What are the aesthetic and political stakes involved in slowing down the moving image?

20 minute presentations and proposals for artworks (audio, video and performance) are invited. Deadline for abstracts/proposals (300 words max) is March 20th 2016 23:59 GMT.

Applicants will be notified of acceptance by April 7th. Please send submissions as an attachment including a title, a brief biography and, if relevant, documentation of your artistic practice to screenandaudiovisual@gmail.com

International Communication and Media Conference organized by Okan University

shutterstock_116101690.jpgInternational Communication and Media Conference (ICMC) which is organised by Okan University will be held at Okan University Tuzla Campus on 15-16 June 2016.

The conference program will focus on communication with its interdisciplinary aspects as well as application areas in digital platforms. Accepted papers will be published in proceedings book with an ISBN.

In the scope of the conference, PhD students will be able to present and discuss their thesis in special sessions which are held for them.

Conference will start on 15 June 2016 and end on 16 June at noon.

Conference fee includes accommodation at Okan University Tuzla Campus during the conference, breakfast, coffee breaks and dinner and transports from Sabiha Gökçen Airport to Tuzla Campus and transports from Kadıköy(for participants who stay in city can use this shuttle) to Tuzla Campus.

The fee for the Bosphorous tour and dinner on boat which will show the unique beauties of Istanbul is $55.

Please submit your papers to: ece.baban@okan.edu.tr