About

The Research Support Group has been established in order to encourage academical research and publication activities within the Faculty of  Communication of İstanbul Bilgi University. The group’s activities will be carried out in the 2015-2016 academic year by Gokce Dervisoglu Okandan, Ph.D. The Research Support Group has set out to share academic activities and announcements with the staff on a regular basis, to organize seminars and to create platforms for academical collaboration in the faculty.  The enrichment of this platform of sharing and collaboration will be possible with the participation of all our faculty members.

Araştırma Destek Grubu İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde akademik araştırma ve yayın faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Grubun faaliyetleri 2015-2016 akademik yılında Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan tarafından yürütülecektir.  Araştırma Destek Grubu, akademik faaliyet ve duyuruları düzenli olarak fakülte üyeleriyle paylaşmak, seminerler düzenlemek ve fakülte bünyesinde bir akademik işbirliği platformu yaratmak üzere yola çıkmıştır. Bu paylaşım ve işbirliği platformunun zenginleşmesi tüm fakülte üyelerinin katılımı ile mümkün olacaktır.

İstanbul Bilgi University Faculty of Communication Website

2 thoughts on “About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s