About

The Research Support Group has been established in order to encourage academical research and publication activities within the Faculty of Communication of Istanbul Bilgi University. The group’s activities have been carried out by Asst. Prof. Gokce Dervisoglu Okandan since the 2015-2016 academic year. The Research Support Group has set out to share academic activities and announcements with the staff on a regular basis, to organize seminars and to create platforms for academical collaboration in the faculty.  The enrichment of this platform of sharing and collaboration will be possible with the participation of all our faculty members.

Araştırma Destek Grubu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde akademik araştırma ve yayın faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Grubun faaliyetleri, 2015-2016 akademik yılından bu yana Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan tarafından yürütülmektedir. Araştırma Destek Grubu, akademik faaliyet ve duyuruları düzenli olarak fakülte üyeleriyle paylaşmak, seminerler düzenlemek ve fakülte bünyesinde bir akademik işbirliği platformu yaratmak üzere yola çıkmıştır. Bu paylaşım ve işbirliği platformunun zenginleşmesi tüm fakülte üyelerinin katılımı ile mümkün olacaktır.

İstanbul Bilgi University Faculty of Communication Website

2 Comments

  1. how would i be able to know the impact factor of American Journal of contemporary research

Comments are closed.