About

The Research Support Group has been established in order to encourage scientific research and publication activities within the Faculty of Communication of Istanbul Bilgi University. The group’s activities have been carried out by Assoc. Prof. Dr. Burak Özçetin. The Research Support Group has set out to share academic activities and announcements with the staff on a regular basis, to increase research capacity of faculty members and students, to organize seminars, and to create platforms for scientific collaboration in the faculty. The enrichment of this platform of sharing and collaboration will be possible with the participation of all our faculty members.

Araştırma Destek Grubu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bilmsel araştırma ve yayın faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Grubun faaliyetleri Doç. Dr. Burak Özçetin tarafından yürütülmektedir. Araştırma Destek Grubu, akademik faaliyet ve duyuruları düzenli olarak fakülte üyeleriyle paylaşmak, fakülte üyelerinin ve öğrencilerin araştırma kapasitelerini artırmak, seminerler düzenlemek ve fakülte bünyesinde bir akademik işbirliği platformu yaratmak üzere yola çıkmıştır. Bu paylaşım ve işbirliği platformunun zenginleşmesi tüm fakülte üyelerinin katılımı ile mümkün olacaktır.

İstanbul Bilgi University Faculty of Communication Website