Bilgi Medya Konuşmaları|Burak Özçetin’den “Bir Kitabın Öyküsü – Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller”

Bilgi Medya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Özçetin‘in Bilgi Medya Konuşmaları kapsamında, 25 Ekim Perşembe günü saat 12:00’de, santralistanbul Kampüsü E4 binası Kale Odası’nda gerçekleştireceği konuşmaya davetlisiniz.

KITLEILETISIM1

Özçetin’in 2018 Ağustos’unda ilk baskısı, geçtiğimiz günlerde de ikinci baskısı yayımlanan Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller (İletişim Yayınları) adlı kitabının temel kurgusuna yaslanacak olan bu sohbette, iletişim kuramlarının ondokuzuncu yüzyılın sonundan günümüze farklı merhaleleri, iletişim bilimlerinde yaşanan temel paradigmatik değişim ve dönüşümler eşliğinde ele alınacak. Kitle iletişim araçlarının bireyler ve topluluklar üzerindeki etkilerini sorunsallaştıran erken dönem iletişim araştırmalarından etki sorunsalının farklı şekillerde ele alınışına; oradan yirminci yüzyılın ilk yarısında son derece özgün çerçeveler sunan Chicago Okulu ve Frankfurt Okulu’na; İngiliz Kültürel Çalışmalar geleneğinden etnografik ve antropolojik yaklaşımlara uzanan geniş bir coğrafyada gezintiye çıkılacak. Sunumun son bölümü ise iletişim teknolojileri, zaman ve mekân ilişkisine odaklanan kuram ve kuramcılara kısaca değinecek. Yaklaşık dört buçuk yıla varan, uzun soluklu bir çabanın ürünü olan bu çalışmayla ilgili sunumda yazım süreci de ayrı bir konuşma başlığı olacak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s