Ayşe Bengi Özçelik’e “en iyi doktora tezi” ödülü

BİLGİ Reklamcılık Programı araştırma görevlisi Ayşe Bengi Özçelik, bu yıl 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenen 23. Pazarlama Kongresindeki “Hatırlanabilir Deneyim Yaratmak: Deneyim Kalitesinin Müşteri Katılımına Etkisi” başlıklı doktora kolokyumu sunumuyla “en iyi doktora tezi” ödülüne layık görüldü.

Özçelik’in doktora tezinin kısa özeti şöyle:

Sağlık sektörü hizmet deneyiminin en çok önemsendiği sektörlerden biridir. Hastalar, hastanelerin işletmesel fonksiyonlarına gitgide daha aktif bir katılım göstermekte güçlenmektedirler. Bu sebeple özel hastaneler, deneyim kavramına her geçen gün daha fazla önem vermektedirler. Türkiye’de özel hastane işletmelerinde, hasta deneyiminin yönetimi ve bu deneyimin sonuçları önem kazanmaktadır. Araştırmanın amacı, hasta deneyimi (patient experience) ve hasta katılımı (patient engagement) arasındaki ilişkiye yeni bir yaklaşım sağlamaktır. Araştırma soruları “Hastane deneyiminin kritik temas noktaları nelerdir?”, “Deneyim kalitesi, katılımı nasıl etkiler?” ve “Hangi faktörler, deneyim ve katılım arasındaki ilişkiye aracılık eder?”dir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s