Bildiri çağrısı: 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu (1-3 Kasım 2018, Akdeniz Üniversitesi)

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu için bildiri çağrısı yapıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan‘ın çağrı metninden satır başları şöyle:

Ana teması “Dijitalleşen Dünyada İletişim Alanındaki Yönelimler” olarak belirlenen Sempozyumumuza, University of California’dan Prof. Dr. Douglas Kellner ve University of Eastern Piedmont’tan Prof. Dr. Guido Franzinetti onur konuğu olarak katılacaktır.

Sempozyumumuzda sunulan tebliğlerin tam metni katılımcıların talebi doğrultusunda, eğer çifte kör hakem değerlendirmesi sonucunda uygun görülürse, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisinde (Türkçe veya İngilizce tam metinler) makale olarak veya Peter Lang Yayınevi tarafından basılması planlanan “Communication Trends in the Digital World” başlıklı uluslararası kitapta (İngilizce tam metinler) kitap bölümü olarak yer alacaktır. Tüm bildiri özetleri, sempozyum bildiri kitabında yayımlanacaktır.

Sempozyumumuzun değerli katılımcıları, aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde akademik tebliğlerini sunabileceklerdir:

 • Dijital İletişim
 • Dijital Kültür
 • Dijital Yurttaşlık
 • Dijital Yayıncılık
 • Dijital Aktivizm
 • Dijital Medya ve Söylem
 • Dijital Reklamcılık
 • Dijital Sinema
 • Dijital Canlandırma ve Oyunlar
 • Dijital Fotoğrafçılık
 • Dijital Halkla İlişkiler / Kurumsal İletişim
 • Dijital Medya ve Dezenformasyon
 • İnternet Gazeteciliği
 • Yeni Medya ve Nefret Söylemi
 • Algı Yönetimi ve Medya
 • Siyasal İletişim ve Medya
 • Siber Zorbalık
 • Sosyal Medya ve Kimlik
 • Yeni Medya ve Etik
 • Yeni Medya Okuryazarlığı
 • Veri Gazeteciliği
 • Robot Gazetecilik
 • İliştirilmiş Gazetecilik

Bildiri özetleri için son kabul tarihi 15 Nisan 2018. Katılım koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi için http://ims.akdeniz.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s