Halil Nalçaoğlu’nun yeni makalesi

BİLGİ İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Medya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu‘nun “Şaşırmamaya Şaşırmak: Göçmen Bahçeleri Üzerine Kısa Bir Not” başlıklı makalesi, Doğu Batı Dergisinin “Küresel Şiddet” temalı 81. sayısında yayımlandı. Nalçaoğlu yazısında, Berlin’deki Yahudi Müzesinin uyandırdığı çağrışımlardan hareketle, göçmen/sığınmacı olarak yeni bir coğrafyada yaşam mücadelesi verenler ile kendi yaşadığı coğrafyaya yabancılaşanlar arasında topolojik bağlantılar kurarak “ben”in yersizleşmesi sorununu ele alıyor ve okuru bugünün kentine “bir göçmen bahçesi olarak” yeniden bakmaya davet ediyor:

İki göç de insanları artık asla olunamayacak o yere savurmuyor mu? İki yolculuk da Ev’i eritiyor ve insanları evin dışına, göçmen bahçelerine mahkûm ediyor. İki göç de mağdurlarına şiddeti ve zulmü asimetrik bir optikten gösteriyor: Savaş ve kapitalizmin yıktığı Ev’den uzaklaşırken çıkarıp atmamız yasaklanmış gözlüklerimizle arkada bıraktığımız yıkıntılara bakıyor, bakarken zaman ve mekân içinde savruluyoruz. Her iki yolculukta da dengesini kalıcı olarak kaybetmiş bir koşma ama bir türlü tam olarak düşememe duygusu hâkim. Nihayet her iki yolculuk da insanı derin ve kökten bir yabancılığa mahkûm ediyor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s