Bildiri çağrısı: 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı

ilk_slide
Görsel: ww4.ticaret.edu.tr/ntcconf/

4-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yaklaşımlar Konferansına ilişkin duyuru metni aşağıda görülebilir:

Konferansın amacı: Dijital iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmelerin gazetecilik, medya, sinema, halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, reklam, marka iletişimi çalışmaları, siyasal iletişim vb. alanlarda yarattığı etkilerin medya sektörü, kurum, ajans, mecra, hedef kitle ya da tüketici tarafında nasıl yansımaları olduğu ve bu alanlarda ne gibi yeni trendlerin gündeme geldiği konusu olumlu ve olumsuz yönleriyle uluslararası düzeyde ele alınarak bu konferansta tartışılacaktır.

Kabul

Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. 200-250 kelimeden ve 3 anahtar kelimeden oluşacak bildiri özetlerinin İngilizce olarak gönderilmesi gerekmekte olup özetlerin son gönderim tarihi 15 Şubat 2017’dir.

Hakem Kurulu tarafından kabul edilen bildiriler ISSN’i alınacak bildiri kitapçığında basılacak ve CD de katılımcılara verilecektir. Ayrıca konuşmacılara katılım belgesi de sunulacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve etkinlik takvimi için, ww4.ticaret.edu.tr/ntcconf/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s