İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Yılın İletişim Araştırması Ödülü

ilad-log-buyuk

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) her yıl, iletişim alanında başarılı bir araştırmaya “Yılın İletişim Araştırması Ödülü” veriyor. Dernek başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz‘in, bu yılki ödüle ilişkin açıklamasını aşağıda okuyabilirsiniz.

İLAD Yılın İletişim  Araştırması Ödülü’nün amacı,

İletişim alanında yapılmış özgün ve ampirik çalışmaları desteklemektir. İLAD İletişim Araştırmaları Derneğinin kuruluş amaçları arasında, iletişim alanındaki araştırmaları özendirmek ve desteklemek de yer almaktadır. Günümüzde, iletişim dünyasında devrim niteliğinde teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Geleneksel medya araçları ile yapılan tek yönlü iletişimden, sosyal medya olgusu ile gelinen çok yönlü ve etkileşimli iletişim çağında yaşanan gelişmeleri irdeleyen çalışmaların özellikle desteklenmesine gereksinim duyulmaktadır.

Ödül Ölçütleri

  • Araştırma, iletişim alanında yapılmış olmalıdır.
  • Araştırmanın yıl içinde  yayımlanmış olması gerekir.
  • Çeviri veya derleme çalışmalar ile makaleler kabul edilmez.
  • Bir araştırmaya dayanan ve kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri, yayımlanmamış olsa da, yarışmaya katılabilir.
  • Eserler Türkçe olmalıdır.

Seçici Kurul

  • Prof.Dr.Nermin Abadan Unat
  • Prof. Dr. Haluk Şahin
  • Prof.Dr. Özden Cankaya

İLAD Ödülleri, maddi değil manevi bir anlam taşımaktadır. Ödülün manevi niteliğini, seramik dalında uluslararası üne sahip Kütahyalı Sıtkı Ölçar ustanın form verdiği ve özel olarak bu ödüller için imal ettirilen Anka Kuşu formunda özel bir eser temsil etmektedir.

İLAD Ödülleri, Mart ayı sonunda törenle sahiplerine veriliyor. Törende, gündemdeki konuların tartışılacağı bir panel düzenleniyor.  Panel, her yıl bir üniversite ya da bir sivil toplum örgütü ile birlikte düzenleniyor. Bu yıl Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ile birlikte İletişim Eğitimi ve Akreditasyon konularının irdeleneceği bir panel düzenleyeceğiz.

Yönetmeliğimiz gereğince, “İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü” için araştırmacılarımız kendileri başvurabilecekleri gibi, ilgili üniversite, fakülte ya da iletişim programınca da aday gösterilebiliyorlar. Araştırmalarının 2016 yılı içinde yayımlanmış, tezlerin ise 2016 yılı içinde kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Aday başvuru ve önerilerinin,  28 Şubat 2017 gününe kadar  İLAD Yönetim Kurulu’na, ilad@ilad.org.tr adresinden e-posta yoluyla iletilmesini bekliyoruz.

Yılın İletişim Araştırması Ödülü için katılacak eserlerin, 5 nüsha olarak aşağıdaki dernek adresimize gönderilmesi gerekiyor.

Adres

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği

İstiklal Caddesi No:22 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

Bildiri çağrısı: 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı

ilk_slide

Görsel: ww4.ticaret.edu.tr/ntcconf/

4-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yaklaşımlar Konferansına ilişkin duyuru metni aşağıda görülebilir:

Konferansın amacı: Dijital iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmelerin gazetecilik, medya, sinema, halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, reklam, marka iletişimi çalışmaları, siyasal iletişim vb. alanlarda yarattığı etkilerin medya sektörü, kurum, ajans, mecra, hedef kitle ya da tüketici tarafında nasıl yansımaları olduğu ve bu alanlarda ne gibi yeni trendlerin gündeme geldiği konusu olumlu ve olumsuz yönleriyle uluslararası düzeyde ele alınarak bu konferansta tartışılacaktır.

Kabul

Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. 200-250 kelimeden ve 3 anahtar kelimeden oluşacak bildiri özetlerinin İngilizce olarak gönderilmesi gerekmekte olup özetlerin son gönderim tarihi 15 Şubat 2017’dir.

Hakem Kurulu tarafından kabul edilen bildiriler ISSN’i alınacak bildiri kitapçığında basılacak ve CD de katılımcılara verilecektir. Ayrıca konuşmacılara katılım belgesi de sunulacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve etkinlik takvimi için, ww4.ticaret.edu.tr/ntcconf/ adresini ziyaret edebilirsiniz.