Gökçe Dervişoğlu Okandan, Sinop’da WSun workshopunu gerçekleştirdi


ifbilgi tarafından desteklenen “Kalkınma için Sosyal Girişimcilik” projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, WSun workshopunu düzenledi. Sürdürülebilir Kalkınma için Sosyal Girişim ve Yaratıcılık Projesi’nin amacı HAL’i sosyal girişim ve yaratıcılık merkezine dönüştürmek için bir organizasyon modeli yaratmaktır. Bu merkez dayanışma temelli sosyal kalkınma için kültürel ve yerel ürünleri pazarlamayı sağlayacak sosyal girişimi tetiklemelidir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s