Gökçe Dervişoğlu Okandan, Sinop’da WSun workshopunu gerçekleştirdi


ifbilgi tarafından desteklenen “Kalkınma için Sosyal Girişimcilik” projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, WSun workshopunu düzenledi. Sürdürülebilir Kalkınma için Sosyal Girişim ve Yaratıcılık Projesi’nin amacı HAL’i sosyal girişim ve yaratıcılık merkezine dönüştürmek için bir organizasyon modeli yaratmaktır. Bu merkez dayanışma temelli sosyal kalkınma için kültürel ve yerel ürünleri pazarlamayı sağlayacak sosyal girişimi tetiklemelidir.