CFP: The 5th International Conference on Communication, Media, Technology and Design

ojcmt

The 5th International Conference on Communication, Media, Technology and Design

May 27 – 29, 2016

Zagreb – Croatia – Hotel International

This year theme of the conference for the exchange of information on research, development, and applications are categorized under main headings as Communication Technologies, Social Media, Visual Communication and Design, Integrated Marketing Communication, Communication Education, Film Studies, Communication Barriers, Health Communication, Media Management and Economics, Political Communication, Discourse Analysis, Communication in Education, and Communication and Media Studies in General. Accepted papers will be included in the Conference Proceedings (Soft Copy) and published in the conference website. Besides, all papers will be published in one of the following journals.

Online Journal of Communication and Media Technologies – OJCMT,

Contemporary Educational Technology – CEDTECH,

Online Journal of Art and Design – OJAD.

Haluk Şahin’in çevirisiyle “Medya ve Demokrasi” 5. baskısını yaptı

medya-ve-demokrasi-kitabi-john-keane-1-1Emeritus Profesör Doktor Haluk Şahin‘in (BİLGİ Medya Okulu) İngilizce’den Türkçe’ye çevirisiyle ilk kez 1994 yılında yayımlanan John Keane’in eseri “Medya ve Demokrasi“, beşinci baskısıyla kitabevi raflarındaki yerini aldı. Kitabın beşinci baskısı Ayrıntı Yayınları tarafından yayına hazırlandı ve satışa sunuldu:

“Bu kitapta, demokrasi kuramına yaptığı katkılarla ilgi çeken İngiliz düşünür John Keane, medyalar ile demokrasi arasındaki ilişkiyi ele alarak, günümüzde yaşamsal bir önem kazanmış olan bir dizi soruya yanıt arıyor: Basın özgürlüğü ideali nasıl oluştu? Bu ideal, medya holdinglerinin küresel elektronik imparatorluklar kurduğu günümüzde hâlâ geçerli mi? Yeni iletişim teknolojileri bu idealin gerçekleşmesini kolaylaştırıyor mu yoksa zorlaştırıyor mu? Yirminci yüzyıl sona ererken, yurttaşların hem özgür hem de eşit olarak katılabilecekleri bir iletişim düzeni mümkün mü? Özellikle sivil toplum konusunda yaptığı çalışmalarla tanınmış olan yazar, bu sorulara yanıt ararken BBC gibi seçkinci kamu hizmeti modellerini eleştirdiği gibi, son yıllarda tüm dünyada egemen görüş haline gelen pazar liberalizminin de çelişki ve eksiklerini göz önüne seriyor. Keane, pazar fetişizminin iletişim alanında gerçek bir seçim özgürlüğü yaratmak yerine, seçenekleri azalttığını öne sürerek, pazar-dışı ve devlet-dışı medyaların demokrasi açısından önemini vurguluyor. Medya ve Demokrasi çağımızın en önemli sorunlarını soğukkanlılıkla ve derin bir bilgi temeli üzerinde ele alan; ülkemizde bir kör dövüşü halinde sürmekte olan yeni iletişim düzeni tartışmalarına özgün katkılar bir deneme.”

İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü

ilad-log-buyukİLAD İletişim Araştırmaları Derneği her yıl iletişim alanında başarılı bir araştırmaya, “Yılın İletişim Araştırması” ödülü veriyor. İLAD Yılın İletişim  Araştırması Ödülü’nün amacı, iletişim alanında yapılmış özgün ve ampirik çalışmaları desteklemektir.

Yılın İletişim Araştırması ödülü kriterleri:

  • Araştırma,  iletişim alanında yapılmış olmalıdır
  • Araştırmanın yıl içinde yayınlanmış olması gerekir
  • Çeviri veya derleme çalışmalar ile makaleler kabul edilmez
  • Bir araştırmaya dayanan ve kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri, yayınlanmamış olsa da, yarışmaya katılabilir
  • Eserler Türkçe olmalıdır
  • Aday başvuru ve önerilerinin,  15 şubat 2016 gününe kadar  İLAD Yönetim Kurulu’na,  ilad@ilad.org.tr adresinden e-posta yoluyla iletilmesi bekleniyor. Yılın İletişim Araştırması ödülü için, katılacak eserlerin 5 nüsha olarak aşağıdaki dernek adresine gönderilmesi gerekmektedir.

ADRES: İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, İstiklal Caddesi No:22 Kat:2, Beyoğlu İstanbul

Call for Application: Media@McGill Postdoctoral Fellowship

logoMedia@McGill offers every year one Postdoctoral Fellowship to a promising scholar engaged in media-related research. Fellows are provided with a workspace, and are expected to take an active role in the research activities and academic life of Media@McGill (participation in conferences, seminars, etc.). They may also have the possibility of teaching a course within the Department of Art History and Communication Studies at McGill. Media@McGill Postdoctoral Fellowship is open to both national and international scholars who have completed their doctoral degree in a university other than McGill no earlier than June 1, 2012. Candidates must have defended their dissertation and received their PhD by May 1, 2016. Fluency in English is essential; working knowledge of French is an asset. The stipend for the Media@McGill Postdoctoral Fellowship is $45,000 CAD for 12 months (this includes a travel research stipend) beginning in September 2016. For more information, please visit position website.

Book chapter by Gokce Dervisoglu Okandan

dervisoglu“The Effect of Cultural and Creative Industries on Economic Development of the Cities: A Comparative Analysis of Turkey and UAE”, authored by Gokce Dervisoglu Okandan, Ph.D. (Assistant Professor at BİLGİ Faculty of Communication) is published within the book Comparative Political and Economic Perspectives on the MENA Region, edited by M. Mustafa Erdoğdu (Marmara University, Turkey) and Bryan Christiansen (PryMarke, LLC, USA). The book is published by IGI Global.

Kevin Robins ve Burcu Yasemin Şeyben editörlüğünde “Kültüre Müdahale”

kültüre müdahale.jpgProf. Dr. Kevin Robins ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Yasemin Şeyben (BİLGİ Department of Arts and Cultural Management) editörlüğünde hazırlanan “Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) Yıllık 2014-2015 – Kültüre Müdahale”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı.  Kitaba katkı sunan isimler arasında BİLGİ İletişim Fakültesi hocaları Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, Doç. Dr. Serhan Ada, ve Rasim Erdem Avşar yer alıyor.

Makale çağrısı: Mülteciler ve Medya

icc87nternet-gorsel-599x275Marmara İletişim Dergisi’nin Mülteciler ve Medya temalı 24. sayısına makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunulması bekleniyor:

*   Türkiye’de mülteciler ve medya temsilleri
*   Türkiye’de mülteci medyası (mültecilerin sahip olduğu ve içerik ürettiği)
*   Mülteci sineması ve Türkiye
*   Mülteciler, dış politika ve kamu diplomasisi
*   Türkiye’de habercilik anlayışı ve mülteciler
*   Siyasal iletişim ve mülteciler
*   Mültecilerin Türkiye algısı/Türkiye’nin mülteciler algısı
*   Türkiye’de mültecilere ilişkin bilginin üretimi: Akademi, STK ve Medya
*   Uluslararası medyada Türkiye ve mülteciler
*   Mülteciler ve toplumsal-kültürel etkileşim

Makaleler dergi web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderilebilir. Sorularınız için:  iletisimdergi@marmara.edu.tr