X. ECSBS – SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA – MAY 19-22, 2016

clothes-595x842

International Association of Social Science Research and International University of Sarajevo are pleased to invite you to participate in X. European Conference on Social and Behavioral Sciences to be held in Sarajevo on May 19-22, 2016. The conference will be a great event to discover the beauty and diversity of Sarajevo and Eastern Europe. The conference aims to create a platform for raising the issues of changes, challenges and responsibility in the social science world. It is open to all scholars, academicians, researchers, teachers and students across all social sciences. The conference languages are Bosnian, English and Turkish. The conference venue will be held in the main campus of International University of Sarajevo.

Country report by Aslı Tunç

6kjquvrpSouth East European Media Observatory Turkey Country report, titled “Media Ownership and Finances in Turkey: Increasing Concentration and Clientelism”  is authored by Aslı Tunç, Ph.D. (BİLGİ Department of Media). The report examines financial relations between the government and the media institutions in Turkey. More information on the project can be obtained here.

Book chapter by Özlem Hesapçı and Yonca Aslanbay

360hThe networked self: Collectivism redefined in civic engagements through social media causes” authored by Özlem Hesapçı, Ph.D. (Boğaziçi University) and Yonca Aslanbay, Ph.D. (İstanbul Bilgi University) is published within Handbook of Research on Waste Management Techniques for Sustainability, published by IGI Global:

“The number of digital networks established for a common social ‘cause’ having passion of civic activism increase globally day by day. The purpose of this study is to provide explanations for civic engagement through social media causes. In the current study, a structured questionnaire is administered to 308 social media users in Turkey. The findings refine existing research bringing a new perspective to collectivism by explaining civic engagement in specific areas through social media causes in terms of individualistic values, self-identity (social vs. personal) and social media use. Overall findings ascertain social media’s role on raising social capital while enhancing not only the individual selves but also collective performances through diverse civic cause engagements. The study has significant outcomes for both non-profit and profit organizations in building strategies of communication with their stakeholders through digital means.”

2. Uluslararası Medya Çalışmaları kongresine Davet

60.png
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Berlin Beuth Üniversitesi işbirliği ile 20-23 Nisan 2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi’nin teması “Yeni Medya ve Görsel Kültür” olarak belirlenmiştir.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyen ve uygulamacıların katılımı ile gerçekleştirilecek olan kongrede “Yeni Medya ve Görsel Kültür” alanı farklı gelenekler ve değişik bakış açılarıyla derinlemesine ele alınıp incelenecektir. Kongreyle birlikte iletişim biliminin en güncel ve önemli konularından olan yeni medya ve görsel kültür farklı başlıklar altında tartışılacaktır. Kongrede alana dönük kuramsal birikime katkı sağlamanın yanı sıra yeni işbirliği imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kongre hakkında detaylı bilgiye http://mediastudies2016.com linkinden ulaşabilirsiniz.

CFP: Third World Thematics

twqThird World Thematics is born from the success of TWQ, a journal that spearheads the debate into the most prominent topics within international studies.

This new sister journal aims to lead the discussion of political economy, development and culture of those parts of the world that have experienced the most political, social and economic upheaval. Proposals are invited for the special issue to continue these critical conversations.

The Editor welcomes proposals for special issues via completion of the form submitted by email to the Journal Manager,  Dr. Madeleine Hatfield

III. Pierre Bourdieu Sempozyumu

pierre-bourdieuSınırlar, Sınıflar, Ayrımlar teması etrafında toplanacak olan III. Pierre Bourdieu Sempozyumu 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Son yıllarda Türkiye’de genelde ilişkisel sosyolojiye, özel olarak da Bourdieu sosyolojisine olan ilgide kayda değer bir artışın olduğunu gözlemlemek mümkündür. Bourdieu sosyolojisini araştırmacılar için çekici kılan iki temel husus, tözcü ve spekülatif yaklaşımları reddi ve sosyal bilimler içerisinde çok farklı geleneklerle canlı bir diyalog halinde olmasıdır. Bourdieu sosyolojisinin, kendini daraltarak kapatan değil, genişleyerek yeni yaklaşımlara ve sorunsallara açılabilen bir yapı arz etmesi; bilimsel ve siyasal ortodoksilere direngen bir iskeletinin olması, onun araştırma sahasında gelecek verilere dayanarak ilerlemesini olanaklı kılar. Bu açıdan düşünüldüğünde, Bourdieu sosyolojisi, toplumsal ile ilgili aklımıza takılan her şeyi açıklamaya muktedir bir meta anlatı ya da nihai yanıt(lar) sunmaya değil; farklı araştırma gündemleri, yaklaşımlar ve problematikler arasında canlı bir diyalogun gerçekleşmesine yardımcı olacak bir etkileşimi ortaya koyma iddiasındadır.

Böylesi bir iddiayla, III. Pierre Bourdieu Sempozyumu’nda, Bourdieu’nün eserleri ve yöntemi etrafında çalışan, Bourdieu sosyolojisi ile eleştirel bir diyalog içerisinde olan pek çok sosyal bilimciyi yeniden bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Bourdieu hakkında bütünlüklü bir resim çizmeye çalışan ilk iki sempozyuma nazaran III. Pierre Bourdieu Sempozyumu’nda, Bourdieu’nün meşhur üçlemesinden (alan, sermaye, beğeni) hareketle, onun kavramlarını (habitus, doxa, düşünümsellik gibi) operasyonelleştirebilmiş, tasasına uygun biçimde birikimini sahaya yansıtabilmiş çalışmalara yer vermek istiyoruz.

Bourdieucü analizlerin cesameti göz önüne alındığında, sanat alanından akademiye, politik meselelerden mimariye, sayısız araştırma tasarımının takdim edilebilecek olması sempozyumumuzun asıl derdi olacaktır. Bu doğrultuda, amacımız, farklı patikalardan sıyrılıp gelen, bilgi ve deneyim silsilesi ile sosyal bilimsel araştırma zanaatı açısından yeni bir takım kolektif yaklaşımlar ve analiz araçları üretebilmektir.

Bu çerçevede III. Pierre Bourdieu Sempozyumu’nda aşağıdaki konular etrafında çalışan araştırmacılar bir araya gelebileceklerdir.

 • Beden
 • Dekorasyon
 • Dil
 • Din
 • Eğitim bilimleri
 • Medya ve görsel sanatlar
 • Mimari
 • Müzik
 • Sınıf
 • Spor
 • Sağlık
 • Şiddet

Yukarıda sunulan temalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sempozyum, sosyologların yanında, mimari, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, gerontoloji, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık gibi alanlarda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır. Detaylar konferans web sitesinde yer almaktadır.

CFP: Fan Studies Network Conference 2016

tjqwqqx0Keynote Speaker: Professor Henry Jenkins (University of Southern California, USA)

The fourth annual Fan Studies Network Conference is returning to the University of East Anglia for a two-day programme in June 2016. The conference will continue FSN’s proud tradition of offering an enthusiastic space for interdisciplinary researchers at all levels to connect, share resources, and further develop their research ideas. In addition to panel presentations, the two days will feature social events, speed geeking, and workshop discussions. Please send any enquires/abstracts to: fsnconference@gmail.com by SUNDAY 28TH FEBRUARY 2016 You can join the discussion about the event on Twitter using #FSN2016, or visit http://www.fanstudies.org.