Makale çağrısı: Avrasya Terim Dergisi

cover_issue_5000013998_en_USAvrasya Terim Dergisi disiplinlerarası hakemli dergi olarak yayın hayatına altıncı sayısıyla devam etmektedir. Derginin amacı, çeşitli bilim dallarında yapılan terim çalışmalarına yer vererek, terim konusunda birikim oluşturmaktır. Böylece bilimsel bilginin daha hızlı yayılmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Söz konusu çalışmalar: Türkçe terimlerin çeşitli coğrafyalarda (Avrupa ve Asya) ve çeşitli alfabelerle (Arap, Kiril, Uygur vb.) yazılışlarının tespiti, sözlü olanlarının derlenmesi, bilim dallarına ait terimlerin bir araya getirilmesi, terimlerin özel olarak ele alınıp analiz edilmesi, terim üretimi, terim – anlam ilişkileri, terim – güç ilişkileri, terim yönetimi, terimin algı ve bilgi edinimine etkileri, terimin ekonomik yönü, terim – sorun çözümü vb. gibi terimle ilgili tüm konuları içermektedir. Tüm ilgilenen araştırmacılar, makaleleri ile katkı sunmaya davetlidir. Sorularınız için iletişim adresi avrasyaterimdergisi@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s