İletişim Araştırmaları Dergisi Makale Çağrısı

downloadİletişim Araştırmaları Dergisi’nin 13. Seçim Özel Sayısında (2015) yayımlanmak üzere makale, etkinlik değerlendirmesi ve kitap eleştirisi türünde yazılarınızı 20 Kasım 2015 tarihine kadar ilefdrg@media.ankara.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
Not: Dergi yazım kurallarına uymayan metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İletişim Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından çıkarılan hakemli bir dergidir. Derginin amacı iletişim alanının disiplinlerarası yapısı içinde düşünce üreten araştırmacılar için uluslararası bir forum oluşturmak; teorik analiz ve tartışmalar kadar, ampirik araştırmaları yayımlayarak iletişim alanına bilgi/veri üretiminin sağlanmasına katkıda bulunmak; kitap ve araştırma raporları ile ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelerin değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için derginin kendini konumladığı sınır bilimsellik, akla uygun olmak ve eleştirelliktir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s