CFP: Journal of Media Critiques

Special.Issue_.2_Journal of Media Critiques uluslararası indekslerde taranan bir online akademik dergidir. Bu yıl ilk sayısı Haziran 2015’te yayınlanacak olan derginin teması, “Kitle İletişim Endüstrisi Üretim Biçimi ve İşleyişinin Sosyal, Kültürel ve Politik Etkileri” başlığıyla belirlenmiştir. Başvuru sürecinde önemli tarihler şu şekildedir:

-Tam metin son gönderim tarihi: 24 Nisan 2015

-Yayın Kabul Bildirimi ve Düzenleme: 22 Mayıs 2015

-Yayın Tarihi: 5 Haziran 2015

Çalışmanın tam metni 24 Nisan 2015 tarihine kadar derginin internet sitesinden yüklenebilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s