Dr. Zafer Aracagök’ten “Göçebe Düşünmek” kitabına katkı: Deleuze: Ses, Müzik ve Şizo-Ensest Üzerine

8219BİLGİ Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Görevlisi Dr. Zafer Aracagök‘ün “Deleuze: Ses, Müzik ve Şizo-Ensest Üzerine” adlı makalesi, Ahmet Murat Aytaç ve Mustafa Demirtaş tarafından yayına hazırlanan “Göçebe Düşünmek” adlı kitapta Metis tarafından yayımlandı:

“Son yıllarda Gilles Deleuze’ün gerek kendi başına gerekse Felix Guattari ile birlikte yazdığı önemli eserlerin çoğu Türkçede yayımlandı. Ancak Deleuze düşüncesi üzerine Türkçe yazılmış incelemeler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Göçebe Düşünmek bu eksikliği doldurma yolunda atılmış önemli bir adım. On beş akademisyen, aktivist ve düşünür Deleuze’ü ve geliştirdiği “göçebe düşünce” tarzını felsefe, siyaset ve sanat alanındaki çeşitli sorunlar üzerinden serimliyor, bu düşünme tarzının birer uygulamasını sunuyorlar. Tam da Deleuze’ün isteyeceği üzere, onun düşüncesini yorumlamakla kalmayıp “kullanan”, yeniden düşünerek geliştiren metinler (tanıtım metninden)”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s