Ayşegül Akaydın’dan dönüşen televizyon platformları üzerine bir inceleme

AbOA1tRBİLGİ TVRP Araştırma Görevlisi Ayşegül Akaydın‘ın “Değişen Televizyon Platformlarının İzleyiciye Sunduğu Seçenekler” adlı makalesi Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde yayınlandı:

“Teknoloji alanındaki gelişmeler sonucunda enformasyon toplumu dediğimiz internet ve bilgisayar teknolojilerinin ön planda olduğu bir toplumsal yapı ortaya çıktı. Enformasyonun kolay ve hızlı paylaşımı sayesinde iletişim teknolojileri de gelişmeye başladı. Manuel Castells’in de belirttiği gibi toplum, daha akışkan, dinamik bir yapıya ağ toplumuna dönüştü.

Bu toplumsal dönüşüm ve gelişen teknolojiler sayesinde televizyon alanında yeni bir yayıncılık anlayışı oluştu. Sayısal yayıncılık özellikle izleyiciye çok fazla imkan sundu. IPTV, web TV, pay TV olarak adlandırılan televizyon sistemleri hayatımıza girdi. IPTV, şifreli veya şifresiz radyo, televizyon, veri kanallarının, depolanan video, ses ve veri içeriklerinin IP (internet protokol) paketlerine dönüştürülerek geniş bant erişim teknolojileri (Xdsl,fiber..) üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır (Taşçı,Tekcan,Sunar,2011). Ayrıca bu yeni televizyon yayıncılığı, izleyiciyi ön plana çıkaran etkileşimli bir anlayıştır.

Bu çalışmada, sayısal televizyon yayıncılığının izleyiciye sunduğu imkanlar ve seçenekler incelendi. Çalışmada literatür taraması ile birlikte kuramsal temel oluşturulup değişen izleyici kavramına da değinildi.”

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s