Esra Arıkan ve Eser Telci’den ödüllü bildiri: “Marka özgünlüğü, marka güveni ve müşteri satın alma davranışı”

trustYrd. Doç. Dr. Esra Arıkan (Doğuş Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Eser Telci (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Yönetimi Bölümü) tarafından, bu yıl Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Pazarlama Kongresi’nde sunulan “Marka Özgünlüğü, marka güveni ve müşteri satın alma davranışı” adlı araştırma, Prof. Dr. Mehmet Oluç İkincilik Ödülü’ne layık görüldü:

“Marka özgünlüğünün tüketici davranışlarını şekillendirmedeki gücünün artmasına rağmen, pazarlama yazınında bu konudaki araştırmalar oldukça azdır. Bu çalışma, markaların tüketicilerin gözündeki özgünlük derecelerinin markaya yönelik güven duygularına, marka memnuniyet seviyelerine ve markayı tekrar satın almaya yönelik davranışlarına olan etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Farklı özgünlük derecelerine sahip beş marka kullanılarak oluşturulan anketle toplam 405 tüketiciye ulaşılmış ve marka özgünlüğünün müşterilerin marka güveni ve memnuniyetlerini arttırarak sadakat geliştirmelerine ve markaya ait ürünler için daha yüksek fiyat ödemeyi kabul etmelerine yol açtığı bulunmuştur.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s