BİLGİ Sanat ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencileri Konferansı 19-20 Haziran 2014 tarihlerinde düzenleniyor

Sanat ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Öğrenci Konferansı bu yıl uluslararası başvurulara açılıyor!

Tarih: 19-20 Haziran 2014, İstanbul, santralistanbul kampüsü

İki yılda bir düzenlenen konferans bu yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi ve European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC) işbirliğiyle düzenlenecek.

Sanat ve kültür yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam eden veya tezini yeni vermiş öğrenci ve mezunlar konferansa özet ve özgeçmişleriyle başvurabilirler.

Detaylı Bilgi için: http://cacm2014.bilgi.edu.tr

Contact: cacm2014@bilgi.edu.tr

 

Graduate Student Conference on Arts and Cultural Management is going international this year !

Date: 19-20 June 2014, İstanbul Bilgi University, santralistanbul campus

The bi-annual conference organised by the MA Program in Cultural Management and the Cultural Policy and Management Research Centre at İstanbul Bilgi University, will take place this year in cooperation with European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC).

Students who are continuing their gradutae studies in the field of Arts and Cultural Management or those who recently defended their thesis may apply with a curriculum vitae and abstracts.

For further information please see: http://cacm2014.bilgi.edu.tr

Contact: cacm2014@bilgi.edu.tr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s