Miray Çakıroğlu: “İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti Mirası”

ImageBİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Araştırma Görevlisi Miray Çakıroğlu‘nun “Şehir ve Söylen: İstanbul’un Avrupa kültür Başkenti Mirası” adlı konferans sunumu, İkinci Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiri kitabında yayımlandı. Çakıroğlu çalışmasında, İstanbul’un 2010 yılında ilk kez Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin şehri olarak Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesi üzerine şehre atfedilen söylemleri semiyolojik açıdan irdeliyor. Çakıroğlu’nun bildirisi linkten indirilebilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s