KPY, Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı 2012 – 2013 sayısı yayına hazırlanıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Araştırma Merkezi’nin (KPY) 2009 yılından bu yana yayınladığı ‘Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı’, her sayısında, geçen bir yıl içerisinde dünyada ve Türkiye’de kültür ve kültür politikaları konularında öne çıkan akım, düşünceler ve şekillendirici
dinamiklere dair değerlendirme ve analizlere yer veriyor. Teması, ‘Kriz ve Dönüşüm Döneminde Kültürel Değişimin Öncüleri’ olarak belirlenen KPY Yıllık 2012 – 2013 sayısı, Avrupa ve Türkiye’nin komşusu ülkelerde son zamanlarda ortaya çıkan yeni kültür aktörleri, yönetim pratikleri ve politikalarını ele alan akademik makaleler ve deneme, yorum yazıları içeriyor. Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayınlanacak olan KPY Yıllık 2012 – 2013 sayısı hakkında detaylı bilgi almak ve gelişmelerden haberdar olmak için:yillik.bilgikpy.com

Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı

s200_bilgi_kpy2012 yılında gerçekleştirilen BİLGİ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nın Bildiri Özetleri Kitabı yayımlandı. İçeriğinde BİLGİ İletişim Fakültesi hocalarımızdan Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, Doç. Dr. Asu Aksoy, Adil Serhan Şahin ve Özlem Örçen‘in de çalışmalarının yer aldığı derleme linkten indirilebilir.

Miray Çakıroğlu: “İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti Mirası”

ImageBİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Araştırma Görevlisi Miray Çakıroğlu‘nun “Şehir ve Söylen: İstanbul’un Avrupa kültür Başkenti Mirası” adlı konferans sunumu, İkinci Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiri kitabında yayımlandı. Çakıroğlu çalışmasında, İstanbul’un 2010 yılında ilk kez Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin şehri olarak Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesi üzerine şehre atfedilen söylemleri semiyolojik açıdan irdeliyor. Çakıroğlu’nun bildirisi linkten indirilebilir.