#direngeziparkı Eylemcilerini Anlamak: “Gencim, Özgürlükçüyüm, Ne İstiyorum?”

945926_10151468088947724_1682071570_nBİLGİ Medya Öğretim Görevlisi Esra Ercan Bilgiç ve Zehra Kafkaslı tarafından hazırlanan “Gencim, Özgürlükçüyüm, Ne İstiyorum?” başlıklı #direngeziparkı Anketi Sonuç Raporu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Bilgiç ve Kafkaslı, araştırmalarının altında yatan motivasyonu çalışmalarının “Sunuş” bölümünde şu sözlerle ifade ediyorlar:

“Yaşananların Türkiye tarihinde siyasi ve sosyolojik bakımdan son derece önemli bir dönüm noktası olacağı belliydi, bunu hissedebiliyorduk. Muhtemelen bundan sonra Türkiye’nin sosyal bilimler alanındaki üretimi büyük oranda bu protestolara ve iktidarın verdiği tepkiye yoğunlaşacaktı, bunu da görebiliyorduk. Uzun vadede derinlemesine araştırmaya ve analize ihtiyaç duyulacağı kesindi. Ancak kısa vadede ne olup bittiğini anlamamıza yardımcı olacak verilerin de hızla üretilmesi gerekiyordu.”

Raporun dijital kopyasına İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları internet sitesinden erişilebilir.

WIPO Summer School

BİLGİ Kültür Yönetimi Programı hocalarımızdan Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, bugün BİLGİ Fikri Mülkiyet Araştırma Merkezi ve Türk Patent Enstitüsü ile WIPO- World Intellectual Propert Organization tarafından düzenlenen uluslararası yaz okulunda “Yaratıcı Endüstriler” dersini verecektir.

A new article co-authored by Yonca Aslanbay: Critical role of relationship for unfamiliar banking products

cover_440_tr_TRA new article titled “Critical role of relationship for unfamiliar banking products” and authored by Zekeriya Eren Koçyiğit, Yonca Aslanbay (Head of Communication Management Department) and Beril Durmuş is published by the SSCI indexed journal İktisat, İşletme ve Finans. Researchers explore factors affecting the decision making of consumers for investing in unfamiliar banking products: “Capital protected funds are the subject of this study. The study analyses the consumers’ investment in capital protected funds and its preceding factors among 160 bank consumers in Turkey selected judgmentally. The data of this descriptive study is collected by a structured questionnaire. Revisiting the relevant literature, four constructs (consumer’s perceived service quality of customer relationship manager, consumer’s perceived brand trust, consumer’s risk tolerance and consumer’s financial literacy) were analyzed to be the main factors affecting capital protected fund investment. The results show that perceived service quality of customer relationship managers is the only significant factor affecting the investment in capital protected funds. As an implication, banks should invest on customer relationship management policies emphasizing the optimization of customer relationship managers’ service quality levels.”

The article is also published online and available for journal subscribers.