Küresel Habercilik ve Söylem

kuresel-habercilik-ve-soylem“Küresel gazetecilik bünyesinde çatışmanın, küresel krizlerin, küresel kültürün yanı sıra, dünyadaki gazetecilik kültürlerinin haritasını ve analizini yapmaya yönelik çeşitli araştırma alanlarını da barındırır. Küresel gazetecilik, küreselleşmenin olmazsa olmazı sayılan -alan- güç-kimlik- unsurlarını formüle ederekşu soruları sorar: Gazetecilik siyasi kimlikleri temsil ederken sınırları ne kadar aşabilmektedir? İç, dışve küresel güçlerin karmaşık bir karışımı olarak çatışmaları ne ölçüde ele almaktadır? Ve son olarak dünyanın farklı coğrafyalarında süregelen süreç ve uygulamaları ne şekilde ele almaktadır?” – Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu 

Küresel Habercilik ve Söylem adlı çalışma, uluslararası basında büyük yankı uyandıran güncel bir olay üzerinden Türkiye kamuoyunu henüz çok bilinmeyen bir kavram olan küresel gazetecilikle tanıştırmayı hedefliyor.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu tarafından derlenen bu çalışma kapsamında, Filistin lideri Mahmud Abbas’ın BM’ye tam üyelik başvurusunu sunduğu 2011 yılından bu yana uluslararası basının odaklandığı konulardan biri haline gelen Filistin yönetiminin Birleşmiş Milletler’de “üye olmayan gözlemci devlet” statüsünü edinme sürecinin küresel yazılı basılı organlarındaki yansımaları küresel habercilik bağlamında inceleniyor.

Küresel haberciliğe kuramsal bir girişi takiben (Vehbi Görgülü, Simge Süllü), Amerika Birleşik Devletleri (Aydın Çam, Doğuş Üniversitesi), Fransa (Merve Kurt, Galatasaray Üniversitesi), İngiltere (Umur Bedir, Galatasaray Üniversitesi), Almanya (Simge Süllü, Galatasaray Üniversitesi) ve Pakistan (Vehbi Görgülü, İstanbul Bilgi Üniversitesi) örneklerinden yola çıkılarak üretilen söylemler arası farkların karşılaştırmalı olarak ele alındığı çalışma, söylem analizi ve içerik çözümlemesi yöntemlerinin uygulaması hakkında bilgi edinmek isteyen lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerinin yararlanabilecekleri temel bir kaynak olma niteliğine sahip.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s