INVITATION: BİLGİ KPY Conferences – Cultural Autonomy: Revisiting an Old Concept Conference

KPY GünüDate: 6 December 2012, Thursday
Time: 18:00
Venue: Santral Campus, E4-305

İstanbul Bilgi University Cultural Policy and Management Research Centre (KPY) and Cultural Management MA Programme (CAMMA) jointly organise 5th annual KPY Day Conference titled as ‘Cultural Autonomy: Revisiting an Old Concept’ on 6th December 2012 at Santral İstanbul Campus.

Culture is commonly considered to be a slow moving phenomenon growing in depths. Yet, nowadays it seems to be placed in the forefront of popular discussions of the social, economical and even political arena. Cultural participation as means of democracy or culture as a vital element of sustainable development etc.

When we take a look at the world culture we have to admit that an outstanding amount of the existing academic literature and legislation is originated in Europe while it is unlikely that a remarkable alteration in the cultural arena of  the old continent will happen soon. On the other hand, there is  an interesting cultural effervescence in other regions as for instance North Africa and Middle East frequently referred to in association with their  ‘spring’.

Can we anticipate the recent cultural vitality  in the ‘South world’ to  add on to our present stock of knowhow and practices on culture?

Can cultural activism indeed be an agent of change? Or is it simply one of its outcomes? No matter which happens first though, can the examples of cultural agency in these geographies of state-civil society fragmentation give us important insights concerning the autonomy of cultural action?

The KPY Conference titled ‘Cultural Autonomy: Revisiting an Old Concept’ will take place as a dialogue between an independent cultural activist from Egypt and a cultural practitioner turned scholar and commentator who hails originally from India but lives and works in Europe and Australia.

Basma El Husseiny from Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy) and Yudhishthir Raj Isar from the American University will attend the conference as speakers.

Basma El Husseiny:

An arts manager and a cultural activist who has been involved in supporting independent cultural projects and organizations in the Arab region for the past 20 years.

Basma is an UNESCO expert in cultural governance and was previously the Media, Arts & Culture Program Officer for the Ford Foundation in the Middle East and North Africa, and the Arts Manager of the British Council in Egypt.  Basma is a member of the Advisory Board of the Center for Cultural Policy and Management, Bilgi University, Istanbul, Turkey and was until October 2011 a member of the Advisory Board of the Rawafed Program, Syria Trust for Development.  She is also the Egypt representative of the Arterial Network, Africa’s largest cultural network, and a member of Arterial’s Cultural Policy Task Team.  Basma is the co-author of the EU report: Towards A Strategy for Culture in the Mediterranean.

Basma El Husseiny is currently the managing director of Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy), a regional non-profit organization that aims at supporting young artists and
writers, and stimulating cultural exchange within the Arab region and with the
world.  She has also co-founded, and was a trustee of the Arab Fund for Arts & Culture, an independent regional foundation.

Yudhishthir Raj Isar

An analyst, advisor and public speaker who straddles several worlds of cultural practice and experience.  He is currently Professor of Cultural Policy Studies at The American University of Paris; Eminent Research Visitor at the Institute for Culture and Society, University of Western Sydney and the founding co-editor of the Cultures and Globalization Series published by SAGE.   Earlier, at UNESCO (1973-2003), he was inter alia Editor-in-Chief of the quarterly Museum, Executive Secretary of the World Commission on Culture and Development and Director of the International Fund for the Promotion of Culture.  He is also a consultant to international organizations and foundations and has been a board member of several cultural institutions.  He was President of the arts advocacy platform Culture Action Europe from 2004 to 2008.

Publications made in collaboration with İstanbul Bilgi University and Cultural Policy and Management Research Centre will be sold at 5. KPY Day Conference.

Conference will be held in English.

For detailed information

Adil Serhan Şahin
Tel: 0212.3117579
E-mail: serhan.sahin@bilgi.edu.tr

web: kpy.bilgi.edu.tr
Blog: www.bilgikpy.com

———————————————————————————————————————————

Tarih: 6 Aralık 2012, Perşembe
Saat: 18:00
Yer: Santral Kampüsü, E4-305

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) ve Kültür Yönetimi Yüksel Lisans Programı ortaklığıyla 6 Aralık 2012 günü, Santral İstanbul Kampüsü’nde düzenlenecek olan 5. KPY Günü Konferansı ‘Cultural Autonomy: Revisiting and Old Concept’ başlığını taşıyor.

Kültür, genel kabulde, derinlerde gelişip  yavaş hareket eden bir olgu olarak değerlendirilir. Ancak son günlerde, toplumsal, ekonomik ve hatta siyasal alandaki popüler tartışmalarda sahnenin önünde yer almışa benziyor. Demokrasi aracı olarak kültüre katılım  ya da  sürdürülebilir kalkınmanın yaşamsal öğesi olarak kültür vb. gibi.

Dünya kültürüne baktığımızda varolan akademik literatür ve mevzuatın önemli bir kısmının Avrupa’da üretildiğini kabul etmemiz gerekir. Oysa, eski kıtanın kültür arenasında yakın zamanda dikkat çekici bir değişiklik olacakmış gibi görünmüyor. Öte yandan, çoğu kez “bahar”ları bağlamında atıfta bulunulan  Kuzey Afrika ve Orta Doğu  gibi başka bölgelerde ilgi çekici bir kültürel hareketlilik söz konusu.

“Güney”de  yakın zamanda görülen bu kültürel canlılığın kültürle ilgili bilgi ve uygulama stoğumuzun üzerine yeni şeyler eklemesini beklmeli miyiz?

Kültür aktivizmi gerçekten bir değişim etmeni olabilir mi? Yoksa değişimin çıktılarından sadece biri midir? Bunlardan hangisi öncelik kazanırsa kazansın, devlet-sivil toplum parçalanmışlığının görüldüğü bu coğrafyalardaki  kültürel aracılık örneklerinden kültürel eylemin özerkliği hakkında önemli çıkarsamalar yapılabilir mi?

KPY Konferansı, Mısır’lı bağımsız bir kültürel eylemci olan Basma el-Huseyni(Al Mawred Al Thaqafy)  ile Hindistan kökenli olup Avrupa ve Avustralya’da çalışan, kültür uygulamacılığından araştırmacılığına ve yorumculuğuna  geçiş yapan  Raj Isar (Paris Amerikan Üniversitesi) arasında bir diyalog  şeklinde gerçekleştirilecek.

Basma El Husseiny:

Bir kültür aktivisti ve sanat yöneticisi olan Basma el Husseiny, yirmi yıldır Arap dünyası içinde bağımsız kültür projelerini ve organizasyonlarını desteklemektedir.

Kültürel Yönetim alanında bir UNESCO uzmanı olan Basma, bundan önce Ford Vakfı’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki çalışmalarında Medya, Sanat ve Kültür programı görevlisi ve Mısır’da British Council bünyesinde Sanat Yönetmeni olarak çalışmıştır. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) Danışma Kurulu üyesi de olan Basma, Ekim 2011 tarihine kadar Syria Trust for Development, Rawafed Programı Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürütmüştür. Afrika’nın en büyük kültür ağı olan Arterial Network’ün Mısır temsilcisi olan Basma aynı zamanda Arterial’ın Kültür Politikaları Görev Ekibi’nin de üyesidir. Basma, ‘Towards A Strategy for Culture in the Mediterranean’ başlıklı AB raporunun da yardımcı yazarıdır.

Basma El Husseiny şu anda, genç sanatçı ve yazarları destekleme ve Arap dünyası ve diğer ülkeler arasında kültürel değişim alanlarında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen bölgesel bir kuruluş olan (Al Mawred Al Thaqafy) Culture Resource’da genel müdür olarak çalışmaktadır. Kendisi gene bölgesel bir vakıf olan Arab Fund for Arts & Culture’ın da kurucu ortağı ve mütevelli heyeti üyesidir.

Yudhishthir Raj Isar

Isar, Kültürel pratikler ve deneyimlerin çeşitli alanlarında aktif olan bir analist, danışman ve sözcüdür. Şu anda, Paris Amerikan Üniversitesi’nde Kültür Politikaları Çalışmaları alanında profesör, University of Western Sydney, Institute for Culture and Society’de seçkin misafir araştırmacı ve  SAGE tarafından yayımlanan ve beşinci sayısına ulaşmış The Cultures and Globalization Series’in kurucu ve yardımcı editörlüğü görevlerini yürütmektedir. 1973 – 2003 yılları arasında UNESCO bünyesinde, üç aylık yayınlanan Museum (Museum International) dergisinin baş editörlüğü, World Commission on Culture and Development genel müdürlük sekreterliği ve International Fund for the Promotion of Culture’ın yöneticiliğini yapmıştır. Isar aynı zamanda uluslararası dernek ve vakıflara danışmanlık hizmeti verirken, çeşitli kültür kurumlarının yönetim kurullarına üyedir. Isar, 2004 – 2008 yılları arasında sanat destek platform olan Culture Action Europe’un başkanlığını üstlenmiştir.

Kültür Politikaları Yönetimi ve Araştırma Merkezi’nin (KPY), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ile ortaklaşa yayımladığı eserler; 5. KPY Günü Konferansı’nda satılacaktır.

Konferans dili İngilizce’dir.

Ayrıntılı bilgi için

Adil Serhan Şahin
Tel: 0212.3117579
E-posta: serhan.sahin@bilgi.edu.tr

web: kpy.bilgi.edu.tr
Blog: www.bilgikpy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s