Pİ Özel Sayısı: Yeni Medya ve Değişen Gazetecilik

Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi ‘nin Sonbahar 2012 sayısının konuk editörü BİLGİ Medya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aslı Tunç oldu.

“Yeni Medya ve Değişen Gazetecilik” özel sayısı için, BilgiPR Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Erkan Saka, “Yeni Medya ve Değişen Gazetecilik: Bir Uzmanlık Alanı Olarak Gazeteciliğin Dönüşümü” adlı makalesini kaleme aldı.

BİLGİ Medya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Itır Erhart‘ın “Bir Girişimci Gazetecilik Projesi: MADE” adlı makalesini, yine Pİ’nin Sonbahar 2012 sayısında okuyabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s