Siber Medya Sonrası Kamusal Alan ve Yeni Medya Pratikleri

BİLGİ Halkla İlişkiler Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka‘nın “Siber Medya Sonrası Kamusal Alan ve Yeni Medya Pratikleri” makalesine, Cyprus International University tarafından yayınlanan Folklor/Edebiyat dergisinin Siber Kültür Özel Sayısı’nda yer verildi.  Makalesinde küreselleşme argümanının aksininin görülebileceği durumlara dikkat çeken Saka, ulus devlet modeli üzerine kurulu dünya sisteminde internet ve ona dayalı medya kullanımında ‘küreyelleşme’nin/farklı ve daha yerel geleneksel pratiklerin ortaya çıkabileceğini vurgulamaktadır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s