The Second International Symposium on Language and Communication: Exploring novelties

The ISLC-2013 provides an opportunity for exploring many different facets of interdisciplinary language and communication fields. Given that the aim of the Institute of Language and Communication Studies (ILCS) includes fostering research in the area of interdisciplinary language and communication and promoting cooperation among all parts within the field, the ISLC-2013 offers a forum for those inside and outside academia to exchange pedagogical and research methods, as well as to explore greater cooperation among the many different constituencies of the field.

Themes
ISLC 2013 provides an opportunity for exploring many different facets of interdisciplinary language and communication fields. Given that the aim of the Institute of Language and Communication Studies (ILCS) includes fostering research in the area of interdisciplinary language and communication and promoting cooperation among all parts within the field, the ISLC 2013 offers a forum for those inside and outside academia to exchange pedagogical and research methods, as well as to explore greater cooperation among the many different constituencies of the field.

ISLC 2013 includes the following events:
Plenary sessions: Each panel will be moderated and may also have commentators on the papers presented. Key Note Speeches: Follow symposium program page at this website for a full listing as information becomes available soon.
Oral Presentations: As with the ILCS’s previous event in 2012, there will be presentations of over 450 papers by scholars from around the world, covering the many different facets of the field.
Poster Presentations: High‐quality submissions will be accepted for poster presentations at the conference, which will provide the exceptional opportunity to stimulate scientific discussions and exchange novel ideas.
Graduate Student Poster Session: The purpose of the poster session is to provide an opportunity for graduate students to share their work and receive feedback from both professionals and other graduate students.
Language

All types of presentations will be in English and Turkish .

Symposium Publications
This year there will be an opportunity to prepare an extended paper for the Cambridge Scholarly Publishing , Macro World Publishing and/or a series of international journals ( The Journal of Social Media Studies, The Journal of Language Policy and Practice in Education, Journal of American Studies: Eurasian Perspective and Verbum Journal.
With that aim, a sub-committee of the scientific program committee will make a selection of papers based on their quality, potential and relevance for the respective special issues. The authors will be invited to prepare such an extended paper for one of the above mentioned journals, after the ISLC 2013.

www.inlcs.org
islc2013@inlcs.org

Sanat Köprüsü: 2000 sonrası Türkiye-Hollanda Arası Kültürel İlişkiler

Türkiye – Hollanda arası diplomatik ilişkilerin 400. yılı kapsamında iki ülke arasındaki kültür ve sanat değiştokuşunu belgeleyen ve son 10 yılın bir analizini yapan kitap Boekman Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ortaklığıyla Türkçe ve Hollandaca olarak basıldı.

Yazarlar: Teike Asselbergs, Ineke van Hamersveld, Cas Smithuijsen ve Deniz Ünsal.

Redefining Journalism in the Era of the Mass Press

Redefining Journalism in the Era of the Mass Press

University of Sheffield, 5 July 2013.

This conference seeks to interrogate two key trajectories arising from the change or stasis in the role perceptions of journalism that occurred between 1880 and 1920 with the rise of the mass press. The way we speak of and interrogate this period continues to exert great influence in terms of how we understand contemporary journalism, and how we conceptualize the role of the journalist in terms of its historical, cultural and economic development.

Specifically, this conference aims to discuss how we now define journalism at the end of the 19th century from our contemporary and comparative perspective.

It seeks to contrast this with how contemporaries defined journalism during this actual period of transition.

Was there an expression of shifting role perception towards journalism and the journalist at the onset of the era of  the mass press?

Abstracts of 500 words are invited for consideration as contributions to this conference, the next event hosted by  the research network, Capturing Change in Journalism: Shifting Role Perceptions at the Turn of the 20th and 21st  Centuries.

Deadline for submission: 31st January 2013

For more information, please contact: Dr John Steel (j.steel@sheffield.ac.uk)

 

TESEV İktidarın Çarkında Medya Raporu Yayımlandı

TESEV, Türkiye’de bağımsız ve özgür bir medyanın oluşmasının önündeki yasal, siyasal ve ekonomik engellerin ve devlet ile medya ilişkilerinin tarihsel bir perspektiften ve eleştirel bir bakışla tespit edilmesini amaçlayan “İktidarın Çarkında Medya” raporunu yayınladı.

Dilek Kurban ve Ceren Sözeri tarafından hazırlanan rapor, medya alanındaki politika yapım süreçlerini, bu süreçlerde rol oynayan aktörleri, medya içeriğini düzenleyen yasal çerçeveyi, medya piyasalarının yapısını ve bu piyasada gazetecilerin çalışma koşullarını ve denetim mekanizmalarını inceliyor. (Kaynak: bianet.org)

Media Youth and their Future: International Communication Student Congress

Media, Youth and their Future:
International Communication Students Congress

Hosted by the Faculty of Communications, Maltepe University, Istanbul

28-29 March 2013

The Communications Students Local Organizing Committee at Maltepe University is delighted to announce the opening of the call for papers for the ‘Media, Youth and their Future’ undergraduate students conference to be held at Maltepe University on 28-29 March 2013.

Papers and panel proposals should be addressing, but not limited to :
·        The Future of Social Media
·        Design and Youth
·        Popular Culture and Youth
·        Reporting and Youth
·        The Future of Global Media
·        Politics and Youth
·        Digital Culture and Youth
·        Technology and Media
·        Media and Youth
·        Science Fiction and Youth
·        Cinema and Youth
·        The Future of Digital Game
·        Communication Ethics and Media
Abstracts can be submitted via e-mail to icsc2013@maltepe.edu.tr by 30 November 2012 and contain a clear outline of the argument, theoretical framework, methodology and results. Participating students will be joining fellow students from Turkey and across the world to debate the raising issues in the area of youth and media in a conference organized by students for students, with the support of staff at Maltepe University’s Faculty of Communications.

IMPORTANT DATES

30 November 2012 Deadline for submission of abstracts
30 December 2012 Announcement of accepted papers
30 January 2013 Deadline for submission of full papers
28- 29 March 2013 ICSC 2013 Congress

For further information, please do not hesitate to contact: icsc2013@maltepe.edu.tr

Siber Medya Sonrası Kamusal Alan ve Yeni Medya Pratikleri

BİLGİ Halkla İlişkiler Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka‘nın “Siber Medya Sonrası Kamusal Alan ve Yeni Medya Pratikleri” makalesine, Cyprus International University tarafından yayınlanan Folklor/Edebiyat dergisinin Siber Kültür Özel Sayısı’nda yer verildi.  Makalesinde küreselleşme argümanının aksininin görülebileceği durumlara dikkat çeken Saka, ulus devlet modeli üzerine kurulu dünya sisteminde internet ve ona dayalı medya kullanımında ‘küreyelleşme’nin/farklı ve daha yerel geleneksel pratiklerin ortaya çıkabileceğini vurgulamaktadır.