TÜBİTAK 27 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ BİLGİ’DE

TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası akademik araştırma programları ve bilim insanları desteklerine dair bilgi vermek üzere, 81 ilimizde akademisyenlerle biraraya geliyor.

Bilgi günleri, temel olarak araştırmacıların ulusal ve uluslararası düzeyde artış gösteren akademik araştırma desteklerine dair farkındalıklarını ve desteklerden yararlanma oranlarını artırmayı amaçlıyor.

TÜBİTAK’tan üst düzey yöneticiler ve destek programları uzmanları katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda;

  • TÜBİTAK tarafından verilen akademik Ar-Ge destekleri, Uluslararası akademik Ar-Ge destekleri ve Bilim insanı destekleri (TÜBİTAK lisans ve lisans sonrası bursları) tanıtılacak,
  • Akademisyen ve bilim insanlarına yönelik araştırma projelerinin hazırlanmasında başarı ve başarısızlık nedenleri paylaşılacak,
  • Her il için o ilde yer alan üniversitelerin akademik destek programlarındaki durumu paylaşılacak, o ile yönelik öneriler verilecek,
  • Katılımcılara daha sonra TÜBİTAK’a başvurularında kullanacakları katılım belgesi verilecek,
  • Toplantı sonunda yapılacak geri bildirim anketleri ile hem bilgi günleri hem de araştırma destek mekanizmalarına dair katılımcıların görüş ve önerileri alınacak.

Bilgi günleri ile; TÜBİTAK ile üniversitelerimiz arasında iletişim köprüleri kurulması, destek mekanizmalarından yararlanan araştırmacı sayısının ve nitelikli proje hazırlama kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri

27 Haziran 2012 Çarşamba (14.00 – 17.30) , Dolapdere Kampüsü BS-2 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s