Küreselleşen Kentte Tüketim: İleti-ş-im Dergisi Makale Çağrısı

“Sanayi çağı, kentlerin baş döndürücü gelişimini de beraberinde getirmiştir. Kent, hiç olmadığı kadar hareketli, çeşitli, çok işlevli ve çatışmalı bir toplumsal mekân haline gelmiştir. Aynı zamnda, burjuva estetiğinin en rasyonelleşmiş izdüşümlerinin bütünleşik bir sistem olarak ortaya çıkışı yine kentlerin hızlı büyüyen karmaşık dokusu içinde mümkün olmuştur. 20. Yüzyıl boyunca, sanayi kapitalizminin yerini finans ağırlıklı bir üretim ilişkileri bütününün almasına tanık olduk. Kentler, özellikle son otuz yıldan bu yana, bu kez Dünya ölçeğinde bir dönüşüme sahne olmaktadırlar. Artık kentte sanayi çağında olduğundan çok daha akışkan, değişken, hızlı yapılıp bozulan, parçalılanmış, süreksiz, kısa vadeli, bağlamdışılaşmış yapılar ve üretim ilişkileri bütünü söz konusudur. Üstelik kent, beşiği olduğu finans kapitalizmi ve onun üretim düzlemi olan hizmetler sektörü ekseninde yeniden örgütlenirken, artık eski toplumsal hiyerarşiler geçerliliklerini yitirmektedirler. Yeni toplumsal katmanlaşma, varoluş mantığını, sanayi kapitalizminde olduğu gibi üretim olgusunda bulamamaktadır. Zira finansın esnek, akışkan ve parçalı bağlamında, üretim, en sabitlenemeyen kerteriz haline gelmiştir. Üretimin görünmezleştiği bu toplumsal ortamda tüketim, çok daha sahici bir kimlik sağlayıcı haline gelmiştir. Artık bütünsel ve tutarlı bir tarihsel özneye dayanmak zorunda olmayan kimlik kavramı, önemli ölçüde tüketim üzerinden sürekli olarak kendini yeniden kurmaktadır. Tüketim, bu bağlamda, sahnesi kent olan bir kimlik stratejileri kaynağı haline gelmiştir. Kültür, eğlence, tüketim, kurum ve aktörleriyle birlikte, sürekli etkileşen yeni bir toplumsal ilişkiler sistemi haline gelmektedir.

Bu nedenle İleti-ş-im dergisi olarak kent ve tüketim arasındaki bu ilişkiyi, küresel finans ekonomisi arkaplanında, ancak somut görüntüler üzerinden değerlendirecek bir çeşit mozaik tablo niteliğindeki bir özel sayı tasarladık. Ana başlığı Küreselleşen Kentte Tüketim olan bu özel sayıda, kentin sanayi-sonrası kapitalizm bağlamındaki dönüşümünü, somut olguların (alış-veriş merkezleri, kültür kurumları, kültür ve tüketim üzerine söylem üreten mecralar, kentsel mekân ve kimlik ilişkisi, vb.) bir araya getirilmeleriyle oluşacak bu tablo, kuşkusuz, bu özel sayıyla tamamlanmış olmayacaktır. Bununla birlikte, mümkün olan en çeşitli kesiti oluşturmayı arzu ediyoruz. Kent-tüketim ekseninde yapılmış görgül araştırmaların verilerini içeren çözümlemeler, özel sayıya peşinen davetlidirler.

Küreselleşen Kentte Tüketim özel sayısına makale göndermek için son tarih 30 Nisan 2012’tir. ”

Özel Sayı Editörü: Ali Ergur

  • Makalerinizi tcevikel@gsu.edu.tr veya msahan@gsu.edu.tr e-posta adreslerine gönderebilirsiniz.
  • Makale yayın kurallarımız için bkz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s