2011’s Top Ten Turkish Press Stories on Cultural Policy and Management

Istanbul Bilgi University Cultural Policy and Management Research Centre (KPY) has compiled the top ten press stories from 2011 dealing with cultural policy and management issues in Turkey. This news digest is accompanied by data analysis selected from data that the students of the Bilgi University Cultural Management M.A. Programme prepare for the KPY’s weekly Turkish news digest.
About KPY:
A cultural policy research, advocacy and training centre founded in 2010 by Bilgi University in Istanbul, KPY is one of the first policy-oriented research centres in Turkey in the field of cultural policy and management. KPY addresses the fast-changing cultural scene in Turkey, aiming to be a hub for academic exchange and excellence, to develop research-based policy advice, and to function as an observatory of cultural trends.

Call for Papers Reminder: ECREA 2012

The European Communication Research and Education Association (ECREA) and the Turkish Communication Research Association (ILAD), together with Istanbul Bilgi University, welcome the submission of abstracts for presentation at the 4th European Communication Conference to be held in Istanbul, Turkey from 24 to 27 October 2012.

The general theme of the conference is ‘Social Media-Global Voices’. The organisers call for proposals in all fields of communication and media studies, but particularly invite conceptual, empirical, and methodological proposals on social media and global communication phenomena and/or on comparative research.

ECREA is pleased to accept proposals for individual papers, panels as well as poster presentations. All proposals must be submitted through this conference website and will be reviewed by the 17 ECREA thematic sections. The descriptions of the sections are listed at the bottom of this page below.

Abstracts should be written in English and contain a clear outline of the argument, the theoretical framework, and, where applicable, methodology and results. The preferred length of the individual abstracts is between 400 and 500 words (the maximum is 500 words). Panel proposals –which should consist of five individual contributions–, combine a panel abstract with five individual abstracts, each of which are between 400 and 500 words. For more information, please visit the conference website.

Participants may submit more than one proposal, but only one paper or poster by the same first author might be accepted. First authors can still be second (or third, etc.) author of other papers or posters, and can still act as chair or respondent of a panel.

All proposals should be submitted through the conference website from 1 December 2011 to 28 February 2012. Early submission is strongly encouraged. Please note that this submission deadline will not be extended.

Gresi Sanje Dahan’dan yeni bir makale çalışması

İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Gresi Sanje Dahan,  “Sanal Dünyada e-Ağızdan Ağıza Pazarlama Üzerine Bir İnceleme” makalesi ile, Beta Yayınları tarafından yayınlanan Sosyal Medya-Akademi adlı kitapta yer aldı.

Sosyal Medya – Akademi

Editörler: Tolga Kara & Ebru Özgen

Beta Yayınları, Şubat 2011.

Küreselleşen Kentte Tüketim: İleti-ş-im Dergisi Makale Çağrısı

“Sanayi çağı, kentlerin baş döndürücü gelişimini de beraberinde getirmiştir. Kent, hiç olmadığı kadar hareketli, çeşitli, çok işlevli ve çatışmalı bir toplumsal mekân haline gelmiştir. Aynı zamnda, burjuva estetiğinin en rasyonelleşmiş izdüşümlerinin bütünleşik bir sistem olarak ortaya çıkışı yine kentlerin hızlı büyüyen karmaşık dokusu içinde mümkün olmuştur. 20. Yüzyıl boyunca, sanayi kapitalizminin yerini finans ağırlıklı bir üretim ilişkileri bütününün almasına tanık olduk. Kentler, özellikle son otuz yıldan bu yana, bu kez Dünya ölçeğinde bir dönüşüme sahne olmaktadırlar. Artık kentte sanayi çağında olduğundan çok daha akışkan, değişken, hızlı yapılıp bozulan, parçalılanmış, süreksiz, kısa vadeli, bağlamdışılaşmış yapılar ve üretim ilişkileri bütünü söz konusudur. Üstelik kent, beşiği olduğu finans kapitalizmi ve onun üretim düzlemi olan hizmetler sektörü ekseninde yeniden örgütlenirken, artık eski toplumsal hiyerarşiler geçerliliklerini yitirmektedirler. Yeni toplumsal katmanlaşma, varoluş mantığını, sanayi kapitalizminde olduğu gibi üretim olgusunda bulamamaktadır. Zira finansın esnek, akışkan ve parçalı bağlamında, üretim, en sabitlenemeyen kerteriz haline gelmiştir. Üretimin görünmezleştiği bu toplumsal ortamda tüketim, çok daha sahici bir kimlik sağlayıcı haline gelmiştir. Artık bütünsel ve tutarlı bir tarihsel özneye dayanmak zorunda olmayan kimlik kavramı, önemli ölçüde tüketim üzerinden sürekli olarak kendini yeniden kurmaktadır. Tüketim, bu bağlamda, sahnesi kent olan bir kimlik stratejileri kaynağı haline gelmiştir. Kültür, eğlence, tüketim, kurum ve aktörleriyle birlikte, sürekli etkileşen yeni bir toplumsal ilişkiler sistemi haline gelmektedir.

Bu nedenle İleti-ş-im dergisi olarak kent ve tüketim arasındaki bu ilişkiyi, küresel finans ekonomisi arkaplanında, ancak somut görüntüler üzerinden değerlendirecek bir çeşit mozaik tablo niteliğindeki bir özel sayı tasarladık. Ana başlığı Küreselleşen Kentte Tüketim olan bu özel sayıda, kentin sanayi-sonrası kapitalizm bağlamındaki dönüşümünü, somut olguların (alış-veriş merkezleri, kültür kurumları, kültür ve tüketim üzerine söylem üreten mecralar, kentsel mekân ve kimlik ilişkisi, vb.) bir araya getirilmeleriyle oluşacak bu tablo, kuşkusuz, bu özel sayıyla tamamlanmış olmayacaktır. Bununla birlikte, mümkün olan en çeşitli kesiti oluşturmayı arzu ediyoruz. Kent-tüketim ekseninde yapılmış görgül araştırmaların verilerini içeren çözümlemeler, özel sayıya peşinen davetlidirler.

Küreselleşen Kentte Tüketim özel sayısına makale göndermek için son tarih 30 Nisan 2012’tir. ”

Özel Sayı Editörü: Ali Ergur

  • Makalerinizi tcevikel@gsu.edu.tr veya msahan@gsu.edu.tr e-posta adreslerine gönderebilirsiniz.
  • Makale yayın kurallarımız için bkz.

Euromed 2012 – International Conference on Cultural Heritage

The International Conference on Cultural Heritage (CH) brings together researchers, policy makers, professionals and practitioners to explore some of the more pressing issues concerning cultural heritage today. In particular, the main goal of the conference is to focus on interdisciplinary and multi-disciplinary research on tangible and intangible Cultural Heritage, the use of cutting edge technologies for the protection, restoration, preservation, massive digitalization, documentation and presentation of the CH content. At the same time, the event is intended to cover topics of research ready for exploitation, demonstrating the acceptability of new sustainable approaches and new technologies by the user community, SME’s, owners, managers and conservators of cultural patrimony. Several organizations have decided to join together in order to create an optimal environment for the discussion, explanation of new technologies, exchange of modern ideas and in general to allow the transfer of knowledge between a maximum number of professionals and participants during one common time period. The external link for the conference can be found here.

Creative Connectivity and the Making of Place

Arte-Polis 4 builds on the successes of previous Arte-Polis international conferences and design workshops in 2006, 2008 and 2010. Institut Teknologi Bandung (ITB) is proud to present in 2012 an international conference and workshop with the theme “Creative Connectivity and the Making of Place: Living Smart by Design”. This biennial event is an initiative of the Architecture Program at ITB’s School of Architecture, Planning and Policy Development in collaboration with other creative institutions. Besides referring to a network society, connectivity with regards to living smart by design can be linked to creatively connecting different actors in society (community, business, government, academia); the past, present and future; culture, economy and place; the collaboration between art, media and technology; theory and practice; the informal and formal; education, research and industry; as well as the design, planning, and management of livable environments.

CONFERENCE TRACKS

The peer-reviewed Arte-Polis 4 International Conference will critically address the theme “Creative Connectivity and the Making of Place: Living Smart by Design” through a number of diverse Tracks, such as:

A. Architecture and Environmental Design for Creative Connectivity
B. Business, Management and Entrepreneurship through Creative
Connectivity
C. Culture, Arts and Design showcasing Creative Connectivity
D. Digital Media and Information Technology harnessing Creative
Connectivity
E. Education and Theoretical Discourses on Creative Connectivity
F. Planning and Policy Development informed by Creative Connectivity

CALL FOR PAPERS & KEY DATES

Abstracts between 200-300 words (Arial 11 font, single-spaced, no images, A4 format paper, MS-Word document) are invited to address the theme “Creative Connectivity and the Making of Place: Living Smart by Design” of this blind peer-reviewed conference by Monday, 20 FEBRUARY 2012. Abstracts should be sent to the Organizing Committee’s e-mails artepolis@ar.itb.ac.id AND artepolis_itb@yahoo.com as an attachment-file, with Last Name and 2 first-words of Abstract Title as File-Name. Author’s name, institution, e-mail, mailing address, Abstract Title and indication of Conference Track they would like to be considered for, must be provided on a separate page (same file). Only English-edited abstracts and papers will be accepted, and selected Authors should keep in accordance with further guidelines for inclusion in the Conference Proceedings.

Abstracts due for Review by : Monday, 20 February 2012
Notification of Abstracts acceptance by: Monday, 27 February 2012
Papers due for Review by : Monday, 12 March 2012
Notification of Papers acceptance by : Monday, 2 April 2012
Final Papers due for Proceedings by : Monday, 30 April 2012

PUBLICATIONS

Abstracts of selected Papers will be compiled in a book and, together with a CD of the Conference Proceedings, will be provided to registered participants at the Conference venue. Conference Proceedings in book form, containing Papers received by the above deadline, will also be available for purchase during the Conference.