İstanbul Bilgi Üniversitesi: II. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

5-6 Mayıs 2012

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İletişim Fakültesi
Medya ve iletişim Sistemleri Programı, İstanbul

Geçtiğimiz yıl I. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’na büyük bir katılımla ev sahipliği yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Programı, II. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nı 5-6 Mayıs 2012′de daha da büyük bir katılımla gerçekleştirmeyi hedefliyor. Konferans, bu yıl da sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora çalışması yapan öğrencileri bir araya getirerek bilimsel araştırma ve fikirlerini paylaşabilecekleri akademik bir platform oluşturma amacıyla düzenlenmektedir. Konferans süresince tüm katılımcılar arasında verimli bir tartışma ortamı yaratılarak fikir alışverişi ve etkileşime imkan sağlamak ve bu tür faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlayacak yeni olanaklar yaratılması amaçlanmaktadır.

Konferans için olası konu başlığı önerileri aşağıdaki gibi olup, konular sadece bunlarla sınırlı değildir:

· Siyasal İletişim ve Kamusal Alan
· Politika ve Sosyal Hareketler
· Medya ve Demokrasi Kültürü
· Medyada Retorik
· Medya, Siyasi Aktörler ve Kamuoyu
· Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk
· Alternatif Medya
· Toplumsal Hafıza
· Yasalar ve Yasaklar
· Temsiller ve Temsiliyet
· Toplumsal Cinsiyet
· Popüler Kültür İncelemeleri
· Medyada Kültür ve Sanat
· İnternet ve Yeni Medya
· Sosyal Medya ve Paylaşım Ağları
· Medyanın Ekonomi Politiği

250 kelimelik bildiri özetlerinin, katılımcıların eğitim ve iletişim bilgileriyle birlikte, en geç 21 Mart 2012 tarihine kadar ozge.ozduzen@bilgi.edu.tr veyaipek.kotan@bilgi.edu.tr adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Kabul edilen bildirilerin sahiplerine 1 Nisan 2012 tarihinde elektronik posta yoluyla haber verilecektir.

Konferans dili Türkçe’dir.
Katılım ücretsizdir.
Konferansa İstanbul dışından katılanların yol ve konaklama masrafları karşılanacaktır. Bunun için, katılımcının yol (otobüs/tren) ve konaklama masraflarına ilişkin faturalarını konferansın son günü organizasyon komitesine teslim etmesi gerekmektedir. Friedrich Ebert Stiftung Vakfı’na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Organizasyon Komitesi

Doç. Dr. Esra Arsan
Dr. Esengül Ayyıldız
Ar. Gör. Özge Özdüzen
Ar. Gör. İpek Kotan

İletişim:

İpek Kotan, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Araştırma Görevlisi
ipek.kotan@bilgi.edu.tr, 0212 311 77 47

Özge Özdüzen, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Araştırma Görevlisi
ozge.ozduzen@bilgi.edu.tr, 0212 311 77

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s